Fri, 23 February 2024

Ο Σύλλογος απορρίπτει την πρόταση της Διοίκησης για ποσοστό αύξησης 1%

1% – 1,5% = – 0,5%

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Τελικά δείχνει να είναι προμελετημένο το σχέδιο για τη μείωση των τακτικών αποδοχών των συναδέλφων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αφού αφαιρέθηκε με αυθαίρετο τρόπο το 1,5%, που χορηγεί η προηγούμενη δική μας επιχειρησιακή σύμβαση, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης μάς πρότειναν να δεχθούμε αύξηση 1%.

Αν δεχόμασταν την πρόταση αυτή θα μειώνονταν οι τακτικές αποδοχές σε επιχειρησιακό επίπεδο κατά 0,5% σε σχέση με εκείνες του Σεπτεμβρίου 2005. Και να σκεφτεί κανείς ότι πέρασαν τρία έτη προσπαθειών…  

Συνάδελφοι, όπως κατανοείτε, η πρόταση της Διοίκησης για ποσοστό αύξησης 1% εύλογα εγείρει τα εξής ερωτήματα:

·        Πως είναι δυνατόν το 2005 η Διοίκηση της Τράπεζας να αποδέχεται την πρόταση του Ο.ΜΕ.Δ, για χορήγηση ποσοστού επιχειρησιακής προσαύξησης 1,5%, ενώ το 2006, έτος κατά το οποίο καταγράφεται αύξηση της κερδοφορίας κατά 153% ως αποτέλεσμα ‘‘της  σκληρής προσπάθειας που έγινε από όλους’’, το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο 1%

·        Πως είναι δυνατόν η ανησυχία για το μέλλον του προσωπικού και η ανάγκη να συνεχίσουμε  ‘‘όλοι μαζί να εργαζόμαστε με στόχο ένα καλύτερο αύριο’’, όπως αποτυπωνόταν σε πρόσφατες ανακοινώσεις της Διοίκησης, να μεταφράζεται σε ποσοστό 1% και, παράλληλα, να αφαιρείται η επιχειρησιακή προσαύξηση (ποσά των 11€ και 12€) από τη μισθοδοσία μας

·        Πως είναι δυνατόν το καλοκαίρι η Τράπεζά μας να διαθέτει τα τεράστια κεφάλαια για την υποβολή πρότασης εξαγοράς της Εμπορικής – και μάλιστα διατείνεται ότι συνεχίζει να εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών άλλων τραπεζών – ενώ την ίδια στιγμή, όσον αφορά την ανταμοιβή της συνεισφοράς των συναδέλφων, η πρότασή της συρρικνώνεται στο 1%.

Συνάδελφοι, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι στη συντριπτική πλειονότητα των  υπολοίπων τραπεζών, εκτός των κλαδικών αυξήσεων, προκύπτουν επιπλέον επιχειρησιακές αυξήσεις σε μια σειρά ποσοστοποιημένων επιδομάτων, αυξήσεις οι οποίες δεν εκμηδενίζονται με την υπογραφή επόμενων κλαδικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων.

Με τον τρόπο αυτό, το μισθολόγιο των υπολοίπων συναδέλφων διαμορφώνεται με βάση τις κλαδικές αυξήσεις και τα επιχειρησιακά επιδόματα, τα οποία αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο και σε τελική ανάλυση διαμορφώνουν καλύτερους όρους, όσον αφορά  και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Αντίθετα, στην Τράπεζά μας, η Διοίκηση όχι μόνο απορρίπτει τη λογική χορήγησης επιχειρησιακών επιδομάτων, που μαζί με τις ετήσιες κλαδικές αυξήσεις θα δημιουργούν καλύτερους όρους αμοιβής και κατά συνέπεια σύνταξης, αλλά εξακολουθεί να συμψηφίζει τα κλαδικά επιδόματα και εκμηδενίζει τις αυξήσεις που προήλθαν από την προηγούμενη επιχειρησιακή σύμβαση.

Και κάτι τελευταίο, όσον αφορά το δικαίωμα της Τράπεζας να χορηγεί οικειοθελείς παροχές  (bonus), για τα οποία πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό. Τα bonus πέρα από την πρόσκαιρη ευφορία που δημιουργούν στο προσωπικό, όταν καταβάλλονται, δεν αποτελούν θεσμοθετημένες παροχές και επομένως

·        κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και την επόμενη χρονιά και μάλιστα προσαυξημένα 

·        δεν αποτελούν μέρος του μισθού και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν θετικά και τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα σε αντίθεση με τις θεσμοθετημένες επιχειρησιακές αυξήσεις.

Συνάδελφοι, όπως κατανοείτε, ο Σύλλογός μας απορρίπτει τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες του προσωπικού και δεν ανταμείβει τη συνεισφορά του στη σταθερά ανοδική και κερδοφόρα πορεία  της Τράπεζας.

Καλούμε τη Διοίκηση να αναλογιστεί την ευθύνη της απέναντι στους συναδέλφους, που αποτελούν και το βασικό μοχλό για τη σταθερή ανάπτυξη τής Τράπεζάς μας.

Από την πλευρά μας, μετά και την παρέλευση του χρονικού ορίου, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να επανέλθει η Τράπεζα με βελτιωμένη πρόταση βάσει και του τελευταίου πρακτικού που συντάχθηκε, είμαστε υποχρεωμένοι, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των συναδέλφων, να προσφύγουμε για μία ακόμη φορά, με υπαιτιότητα της Τράπεζας, στον Ο.ΜΕ.Δ.