Mon, 15 April 2024

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ Ο.Μ.Ε.Δ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

με δεδομένη την άρνηση τής Διοίκησης να δώσει πειστικές απαντήσεις στα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων, μέσα από τις απευθείας διαδικασίες διαβούλευσης για την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης, ο Σύλλογος κατέθεσε την προσφυγή του στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ). Ο συγκεκριμένος Οργανισμός αποτελεί μία ανεξάρτητη αρχή, η οποία λειτουργεί καταλυτικά στη διαμόρφωση επιχειρησιακών συμφωνιών.

Αναδεικνύοντας τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων και με δεδομένη την αδιάλλακτη στάση της Διοίκησης, όπως αποτυπώνεται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, με μόνη αποδοχή από πλευράς της δύο επιδομάτων (παιδική μέριμνα, ταμείο), χωρίς δέσμευση για μη συμψηφισμό τους και τη μείωση των επιτοκίων (προσωπικά – στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες), ο Σύλλογος προσφεύγει πλέον στις υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.Δ. Ανεξάρτητος μεσολαβητής, ο οποίος αναδεικνύεται κατόπιν κλήρωσης, αναλαμβάνει να αξιολογήσει τις θέσεις των δύο πλευρών, η δε πρότασή του στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας. Αν και σε αυτήν την περίπτωση δεν καταστεί δυνατό, τότε στο στάδιο της Διαιτησίας η τελική απόφαση που θα προκύψει είναι δεσμευτική και για τις δύο πλευρές, η δε τήρησή της είναι υποχρεωτική.

Ο Σύλλογος αποτυπώνοντας την πραγματική συνεισφορά των συναδέλφων στην κερδοφόρα πορεία της Τράπεζας διεκδικεί με βάση την πρότασή του, τη θεσμοθέτηση των ακόλουθων επιχειρησιακών ρυθμίσεων:

 • Επίδομα ευθύνης, για Διευθυντές (από 300euro έως και 1.200euro) και Προϊσταμένους (από 135euro έως 540euro), με βάση τον όγκο εργασιών των καταστημάτων και των υπολοίπων μονάδων της Διοίκησης.

 • Επίδομα δικαιώματος β ΄υπογραφής, ποσού 80euro .

 • Επίδομα εργασίας (teller), ποσού 80euro και κάλυψη των ελλειμμάτων ταμείου από πλευράς της Τράπεζας .

 • Επίδομα οθόνης, ποσού 80euro .

 • Επίδομα Παιδικής μέριμνας, ποσού 55euro

 • Ειδικό επίδομα δικύκλου κλητήρων, ποσού 80euro

 • Επίδομα μηχανογράφησης (αφορά τα τμήματα της μηχανογράφησης και του Ο&M) ποσού από 135euro έως 270euro ανάλογα με την προϋπηρεσία.

 • Επίδομα ξένης γλώσσας, σε ποσοστό από 5% έως 7% επί του εκάστοτε κατεχόμενου κλιμακίου του Ενιαίου Μισθολογίου.

 • Μισθολογική αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων ή άλλων δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

 • Μείωση των επιτοκίων σε προσωπικά – στεγαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

 • Πρόσθετες καλύψεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

 • Φοιτητική άδεια για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με αποδοχές.

 • Διεύρυνση των καλύψεων του υπάρχοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 • Μη συμψηφισμός των κλαδικών αυξήσεων και επιδομάτων.

Στόχος μας, μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, παραμένει η ουσιαστική συνεννόηση για την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης, προκειμένου και η δική μας Τράπεζα να εναρμονισθεί με τη συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων Τραπεζών, αναγνωρίζοντας και αμείβοντας τη γνώση, τη θέση ευθύνης, την εξειδικευμένη εργασία. Στόχος μας παραμένει η ανάδειξη και όχι η υποβάθμιση των πραγματικών αναγκών των συναδέλφων, η εναρμόνιση και της δικής μας Τράπεζας και όχι η διαφοροποίησή της σε σχέση με την επιχειρησιακή τακτική του τραπεζικού κλάδου. Στόχος μας παραμένει η κατάρτιση ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης με πρόβλεψη και θεσμοθέτηση επιχειρησιακών επιδομάτων και λοιπών ρυθμίσεων, που θα βελτιώνουν τις οικονομικές απολαβές και γενικότερα τις εργασιακές συνθήκες. Και αυτό θα γίνει συνάδελφοι, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, και με τη δική μας συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, όπως αυτές πλέον διαμορφώνονται μετά και την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ, μέχρι και την τελική πρόταση του μεσολαβητή για την υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Σύμβασης και στο δικό μας χώρο, θα υπάρχει από πλευράς μας συνεχής ενημέρωση.

Είμαστε στη διάθεση κάθε συναδέλφου για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση στα τηλέφωνα του Συλλόγου 71092-71097.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΟΙΛΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΜΠΕΝΗΣ