Tue, 16 April 2024

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου με τους εκπροσώπους της Διοίκησης παρουσία και του μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ με απώτερο πάντοτε στόχο την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης. Ωστόσο για μία ακόμη φορά δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και τούτο γιατί και σε αυτή τη συνάντηση, η πρόταση την οποία κατέθεσε η Διοίκηση μόνο προκλητική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Πρότεινε λοιπόν, το «εκπληκτικό» ποσοστό αύξησης του 0,56% (αντιστοιχούν περίπου 4€ στο κλιμάκιο του κάθε συναδέλφου) πάνω στο ποσοστό που προβλέπουν οι κλαδικές αυξήσεις για το Σεπτέμβριο του 2005, και αυτό συμψηφιζόμενο. Επιπλέον έθεσε ως προϋπόθεση ότι η διάρκεια αυτής της σύμβασης θα πρέπει να είναι διετής (2005-2006). Και σαν να μην έφθανε αυτό, έκανε πίσω ακόμη και σε σημεία τα οποία είχε αρχικά αποδεχθεί στις μεταξύ μας απευθείας συναντήσεις.

Υποστήριξε επίσης τη γνωστή θέση ότι οι συνάδελφοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το εργασιακό περιβάλλον και τις αμοιβές τους (παρά τις απώλειες που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια στα εισοδήματά μας λόγω της μη εφαρμογής των κλαδικών συμβάσεων). Επιπλέον για να δώσει έμφαση στην παραπάνω θέση χρησιμοποίησε ως επιχείρημα τη μη συμμετοχή των συναδέλφων στην τελευταία απεργιακή κινητοποίηση.

Πιο αναλυτικά η πρόταση της Διοίκησης έχει ως εξής:

 • Αύξηση 0,56% στο ποσοστό που ήδη προβλέπει η κλαδική σύμβαση για το Σεπτέμβριο, συμψηφιζόμενη και χωρίς αναδρομική ισχύ. Υπενθυμίζουμε ότι η κλαδική σύμβαση προβλέπει αύξηση 3% από 1/1/05 και 2,88% από 1/9/05.

 • Χορήγηση επιδόματος παιδικής μέριμνας, ποσού 35€ συμψηφιζόμενο.

 • Μείωση των επιτοκίων σε προσωπικά (euribor + 0,5%) και στεγαστικά δάνεια (euribor + 0,6%), με ταυτόχρονη αποδοχή από πλευράς της ότι το επιτόκιο δεν θα υπερβαίνει το εκάστοτε επιτόκιο της ΣΣΕ.

 • Μείωση του επιτοκίου των πιστωτικών καρτών στο 7,25%.

 • Κάλυψη του συνόλου της δαπάνης για το βρεφονηπιακό σταθμό στην περίπτωση που αυτό δεν υπερβαίνει τα 2/3 του προβλεπόμενου από τις συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου ποσού.

 • Φοιτητική άδεια 10 ημερών για μεταπτυχιακούς φοιτητές με αποδοχές από την Τράπεζα, για τη φοίτηση σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και ειδικευμένα στο αντικείμενο εργασίας, για το διάστημα σπουδών προσαυξανόμενο κατά δύο έτη.

 • Θα αναρωτηθήκατε πολλοί από εσάς τι απέγινε το επίδομα ταμείου. Η Διοίκηση αρνήθηκε τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος, αν και αρχικά είχε αποδεχθεί την καταβολή του.

  Επιπλέον, απέκλεισε σε περίπτωση εφαρμογής της πρότασής της όλους τους συναδέλφους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, δεσμεύτηκε ωστόσο να επαναξιολογήσει τη στάση της μετά και τις έντονες αντιδράσεις του Συλλόγου.

  Συνάδελφοι, όπως κατανοείτε ο Σύλλογος δεν μπορεί να αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση που για μία ακόμη φορά

  • υποβαθμίζει την προσφορά όλων μας στη σταθερά θετική πορεία, ανάπτυξη και κερδοφορία της Τράπεζας.

  • δεν αναγνωρίζει και δεν αμείβει τις θέσεις ευθύνης, τη γνώση, την εξειδικευμένη εργασία σε πείσμα των όσων ισχύουν στη συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών.

  • δεν ισοσκελίζει τις απώλειες των εισοδημάτων μας όλα τα προηγούμενα χρόνια.

  • ούτε λίγο ούτε πολύ δίνει αύξηση 4€ στο μισθολογικό κλιμάκιο των συναδέλφων και αυτή συμψηφιζόμενη.

  Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος απέρριψε την πρόταση της Διοίκησης και προχώρησε σε διεξοδική παρουσίαση της δικής του πρότασης. Καλούμε τη Διοίκηση στην επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ να προσέλθει με συγκεκριμένη και ρεαλιστική πρόταση. Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά ότι στόχος μας παραμένει η επίτευξη συμφωνίας που θα δίνει διέξοδο στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων και όχι η επιβολή μιας Διαιτητικής απόφασης.

  Είμαστε στη διάθεση κάθε συναδέλφου για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση στα τηλέφωνα του Συλλόγου 71092-71097.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΟΙΛΙΑΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΜΠΕΝΗΣ