Tue, 16 April 2024

 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

29/7/2005

 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 (στη φωτό διακρίνονται από δεξιά, ο κος. Βασιλακόπουλος Κων/νος, Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος Τρ. Κύπρου Ελλάδος, ο κος Σαξώνης Σωτήρης, Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων και Συμβάσεων Ο.Τ.Ο.Ε, ο κος Αλικάκος Κων/νος, Διευθυντής Operations, η κα. Καβάλη Στέλλα, Προϊσταμένη Εργασιακών Σχέσεων, ο κος Μπεμπένης Μανώλης, Γεν. Γραμματέας του Σ.Ε.Υ.Τ.Κ.Ε, ο κος Χριστοδουλίδης Γεώργιος, Διευθυντής Υπηρεσίας Ανθρωπίνου Δυναμικού, ο κος Γοίλιας Ισίδωρος, Πρόεδρος του Σ.Ε.Υ.Τ.Κ.Ε)

Πρόσθετη επιχειρησιακή αύξηση 1,5% από 1.9.2005. To ποσοστό αυτό έρχεται να προστεθεί στο αντίστοιχο της κλαδικής σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο 2,88%. Οι συνάδελφοι λοιπόν από την κλαδική και την επιχειρησιακή σύμβαση ξεκινούν έχοντας ήδη ως βάση για τις αυξήσεις του Σεπτεμβρίου ποσοστό αύξησης 4,38%.

Καταβολή επιδόματος παιδικής μέριμνας ύψους 45 € μηνιαίως, για κάθε παιδί από 1.1.2005. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι θα λάβουν και αναδρομικά το προβλεπόμενο ποσό. Το επίδομα αυτό είναι ανεξάρτητο από το επίδομα παιδιών.

Καταβολή του συνολικού ποσού της δαπάνης για το βρεφονηπιακό σταθμό, όταν αυτό δεν υπερβαίνει τα 185 €. Μέχρι στιγμής αυτό που ισχύει είναι η κάλυψη των 2/3 του ποσού της δαπάνης, με ανώτατο προβλεπόμενο ποσό τα 185€.

Μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων προσωπικού σε Euribor + 0,6 % ετησίως, χωρίς αυτό να μπορεί να υπερβεί το επιτόκιο της κλαδικής σύμβασης. Για πρώτη φορά το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων μειώνεται κάτω από το 3%, το οποίο και αποτελεί το επιτόκιο της κλαδικής σύμβασης, επιφέροντας αντίστοιχες μειώσεις στα ποσά των δόσεων των συναδέλφων.

Καθορισμός του επιτοκίου των προσωπικών δανείων προσωπικού σε Euribor + 0,5 %.

Μείωση του επιτοκίου των πιστωτικών καρτών προσωπικού σε 7,25% ετησίως, για αγορές καταναλωτικών αγαθών και αναλήψεις μετρητών.

Άδεια 10 εργασίμων ημερών με αποδοχές για όλους τους συναδέλφους, που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Συγκρότηση και λειτουργία κοινής επιτροπής από 2 εκπροσώπους του Συλλόγου και 2 της Διοίκησης για τη βελτίωση των καλύψεων και παροχών των υφισταμένων ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Συγκρότηση και λειτουργία κοινής επιτροπής από 2 εκπροσώπους του Συλλόγου και 2 της Διοίκησης με σκοπό την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η επιχορήγηση τού Συλλόγου με το ποσό των 10.000 €, γαι τη διοργάνωση και πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Συνάδελφοι, η υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Σύμβασης αποτελεί σταθμό για την Τράπεζά μας. Διαμορφώνει συγκεκριμένη διαδικασία ρύθμισης και βελτίωσης των εργασιακών θεμάτων. Παράλληλα αποτελεί παρακαταθήκη και σημείο εκκίνησης για τη μετέπειτα πορεία και δράση του Συλλόγου. Οι προσπάθειες και ο χρόνος που δαπανήθηκε, όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν μεγάλος και για τη Διοίκηση και για το Σύλλογο. Το τέλος αυτής της διαδικασίας με κοινή συμφωνία αποτελεί πολύτιμη εμπειρία, μάς βρίσκει όλους σοφότερους και κυρίως τους συναδέλφους σε καλύτερη θέση, από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει αυτή η επίπονη προσπάθεια.

Η υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης έρχεται σε μία περίοδο όπου συντελούνται δραματικές ανατροπές σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα μέσα από συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις Ο Σύλλογός μας με επιμονή και υπευθυνότητα πέτυχε σημαντική επιχειρησιακή συμφωνία, η οποία είναι αποτέλεσμα της στήριξης όλων των μελών του.

Πιστεύουμε ότι η περίοδος των διαφωνιών και της αμφισβήτησης ανήκει στο παρελθόν. Η νέα σελίδα που ανοίγεται μετά την υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Σύμβασης υποχρεώνει και τις δύο πλευρές – Σύλλογο και Διοίκηση- να εργαστούν υπηρετώντας τον καλόπιστο διάλογο για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και την επίλυση των όποιων τυχόν προβλημάτων προκύπτουν στην Τράπεζά μας.

Το πλήρες κείμενο της Επιχειρησιακής Σύμβασης βρίσκεται στη διάθεση των συναδέλφων στο συνημμένο κείμενο.

Είμαστε στη διάθεση κάθε συναδέλφου για οποιαδήποτε διευκρίνηση στα τηλ. 71092 και 71097.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΟΙΛΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΜΠΕΝΗΣ

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ένα ακόμη κεφάλαιο στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και των μισθολογικών μας απολαβών ολοκληρώνεται με την υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Σύμβασης. Η σύμβαση αυτή προκύπτει με βάση την πρόταση τού μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ, μετά από συμφωνία του Συλλόγου μας με τη Διοίκηση της Τράπεζας.

Ειδικότερα, με βάση το κείμενο της επιχειρησιακής προβλέπονται: