Sat, 24 February 2024

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΥΤΚΕ)

 

ΜΕΛΟΣ : Ο.Τ.Ο.Ε / Ε.Κ.Α   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΑΣ: 4348/03

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 170, ΑΘΗΝΑ   Αθήνα 27/02/2006

τηλ. 71092-71097

fax. 71091

www.otoe.gr/seytke

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2005

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

παραθέτουμε σήμερα επιγραμματικά το Διοικητικό Απολογισμό του προηγούμενου έτους, όπως αυτός εγκρίθηκε παμψηφεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός. Όσον αφορά την Επιχειρησιακή Σύμβαση του 2006, το σώμα εξουσιοδότησε το Προεδρείο του Συλλόγου να ξεκινήσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αμέσως μόλις ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την κλαδική σύμβαση.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ø ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το 2005 ολοκληρώνεται μέσα από κοπιώδεις, χρονοβόρες και εξαιρετικά λεπτές διαπραγματεύσεις ένα ακόμη κεφάλαιο στην προσπάθεια του Συλλόγου για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των μισθολογικών μας απολαβών. 

Πρόκειται για την υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Σύμβασης. Για πρώτη φορά με συγκεκριμένη διαδικασία και απευθείας διαπραγματεύσεις όροι αμοιβής και εργασίας ρυθμίζονται μέσα από συλλογική σύμβαση εργασίας.

Ειδικότερα, με βάση το κείμενο της επιχειρησιακής προβλέπονται:

· Πρόσθετη επιχειρησιακή αύξηση 1,5% από 1.9.2005.

· Καταβολή επιδόματος παιδικής μέριμνας ύψους 45 € μηνιαίως, για κάθε παιδί από 1.1.2005. Το συγκεκριμένο επίδομα καταβλήθηκε έχοντας αναδρομική ισχύ, είναι δε ανεξάρτητο από το επίδομα παιδιών.

· Καταβολή του συνολικού ποσού της δαπάνης για το βρεφονηπιακό σταθμό, όταν αυτό δεν υπερβαίνει τα 185 €.

· Μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων προσωπικού σε Euribor + 0,6 % ετησίως, χωρίς αυτό να μπορεί να υπερβεί το επιτόκιο της κλαδικής σύμβασης. Για πρώτη φορά το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων μειώνεται κάτω από το 3%, το οποίο και αποτελεί το επιτόκιο της κλαδικής σύμβασης, επιφέροντας αντίστοιχες μειώσεις στα ποσά των δόσεων των συναδέλφων. Αναδρομική επιστροφή τόκων από 16 Νοεμβρίου 2004.

· Καθορισμός του επιτοκίου των προσωπικών δανείων προσωπικού σε Euribor + 0,5 %. Αναδρομική επιστροφή τόκων από 16 Νοεμβρίου 2004.

· Μείωση του επιτοκίου των πιστωτικών καρτών προσωπικού σε 7,25% ετησίως, για αγορές καταναλωτικών αγαθών και αναλήψεις μετρητών.

· Άδεια 10 εργασίμων ημερών ετησίως με αποδοχές για όλους τους συναδέλφους, που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

· Συγκρότηση και λειτουργία κοινής επιτροπής από 2 εκπροσώπους του Συλλόγου και 2 της Διοίκησης για τη βελτίωση των καλύψεων και παροχών των υφισταμένων ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

· Συγκρότηση και λειτουργία κοινής επιτροπής από 2 εκπροσώπους του Συλλόγου και 2 της Διοίκησης με σκοπό την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η επιχορήγηση τού Συλλόγου με το ποσό των 10.000 €, για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Το ποσό αυτό έχει μέχρι στιγμής διατεθεί στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας, στα έπαθλα του διαγωνισμού φωτογραφίας, στην έκδοση του ημερολογίου μας, στην αγορά δώρων για τους συναδέλφους (επιτραπέζιο ρολόι).

Η υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Σύμβασης αποτελεί παρακαταθήκη και σημείο εκκίνησης για τη μετέπειτα πορεία και δράση του Συλλόγου.

Ø ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 2003

Καταβολή των επιδομάτων και ημερών αδείας με παρεμβάσεις του Συλλόγου στους προσληφθέντες συναδέλφους του 2003.

Ø Ο&M Helpdesk 

Τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Απασχόλησης για την αποτροπή παράτασης του ωραρίου λειτουργίας στο Ο&M Helpdesk, πέραν του ωραρίου που προβλέπεται από την κλαδική σύμβαση.

Ø ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

 Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση των συναδέλφων ένας εύχρηστος οδηγός αδειών, που καλύπτει τις διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε (από το 1975) και των αντίστοιχων κλαδικών συμβάσεων εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε (από το 1976).

Ø ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο πρώτος φωτογραφικός διαγωνισμός. Οι φωτογραφίες αποτέλεσαν το υλικό για την έκδοση του πρώτου ημερολογίου του Συλλόγου μας. Απονομή επάθλων στους νικητές του διαγωνισμού.

 

Ø ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

· Συνεργασία του Συλλόγου με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE

· Χορήγηση συμβολικού δώρου (επιτραπέζιο ρολόι – ημερολόγιο) προς τους συναδέλφους

· Ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Α

· Διανομή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε)

· Εκπτωτικές κάρτες θεάτρου

· Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πολιτισμός στο χρόνο» με επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

· Μαθήματα χορού

· Κάλυψη εξόδων διαμονής σε τρεις συναδέλφους και τους συνοδούς αυτών  στη Σαντορίνη.

Ø ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών, που καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Στόχος μας παραμένει η εγγραφή και ενεργή συμμετοχή  όλων των συναδέλφων στο Σύλλογο.

 

Ø ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Περιοδείες

  • Περιοδικό «σύλΛΟΓΟΣ»

  • Περιοδικό της Ο.Τ.Ο.Ε «Επειδή»

  • Ιστοσελίδα www.otoe.gr/seytke

 

 

 

Το Δ.Σ του Σ.Ε.Υ.Τ.Κ.Ε