Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τραπεζας Πειραιώς

    ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

epidoma toke

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

με νέα παρέμβασή μας στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,αναδείξαμε τις παρατυπίες ως προς το θέμα της καταβολής του επιδόματος τοκετού.

Με πρωτοφανή και αυθαίρετη επιλογή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), καταβάλλεται σε συναδέλφους - δικαιούχους μέρος μόνο του συνολικού ποσού, το οποίο οφείλει να αποδώσει ο εργοδότης ως επίδομα τοκετού, και το οποίο αυτή τη στιγμή, με βάση το άρθρο 6 της Διαιτητικής Απόφασης ΔΑ 37/2009, που ισχύει και δεσμεύει τις Τράπεζες, ανέρχεται στα 1.557€.

Και τούτο, γιατί κατ’  ουσίαν συμψηφίζεται παράτυπα το οφειλόμενο ποσό με δαπάνες, τις οποίες κατέβαλε ο ασφαλιστικός φορέας (ΕΟΠΥΥ), προς το κατά περίπτωση νοσηλευτικό ίδρυμα για ιατρικές πράξεις, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για δημόσιο νοσοκομείο.

Με την προσφυγή μας στη Γραμματεία Ισότητας, ζητήσαμε την έγγραφη τοποθέτηση της Υπηρεσίας επί της παράτυπης και αντεργατικής αυτής πρακτικής, από πλευράς της ΔΑΔ, που περιορίζει νόμιμα εργασιακά δικαιώματα, ειδικά για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως αυτό της απόδοσης του επιδόματος τοκετού.

Η απαντητική επιστολή (δείτε εδώ), της Γενικής Γραμματέως Ισότητας, κας Φωτεινής Κούβελα, με ολοκληρωμένο σκεπτικό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: «δεν συνιστά ομοειδή απαίτηση υποκείμενη σε συμψηφισμό η καταβολή ποσού από τον Ασφαλιστικό Φορέα προς το Νοσοκομείο για ιατρικές πράξεις (καισαρική τομή, λοιπά έξοδα νοσηλείας), αφού το ποσό τούτο αποτελεί καταβολή μεταξύ τρίτων και όχι προς το δικαιούχο».

Κατόπιν και των παραπάνω, καθίσταται για ακόμη μία φορά προφανής η αδιέξοδη και αντισυναδελφική πρακτική συγκεκριμένων υπηρεσιακών στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Σε όλα αυτά αγωνιζόμαστε να μπει επιτέλους ένα τέλος!

Καλούμε τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού να ανταποκριθεί άμεσα στις συμβατικές της υποχρεώσεις, αποδίδοντας το συνολικό ποσό του επιδόματος τοκετού στους δικαιούχους, σύμφωνα και με τη ρητή επιταγή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια, αντλώντας δύναμη από τη δική σας στήριξη, την προσπάθειά μας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την προστασία και περαιτέρω διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και της σταθερής εργασίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974) & 216 9001245.

.                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

       Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας 

                 Εμμανουήλ Μπεμπένης                                   Ισίδωρος Γοίλιας