Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τραπεζας Πειραιώς

ΚAΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ RBU 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

  σας κοινοποιούμε την επιστολή - πρόσκληση που αποστείλαμε στα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Συλλόγων στην Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να υπάρξει συντονισμός για κοινή δράση για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας στο RBU.

      Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι, έχουμε αιτηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων (RBU).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου  216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 2164001974 (εσ. 81974), 2103288141 (εσ. 28141), 2164001699 (εσ. 81699)

 

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

 

_________________________________________________________________________________________________

  

Αθήνα 12/2/2019

 ΠΡΟΣ:

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Εργαζομένων στον Όμιλο Πειραιώς

Πίνακας Αποδεκτών:

Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Π), Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής - Πειραιώς (Σ.Ε.ΤΑ.Π.), Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (Ε.Σ.Ε.Τ.Π),  Σύλλογος Εργαζομένων Γενικής Τράπεζας, (Σ.Υ.Γ.ΤΕ), Σύλλογος Εργαζομένων πρ. Ε.Τ.Β.Α, Κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού Ν.Αττικής.

ΘΕΜΑ:ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ RBU

Συνάδελφοι,

Η μεγαλειώδης κινητοποίηση με την καθολική συμμετοχή των συναδέλφων του RBU, αλλά και η συγκινητική στήριξη από συναδέλφους των υπολοίπων υπηρεσιών δείχνουν το δρόμο σε όλα τα σωματεία της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να συνεχίσουν τις δράσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την προστασία εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.

Για τον καλύτερο συντονισμό των επόμενων ενεργειών μας, καλούμε όλα τα σωματεία, που δραστηριοποιούνται στην τράπεζα Πειραιώς, σε συνάντηση την Πέμπτη 14/2/2019 και ώρα 10.00πμ στα γραφεία του Συλλόγου μας ή όποια άλλη ημέρα και όπου αλλού συμφωνηθεί.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001699, 216 4001974 (εσ. 81974) &210 3288141 (εσ. 28141).

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

      Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος