Tue, 21 May 2024

            Αγαπητοί συνάδελφοι,

παραθέτουμε σήμερα επιγραμματικά το Διοικητικό Απολογισμό του προηγούμενου έτους, όπως αυτός εγκρίθηκε παμψηφεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Σύλλογός μας έχοντας εξέλθει από μια πρόσφατη εκλογική διαδικασία με συντριπτικά ποσοστά συμμετοχής των συναδέλφων (άνω του 85%) σε αυτήν, συνεχίζει αταλάντευτα την πορεία του στην πιστή υπηρέτηση των συμφερόντων τους.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από:

·        την πιστή τήρηση των κλαδικών συμβάσεων [εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, αναγνώριση της προϋπηρεσίας, απόδοση των οικογενειακών επιδομάτων (γάμου, τέκνων), των κλαδικών επιδομάτων (βρεφονηπιακού σταθμού, κατασκηνωτικό, παραμεθόριων περιοχών), των αναδρομικών αυξήσεων, αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων των συναδέλφων (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών), εφαρμογή των προβλεπομένων από τις κλαδικές ΣΣΕ διατάξεων για τα στεγαστικά δάνεια, χορήγηση βεβαιώσεων μισθοδοσίας με ανάλυση αποδοχών, χορήγηση των προβλεπομένων αδειών]

·        την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων για τους προσληφθέντες το 2003 συναδέλφους (καταβολή των επιδομάτων και ημερών αδείας)

·        την προστασία του κλαδικού ωραρίου (τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Απασχόλησης για την αποτροπή παράτασης του ωραρίου λειτουργίας στο Ο&M Helpdesk, πέραν του ωραρίου που προβλέπεται από την κλαδική σύμβαση)

·        την υπογραφή της πρώτης επιχειρησιακής σύμβασης στο χώρο μας [πρόσθετη επιχειρησιακή προσαύξηση 1,5%, επίδομα παιδικής μέριμνας, καταβολή του συνολικού ποσού της δαπάνης  για το βρεφονηπιακό σταθμό (εκείνη την περίοδο μέχρι του ποσού των 185 € μηνιαίως),  μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων προσωπικού (μειώσεις στα ποσά των δόσεων των συναδέλφων και αναδρομική επιστροφή τόκων), καθορισμός του επιτοκίου των προσωπικών δανείων προσωπικού και αναδρομική επιστροφή τόκων, μείωση του επιτοκίου των πιστωτικών καρτών και αναδρομική επιστροφή τόκων, φοιτητική άδεια 10 εργασίμων ημερών ετησίως με αποδοχές για όλους τους συναδέλφους, που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, λειτουργία κοινών επιτροπών ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, επιχορήγηση του Συλλόγου με το ποσό των 10.000 €)

προχωρήσαμε στην επεξεργασία και υποβολή του διαπραγματευτικού πλαισίου για την υπογραφή νέας Επιχειρησιακή Σύμβασης, έχοντας προηγουμένως:

Ø      οργανώσει περιοδείες και ανοικτές συζητήσεις για την καλύτερη ενημέρωση και την καταγραφή των θέσεων των συναδέλφων, αποτυπώνοντας στο τελικό κείμενο τις πραγματικές ανάγκες τους

Ø      αναλύσει τα οικονομικά μεγέθη του συγκροτήματος, επικεντρωθεί στη σταθερή κερδοφορία του Οργανισμού, καταδείξει τις τεράστιες ανισότητες στην πολιτική αμοιβών που ακολουθείται στην Ελλάδα σε σχέση με τους εργαζόμενους στο υπόλοιπο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Η υποβολή της πρότασής μας ήλθε χρονικά αμέσως μετά και την υπογραφή της κλαδικής ΣΣΕ Ο.Τ.Ο.Ε – Τραπεζών, μένοντας σταθερά προσηλωμένοι στις θέσεις της Ομοσπονδίας μας, για υπογραφή ικανοποιητικής κλαδικής σύμβασης, αποφεύγοντας τον κίνδυνο διολίσθησης σε επιμέρους επιχειρησιακές συμβάσεις, που αποτελούσε και την επιδίωξη των τραπεζιτών.

Η δυστοκία της Τράπεζάς μας στο θέμα της υπογραφής επιχειρησιακών συμβάσεων, μέσω των απευθείας διαπραγματεύσεων, στο χώρο μας, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά από:

·        την προσφυγή μας για δεύτερη συνεχή χρονιά στις υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.Δ, μετά το ατελέσφορο των απευθείας διαπραγματεύσεων με υπαιτιότητα τής Τράπεζας

·        τη μονομερή υλοποίηση προτάσεων – θέσεων του Συλλόγου μας για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων (αύξηση επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, μείωση του επιτοκίου της πιστωτικής κάρτας, βελτιώσεις στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

Από την πλευρά μας, με συγκεκριμένα στοιχεία, που βρίσκονται στη διάθεση του μεσολαβητή, έχουμε επισημάνει:

·        τις μισθολογικές απώλειες στα εισοδήματα των συναδέλφων από τη μη εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων μέχρι και το 2004

·        τις μισθολογικές απώλειες, σε σχέση με τους συναδέλφους στη συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων τραπεζών, όπου τα εκεί χορηγούμενα επιχειρησιακά επιδόματα προσαυξάνονται και από την υπογραφή των κλαδικών συμβάσεων, καθώς είναι ποσοστοποιημένα στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου

·        τις τεράστιες ανισότητες στην πολιτική αμοιβών που ακολουθείται στην Ελλάδα σε σχέση με τους εργαζόμενους στο υπόλοιπο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου

·        την εκμηδένιση της επιχειρησιακής προσαύξησης (1,5%) με ευθύνη της Τράπεζας, που θεσπίσθηκε με την υπογραφή της πρώτης επιχειρησιακής ΣΣΕ

·        τον ευκαιριακό χαρακτήρα, που έχουν τα κάθε λογής σχέδια ανταμοιβής του προσωπικού (share options, σχέδια επιβράβευσης κ.λπ), καθώς δεν αποτελούν θεσμοθετημένες παροχές, ενώ ήδη διαφαίνεται από πλευράς της Τράπεζας η πρόθεση να διαφοροποιηθούν δίνοντας έμφαση στους ατομικούς στόχους

·        το συμψηφισμό των «οικειοθελών» αυξήσεων, που χορηγεί η Τράπεζα με τις επόμενες αυξήσεις της κλαδικής σύμβασης ή την καταβολή των κλαδικών επιδομάτων.

Πολύ σύντομα αναμένουμε την τελική πρόταση του μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ.

Ø      ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Με επίπονες προσπάθειες του Συλλόγου μας που διήρκεσαν (8) οκτώ μήνες πετύχαμε την έκδοση τής υπ΄ αριθμ. 499/2006 γνωμοδότησης του Δ΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ορίζει τα εξής:

«Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι σπουδαστής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το κράτος με σκοπό την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, δικαιούται και για την απόκτηση του πτυχίου αυτού ειδική άδεια εξετάσεων».

Αυτό σημαίνει ότι και στην περίπτωση απόκτησης δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας η φοιτητική άδεια ορίζεται σε 30 ημέρες ετησίως, σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά για το χρονικό διάστημα, που καλύπτει τη διάρκεια των σπουδών προσαυξημένο κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές από τον Ο.Α.Ε.Δ και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

Ø      ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση των συναδέλφων ο ενημερωμένος οδηγός αδειών, που καλύπτει τις διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε (από το 1975) και των αντίστοιχων κλαδικών συμβάσεων εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε (από το 1976).

Ø      ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Νέος ιστοχώρος www.seytke.gr – Νέα δημιουργική πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, με στόχο τη δημιουργία ενός επιπλέον εύχρηστου εργαλείου ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας.

Ø      ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

·        Επέκταση της συνεργασίας μας με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE [αύξηση τής επιδότησης (119€), έκπτωση 10% στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας]

·        Διαγωνισμός φωτογραφίας – απονομή επάθλων

·        Χορήγηση ετήσιων συμβολικών δώρων (νεσεσέρ – ημερολόγιο) προς τους συναδέλφους

·        Ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Α

·        Διανομή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε)

·        Εκπτωτικές κάρτες θεάτρου

·        Πρόγραμμα πολιτιστικών επισκέψεων και ξεναγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

·        Τμήματα εκμάθησης χορού σε προνομιακή τιμή

·        Συμμετοχή στα πρωταθλήματα σκάκι – επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Ομοσπονδίας

·        Υλοποίηση σε συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Ε του προγράμματος ποιοτικών παραθεριστικών διακοπών 

·        Συνεργασία με τη Λέσχη Τραπεζικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε) για συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα

·        Ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου μας και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

·        Έναρξη συνεργασίας με παιδικές κατασκηνώσεις σε προνομιακή τιμή

Ø      ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σημαντική αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών, που καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Στόχος μας παραμένει η εγγραφή και ενεργή συμμετοχή  όλων των συναδέλφων στο Σύλλογο.

Ø      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Περιοδείες – ανοικτές συζητήσεις

  • Ανανεωμένη και ενημερωμένη Ιστοσελίδα  του Συλλόγου μας www.seytke.gr

Το Δ.Σ του Σ.Ε.Υ.Τ.Κ.Ε