Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τραπεζας Πειραιώς

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  camera

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε την επιστολή, που απέστειλε ο Σύλλογός μας στον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή κο. Πουλόπουλο, αρμόδιο για θέματα Προσωπικού, με αφορμή την τοποθέτηση μεγάλου αριθμού καμερών σε προσωπικούς υπολογιστές εργαζομένων και τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που δικαιολογημένα αναφύονται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974) &2103288141 (εσ. 28141).

Ο Σύλλογός μας παραμένει εγγυητής των εργασιακών μας δικαιωμάτων

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ                        Γοίλιας Ισίδωρος

==========================================================================================================================================================

ΠΡΟΣ: κο. Πουλόπουλο Γεώργιο

Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς - Chief Operating Officer

ΚΟΙΝ: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Θέμα: Τοποθέτηση καμερών σε προσωπικούς υπολογιστές εργαζομένων

 

Αξιότιμε κε. Διευθυντά,

το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται η τοποθέτηση μεγάλου αριθμού καμερών σε προσωπικούς υπολογιστές εργαζομένων της Τράπεζας.

Στην εύλογη απορία των συναδέλφων για τη σκοπιμότητα και τους όρους λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, η απάντηση που τους δίδεται από εντεταλμένους εκπροσώπους της Τράπεζας, είναι πως με αυτόν τον τρόπο «διευκολύνεται η καλύτερη επικοινωνία των εργαζομένων».

Φυσικά, μια τέτοια απάντηση και ανεξάρτητα από τη βασιμότητα του ως άνω ισχυρισμού περί της κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, δεν μπορεί να καλύψει τα εύλογα ερωτήματα, που τίθενται αναφορικά με το μείζον ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των εργαζομένων από τυχόν καταγραφή ή επεξεργασία, πολλώ δε μάλλον όταν παρουσιάζονται σκιές αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων του Νόμου 2472/1997.

Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 6 του νόμου 2472/1997 υπέχετε με την ιδιότητά σας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας υποχρέωση γνωστοποίησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την τυχόν καταγραφή ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και παράλληλα υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής.

Κυρίως, όμως, η νομιμότητα ενός τέτοιου συστήματος τυχόν ηλεκτρονικής καταγραφής προσωπικών δεδομένων ή ακόμη και ηλεκτρονικής επιτήρησης, προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση των εργαζομένων σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 1 και 2 στοιχ. α' του ν. 2472/1997.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι από τους εργαζόμενους - αποδέκτες αυτής της διαδικασίας μάς μεταφέρεται ότι ουδεμία αξιοποίηση παρέχεται, μέσω της εγκατάστασης καμερών στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές, γεγονός που επιτείνει τις δικαιολογημένες ανησυχίες τους για το θέμα αυτό.

Σας υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι πάγια αρχή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να ενημερώνονται και να διατυπώνουν γνώμη πριν από την εισαγωγή τυχόν μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης των εργαζομένων, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να πληροφορούνται και να ζητείται η γνώμη τους: α) σχετικά με την καθιέρωση ή την τροποποίηση αυτόματων συστημάτων που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων και β) πριν από την καθιέρωση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συμπεριφοράς των εργαζομένων στον τόπο εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις κείμενες προβλέψεις για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, σας απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα:

1. Ποιος είναι ειδικά και συγκεκριμένα ο πραγματικός σκοπός της εγκατάστασης καμερών στους προσωπικούς υπολογιστές εργαζομένων;

2. Οι συγκεκριμένες κάμερες αξιοποιούνται παράλληλα για την τυχόν καταγραφή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων; Στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει:

Έχετε γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχοντας λάβει την προηγούμενη άδειά της;

Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;

Έχετε προβεί σε λεπτομερή και ουσιαστική ενημέρωση των εργαζομένων - υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων.

Έχετε λάβει τη συγκατάθεσή τους για την τυχόν καταγραφή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα και εγγράφως για τις ενέργειές σας, προχωρώντας επιπλέον στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, και στις ενδεδειγμένες διορθωτικές παρεμβάσεις, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τη σύννομη λειτουργία της εν λόγω διαδικασίας

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ του ΣΕΥΤΠΕ

        Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ                        Γοίλιας Ισίδωρος