Sun, 25 February 2024

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, εντάσσει πάντα την καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική προσφορά των εργαζόμενων στις τράπεζες.

 

Για το 2008, λοιπόν, προκηρύσσει δύο (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ : αφενός μεν στη ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, τη ΓΛΥΠΤΙΚΗ, τη ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ και την ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, αφετέρου δε στη ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.

Το θέμα είναι ελεύθερο και αποφασίζεται από κάθε συμμετέχοντα δημιουργό.

 

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ –
                          ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Καλούνται οι συνάδελφοι τραπεζοϋπάλληλοι από όλες τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι δημιουργοί σε μια από τις παραπάνω καλλιτεχνικές δραστηριότητες, να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με την εκφραστική δυνατότητα, το μεράκι και το ταλέντο τους. Η συνέχιση της πλούσιας πολιτιστικής διαδρομής, η οποία εδώ και χρόνια κτίζεται πετραδάκι-πετραδάκι στα πλαίσια του τραπεζοϋπαλληλικού κινήματος, αποτελεί χρέος της ΟΤΟΕ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.                  Τα έργα πρέπει να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου, ή μέσω Courier ή με άλλο μέσο, με αποδεικτικό στοιχείο, μέχρι 

την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

το μεσημέρι στα γραφεία της Ο.Τ.Ο.Ε., Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 4ος όροφος, Τ.Κ. 10672 Αθήνα (Γραμματεία Πολιτισμού ΟΤΟΕ, φαξ 210/3640429).

 2.                  Όλα τα έργα να είναι πρόσφατα και πάντως να μην ξεπερνούν τη διετία και να ΜΗΝ έχουν αναρτηθεί, εκτεθεί ή βραβευτεί σε οποιοδήποτε επίπεδο, ατομικής ή συλλογικής έκθεσης.

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 3.                  ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ : κατατίθενται 2 έργα από κάθε συνάδελφο ή συναδέλφισσα.

 Να είναι έτοιμα προς ανάρτηση και η διάστασή τους να μην ξεπερνά το 1 μέτρο. Στο πίσω μέρος του κάθε έργου να υπάρχει εμφανής ένδειξη με τα εξής στοιχεία :

         Ονοματεπώνυμο

         Τηλέφωνο γραφείου, σπιτιού ή κινητό

         Τίτλος έργου

         Υλικό κατασκευής – Διαστάσεις

 

4.                  ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Κατατίθενται μέχρι 3 φωτογραφίες (εκτυπώσεις, όχι ηλεκτρονικό αρχείο), διαστάσεων από 21Χ29,7 εκ. έως 30Χ40 εκ., έτοιμες προς ανάρτηση.

Φωτογραφίες που έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ, με την προϋπόθεση ότι η αρχικές λήψεις θα ανήκουν στον φωτογράφο και μπορούν να παρουσιαστούν ανά πάσα στιγμή αν ζητηθούν.

            Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

         Ονοματεπώνυμο

         Τράπεζα

         Τηλέφωνο γραφείου , σπιτιού ή κινητό

         Τίτλος έργου

5.                  ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ : Κατατίθενται μέχρι 2 έργα, των οποίων οι διαστάσεις να μην ξεπερνούν στο ύψος το  1 μ. και να είναι έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στη βάση τους να αναγράφονται ευκρινώς:

         Ονοματεπώνυμο

         Τράπεζα

         Τηλέφωνο γραφείου, σπιτιού ή κινητό

         Τίτλος έργου

         Υλικό κατασκευής

6.                  ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ : Τα χειροτεχνήματα θα πρέπει να μην καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο. Ο συμμετέχων καλείται να προτείνει τον τρόπο έκθεσης, τα δε παρακάτω στοιχεία να είναι εμφανή:

 

          Ονοματεπώνυμο

          Τράπεζα

          Τηλέφωνο γραφείου, σπιτιού ή κινητό

          Τίτλος έργου

 7.                  Η αποστολή κάθε έργου γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα.

 Η συνολική έκθεση όλων των έργων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μέχρι τέλος Ιουνίου 2008 και θα ανακοινωθεί έγκαιρα ο τόπος και ο ακριβής χρόνος.

Θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες συμμετοχές ανά κατηγορία και θα δοθούν και τρεις έπαινοι ανά κατηγορία από ομάδα έγκυρων, διακεκριμένων και αδιαμφισβήτητων καλλιτεχνών ή κριτικών της τέχνης, η σύνθεση της οποίας θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

 

Β.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Η ΟΤΟΕ με το διαγωνισμό Λογοτεχνίας καλεί όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι διαθέτουν το ταλέντο της αποτύπωσης σκέψεων σ’ ένα χαρτί να συμμετάσχουν με κείμενα στον πεζό λόγο και στην ποίηση. (Στο σενάριο και στο παιδικό παραμύθι ΕΚΤΟΣ συναγωνισμού).

Γίνονται δεκτά έργα από συναδέλφους και συναδέλφισσες από όλη την Ελλάδα και όλες  τις Τράπεζες.

1.                  Τα κείμενα πρέπει να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου, ή μέσω Courier ή με άλλο μέσο, με αποδεικτικό στοιχείο, μέχρι 

την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

στα γραφεία της Ο.Τ.Ο.Ε., Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 4ος όροφος, Τ.Κ. 10672 Αθήνα (Γραμματεία Πολιτισμού ΟΤΟΕ).

â

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            1.     ΌΛΑ τα κείμενα να είναι αδημοσίευτα μέχρι σήμερα.

            2.     Να έχουν γραφτεί μέσα στην τελευταία διετία.

3.     Τα κείμενα να μην ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15) σελίδες.

4.     Τα ποιήματα να μην είναι πάνω από τρία (3).

5.     Κείμενα ή ποιήματα χειρόγραφα δε γίνονται δεκτά και ο διαγωνιζόμενος έχει την ευθύνη του στησίματος του κειμένου.

 Η βράβευση θα γίνει δημοσίως, σε ειδική εκδήλωση της ΟΤΟΕ, μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2008.

            Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από έγκυρους και αδιαμφισβήτητους Έλληνες λογοτέχνες και κριτικούς.

            Τα βραβευμένα κείμενα θα εκδοθούν από την ΟΤΟΕ.

Λεπτομέρειες, πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τους διαγωνισμούς δίνονται από την Γραμματεία Πολιτισμού της ΟΤΟΕ, τηλ. 210/3642712, 210/3647668, φαξ 210/3640429.

 

 Όλοι οι Σύλλογοι των εργαζομένων στις Τράπεζες, τα Νομαρχιακά Παραρτήματα της ΟΤΟΕ και οι Πολιτιστικές Λέσχες καλούνται να συνδράμουν και να βοηθήσουν την προσπάθεια της ΟΤΟΕ με το να κοινοποιήσουν όσο το δυνατόν ευρύτερα στους συναδέλφους το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης.