Sun, 25 February 2024

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ακόμη μία προσπάθεια στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και των μισθολογικών μας απολαβών ολοκληρώνεται με την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Ο Σύλλογός μας με επιμονή και  υπευθυνότητα κατέληξε σε κοινή συμφωνία με τη Διοίκηση τής Τράπεζάς μας, κατά την τελευταία διαπραγμάτευση, παρουσία και του μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ.      

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί η παρ. 3 του άρθρου 11 της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, η οποία ορίζει τα εξής:          «Οι αυξήσεις, που προκύπτουν από την παρούσα επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε, συμφωνούνται ως ελάχιστες και χορηγούνται στο σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως τού ύψους του τυχόν καταβαλλόμενου μισθού του, διευκρινίζοντας ότι η επιχειρησιακή προσαύξηση συμψηφίζεται και εξοφλείται με τις τυχόν υπέρτερες των ελάχιστων νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές».

Ειδικότερα, με βάση το κείμενο της επιχειρησιακής προβλέπονται:

·        Επιχειρησιακή αύξηση 2,25% από 1.1.2007. Η αποτύπωση αυτής της αύξησης στην ανάλυση μισθοδοσίας διασφαλίζεται με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.

Θεσμοθετείται οριστικά η διαμόρφωση τού μισθολογίου μας με βάση:

Ø      την κλαδική σύμβαση (βασικός μισθός – κλιμάκιο, επίδομα γάμου, επίδομα παιδιών, επίδομα πολυετίας, επιστημονικό επίδομα, επίδομα παραμεθόριων περιοχών)

Ø      την επιχειρησιακή σύμβαση (επιχειρησιακή προσαύξηση, επίδομα παιδικής μέριμνας)

Ø      τις τυχόν καταβαλλόμενες από πλευράς της Τράπεζας υπέρτερες αποδοχές (συμβατική διαφορά).

Το ποσοστό της επιχειρησιακής προσαύξησης διαμορφώνει μέρος του μισθολογίου μας με βάση την επιχειρησιακή συμφωνία και αναπροσαρμόζεται με κάθε επόμενη επιχειρησιακή σύμβαση, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό τον πήχυ των αποδοχών μας σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

·        Επίδομα παιδικής μέριμνας. Από 1.1.2006 το επίδομα παιδικής μέριμνας αυξάνεται από τα 45 € στα 65 € μηνιαίως (αύξηση 45%).

Επιπλέον πετύχαμε την επέκταση της καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος για κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 21 ετών αντί των 18, που ίσχυε με την προηγούμενη επιχειρησιακή σύμβαση, και μέχρι την ηλικία των 25 ετών αν σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή δημοσίου χαρακτήρα.

Οι διαφορές που προκύπτουν στις αποδοχές των συναδέλφων από την αύξηση του επιδόματος παιδικής μέριμνας θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ από 1.1.2006 το αργότερο μέχρι και τη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου 2007.

·        Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού διαμορφώνεται στα 250 € και καταβάλλεται στο σύνολό του, στην περίπτωση που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό.

·        Καταναλωτικά δάνεια. Το επιτόκιο χορήγησης καταναλωτικών δανείων για τους συναδέλφους και για ποσά έως 15.000 € δια μορφώνεται σε euribor + 2% (αντί του 8,25%, που ίσχυε)

·        Στεγαστικά δάνεια. Οι συνάδελφοι δικαιούνται να λαμβάνουν στεγαστικό δάνειο με τους προνομιακούς όρους των κλαδικών και επιχειρησιακών ΣΣΕ, έχοντας συμπληρώσει τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια συνολικής τραπεζικής προϋπηρεσίας [αντί των πέντε (5) που ίσχυε], εκ των οποίων δύο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην Τράπεζά μας.

Ενημερώνουμε επίσης, ότι από πλευράς του Συλλόγου μας έγινε αναφορά στο θέμα, που έχει προκύψει με τους συναδέλφους, οι οποίοι έλαβαν στεγαστικό δάνειο το 2006 και συνεχίζουν να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με πελατειακό επιτόκιο για τα ποσά άνω των 100.000 €.

Με δεδομένο ότι η τελευταία κλαδική σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης στεγαστικού δανείου μέχρι του ποσού των 150.000 € με προνομιακούς όρους, η Διοίκηση έδειξε να κατανοεί το θέμα, που έχει δημιουργηθεί και θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις.

·        Επιτόκιο πιστωτικών καρτών. Το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών ρυθμίζεται ως προϊόν κοινής συμφωνίας, καθώς εξαρχής αποτελούσε ένα από τα υπό διαπραγμάτευση θέματα για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης. Ορίζεται πλέον στο 6% για αγορές καταναλωτικών αγαθών και αναλήψεις μετρητών.

·        Προγράμματα Κύπρου Ζωής – Σύνταξης / Νέας Γενιάς. Το ποσοστό της μηνιαίας δόσης, που επενδύεται στα προγράμματα Κύπρου Ζωής – Σύνταξης / Νέας Γενιάς αυξάνεται σε 90%.

·        Επιχορήγηση προς ΣΕΥΤΚΕ. Η εφάπαξ ετήσια επιχορήγηση της Τράπεζας προς το ΣΕΥΤΚΕ αυξάνεται από  10.000 € σε  15.000 € ετησίως.

Συνάδελφοι, η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης μέσα από εξαιρετικά λεπτές και κοπιώδεις διαδικασίες αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι θέματα συνθηκών εργασίας και μισθολογικών απολαβών μπορούν να ρυθμιστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, μέσα από επιχειρησιακή συμφωνία, προς όφελος όλων μας.

Στο σημείο αυτό, και κάνοντας για την περίσταση μια σύντομη αναδρομή, αξίζει πραγματικά να αναλογιστούμε:

·        τις αυξήσεις στα επίπεδα των αποδοχών μας, εδώ και τέσσερα χρόνια, που  επέφεραν η ίδρυση και δράση του Συλλόγου μας

·        τις παρεμβάσεις του Συλλόγου για τη θεσμοθέτηση των οικογενειακών επιδομάτων (γάμου και παιδιών), των βρεφονηπιακών σταθμών, του κατασκηνωτικού επιδόματος, του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών, του ενιαίου μισθολογίου, των μισθολογικών κλιμακίων, την αναδρομική χορήγηση των αυξήσεων της κλαδικής σύμβασης, την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τη χορήγηση βεβαιώσεων μισθοδοσίας με ανάλυση αποδοχών, τη χορήγηση του συνόλου των αδειών

·        την απουσία, μέχρι και πρόσφατα, επιχειρησιακών συμβάσεων στο χώρο μας και επομένως της δυνατότητας των εργαζομένων να διαπραγματεύονται μέσω του Συλλόγου τους με τη Διοίκηση τής Τράπεζας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας

·        το γεγονός ότι η Διοίκηση τής Τράπεζάς μας δείχνει πλέον να αντιλαμβάνεται την ανάγκη θεσμοθέτησης παροχών προς το προσωπικό (βλ. share options, σχέδιο επιβράβευσης του προσωπικού).

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτονόητος ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζει ο Σύλλογός μας. Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση, αποτέλεσμα της κοινής συμφωνίας των μερών, είναι σημαντική κατάκτηση διότι υπηρετεί τον καλόπιστο διάλογο και δεσμεύει τις δύο πλευρές – Σύλλογο και Διοίκηση – να εργαστούν από κοινού και στο μέλλον για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στην Τράπεζά μας.

Το βέβαιο είναι ότι το τέλος αυτής της επίπονης προσπάθειας, βρίσκει για ακόμη μία φορά τους συναδέλφους σε καλύτερη θέση, από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει αυτή η πολύμηνη (επτά μήνες) διαδικασία.

Στους συναδέλφους απομένει η ευθύνη της στήριξης των πρωτοβουλιών και δράσεων του Συλλόγου για ακόμη περισσότερες και υπεύθυνες επιτυχίες.  

Το πλήρες κείμενο της Επιχειρησιακής Σύμβασης βρίσκεται στη διάθεση των συναδέλφων στο συνημμένο αρχείο.