Sun, 25 February 2024

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΥΤΚΕ)

 

 

 

ΜΕΛΟΣ : Ο.Τ.Ο.Ε / Ε.Κ.Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΑΣ :4348/03

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 170, ΑΘΗΝΑ  Αθήνα 15/02/2006

Τηλ. 71092-71097, fax. 71091

www.otoe.gr/seytke

 

 

24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ της Ο.Τ.Ο.Ε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όπως είναι ήδη γνωστό, η Ομοσπονδίας μας έχει προκηρύξει νέα 24ωρη απεργία για την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2006, με σκοπό την υπογραφή κλαδικής σύμβασης.

Η μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης απεργίας αποτυπώνει την ευαισθησία των συναδέλφων, στην ανάγκη προστασίας των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Τα αναπάντητα ερωτηματικά

Η άρνηση των Τραπεζών να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις εξακολουθεί να αφήνει αναπάντητα δύο βασικά ερωτήματα:

· Τι άλλαξε, τη στιγμή μάλιστα που οι Τραπεζίτες όλα τα προηγούμενα χρόνια προσέρχονταν κανονικά στις κλαδικές διαπραγματεύσεις;

· Γιατί αυτή η επιμονή στην κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων;

Η απάντηση πολύ απλά είναι η εξής. Επιδίωξη των Τραπεζών είναι να μας οδηγήσουν σε δυσμενέστερους όρους αμοιβής και εργασίας.

Εύκολα μπορεί κάποιος να οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα αν αναλογιστεί ότι η κλαδική σύμβαση προσδιορίζει τα ελάχιστα και μόνο επίπεδα αμοιβών. Γι αυτό άλλωστε και στη συνέχεια προβλέπεται ο θεσμός των επιχειρησιακών συμβάσεων ανά Τράπεζα, για την πρόσθετη αμοιβή του προσωπικού με επιπλέον παροχές (επιχειρησιακά επιδόματα, δωρεάν μετοχές, bonus κ.α)

Η κατάργηση επομένως των κλαδικών συμβάσεων, που επαναλαμβάνουμε ότι προβλέπουν τα ελάχιστα επίπεδα αμοιβών, στοχεύει αποκλειστικά στη συρρίκνωση των μισθών μας με παράλληλη απελευθέρωση του ωραρίου απασχόλησης.

 

Οδηγία Μπολκεστάιν ή αλλιώς ….. Φρανκενστάιν

Αυτές τις μέρες έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η περιβόητη οδηγία Μπολκεστάιν. Τι το σημαντικό για τα εργασιακά επιφέρει η αθώα κατά τα άλλα οδηγία περί απελευθέρωσης της παροχής υπηρεσιών;

 Η συγκεκριμένη οδηγία στοχεύει στην ελεύθερη και απρόσκοπτη εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Εισάγει ωστόσο δύο αρχές που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τα εργασιακά:

· την αρχή του κράτους προέλευσης (το κράτος – μέλος της Ε.Ε, στο οποίο έχει την έδρα της η επιχείρηση) και

· την αρχή του κράτους υποδοχής (το κράτος – μέλος της Ε.Ε, στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες της η επιχείρηση).

Μια επιχείρηση λοιπόν που παρέχει τις υπηρεσίες της σε μια χώρα της Ε.Ε (χώρα υποδοχής) μπορεί να μεταφέρει και να απασχολεί προσωπικό από τη χώρα προέλευσης με τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα στην οποία έχει την έδρα της.

Με άλλα λόγια, θα μπορούν οι επιχειρήσεις να δημιουργούν εικονικές έδρες σε χώρες της Ε.Ε, στις οποίες η αξία της εργατικής δύναμης είναι φθηνή και στη συνέχεια να εισάγουν προσωπικό από τις χώρες αυτές στα κράτη υποδοχής, με αμοιβές και εργασιακά δικαιώματα που ισχύουν στις χώρες προέλευσης. Κοινώς φθηνοί εργάτες και προσωπικό από χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης – μέλη πλέον της Ε.Ε- θα κατακλύσουν την Ένωση συμπιέζοντας προς τα κάτω τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα των υπολοίπων.

Συνάδελφοι, έχοντας κατά νου ότι η μη υπογραφή κλαδικής σύμβασης οδηγεί σε ανατροπές βασικών εργασιακών μας δικαιωμάτων (ωράριο, μισθολόγιο, κλαδικά επιδόματα, επίδομα ισολογισμού, άδειες) και με δεδομένες τις προθέσεις των επιχειρηματιών για ακόμη μεγαλύτερες συμπιέσεις στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, σας καλούμε να στηρίξετε με τη συμμετοχή σας τη νέα 24ωρη απεργία της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου 2006.

Προστατεύουμε το ωράριό μας – διαφυλάσσουμε τις συμβάσεις μας

Είμαστε στη διάθεση κάθε συναδέλφου για οποιαδήποτε διευκρίνηση στα τηλ. 71092 και 71097.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 

 Ισίδωρος Γοίλιας Εμμανουήλ Μπεμπένης