Sun, 25 February 2024

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Συλλόγου μας με τους εκπροσώπους της Διοίκησης, παρουσία και του μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ, με στόχο την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση, έχοντας πλέον προσφύγει στις μεσολαβητικές υπηρεσίες που ο νόμος ορίζει, αναλύσαμε διεξοδικά την πρότασή μας, τονίζοντας τη σταθερά κερδοφόρα πορεία της Τράπεζας.

Παράλληλα επισημάναμε τις σημαντικές αποκλίσεις στις αμοιβές των συναδέλφων σε σχέση με τα ισχύοντα στην πλειονότητα του υπολοίπου τραπεζικού κλάδου.

Ειδικότερα, αναφερθήκαμε στην εκμηδένιση της επιχειρησιακής προσαύξησης 1,5%, που προβλέφθηκε από την προηγούμενη επιχειρησιακή σύμβαση. Στο επιχείρημα της Διοίκησης για χορήγηση υψηλών αυξήσεων το Μάρτιο 2007, επισημάναμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις στις αυξήσεις που ανακοινώνονται στο προσωπικό συνυπολογίζονται και οι αυξήσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί από τον Ιανουάριο 2007, βάσει της κλαδικής σύμβασης Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών.

Επιπλέον, επισημάναμε ότι οι αυξήσεις, στην περίπτωση που για μία ακόμη φορά συμψηφισθούν με τα κλαδικά επιδόματα (γάμου, τέκνων, επιστημονικό) ή με τις επόμενες κλαδικές αυξήσεις, καταλήγουν να μην είναι πραγματικές. Για παράδειγμα, συνάδελφος που έχει συμβατική διαφορά, ας υποθέσουμε, 100 € στη μισθοδοσία του (με βάση την αξιολόγηση ή την απόδοσή του, όπως αφήνεται να εννοηθεί) σε περίπτωση που παντρευτεί, δεν θα διατηρηθεί η διαφορά αυτή υπέρ του καθώς η Τράπεζα θα τη συμψηφίσει με το επίδομα γάμου.

Τέλος, τονίσαμε την πεισματική άρνηση της Διοίκησης στη θέσπιση επιχειρησιακών ρυθμίσεων μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων, τη στιγμή μάλιστα που υιοθετεί και υλοποιεί συγκεκριμένες προτάσεις του Συλλόγου, όπως:

· Επιτόκιο πιστωτικής κάρτας. Ο Σύλλογός μας από το Νοέμβριο 2006, οπότε και υποβάλαμε την πρότασή μας για διαπραγμάτευση, έχει ζητήσει τη μείωση του επιτοκίου από το 7,25% στο 5%. Η Διοίκηση προχώρησε, υιοθετώντας μερικώς την πρότασή μας, σε μονομερή μείωση του επιτοκίου στο 6%

· Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού. Ο Σύλλογός μας την ίδια περίοδο πρότεινε την αύξηση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού στα 220 €. Η Διοίκηση αναβάθμισε το συγκεκριμένο επίδομα, μετά την υπογραφή και της κλαδικής σύμβασης, στα 240 €, αποφεύγοντας την καταγραφή της συγκεκριμένης ρύθμισης στο πλαίσιο της υπογραφής νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης

· Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο Σύλλογός μας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινών επιτροπών, που προβλέφθηκαν από την προηγούμενη επιχειρησιακή σύμβαση, για τη βελτίωση των ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Βασικές προτάσεις μας, όπως η μείωση του ελάχιστου χρόνου θεμελίωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη του πρόσθετου συνταξιοδοτικού προγράμματος, είδαμε να υλοποιούνται έστω και αποσπασματικά.

Παρεμφερή βελτίωση των υφισταμένων καλύψεων διαπιστώνουμε και στο πρόσθετο ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογός μας έχει ζητήσει με την πρότασή του την κάλυψη σε ποσοστό 80%, για τους συναδέλφους και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, των δαπανών για οφθαλμολογικές και οδοντιατρικές εξετάσεις και εργασίες και πλήρως τις δαπάνες πρόληψης γυναικολογικών προβλημάτων.

Συνάδελφοι, είναι αυτονόητο ότι οι νέες αυτές ρυθμίσεις, με αφορμή την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης, είναι αποτέλεσμα της δράσης και των συνεχών παρεμβάσεων και προτάσεων του Συλλόγου και μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν στην προοπτική της συνεχούς βελτίωσης των εργασιακών μας σχέσεων.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Διοίκηση της Τράπεζάς μας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των συναδέλφων, θα προσέλθει στην επόμενη κοινή συνάντηση με συγκεκριμένη και ρεαλιστική πρόταση για τη χορήγηση πραγματικών επιχειρησιακών αυξήσεων προς όλους τους συναδέλφους, εναρμονιζόμενη με την επιχειρησιακή τακτική του λοιπού τραπεζικού κλάδου.