Sat, 25 May 2024

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας με παρέμβασή του ανέδειξε το μεγάλο θέμα των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Allianz και των χρεώσεων της Βιοϊατρικής.

Οι δικές σας ουσιαστικές προτάσεις και υποδείξεις, όλο το προηγούμενο διάστημα, καταδεικνύουν το ενδιαφέρον και τη σπουδαιότητα τού θέματος. Έχοντας καταγράψει τις δικές σας επισημάνσεις επανερχόμαστε σήμερα, προκειμένου να γνωστοποιήσουμε τις προτάσεις μας για την ουσιαστική βελτίωση των υφισταμένων ασφαλιστικών καλύψεων.

Με επιστολή, την οποία ήδη αποστείλαμε στη Διοίκηση τής Τράπεζας, στο πλαίσιο λειτουργίας της κοινής Επιτροπής Ομαδικών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων, κρίνουμε αναγκαίο να αποσαφηνιστούν εγγράφως κάποια επιμέρους σημεία, υποβάλλοντας παράλληλα τις προτάσεις μας για ποιοτική αναβάθμιση των ασφαλιστικών καλύψεων. 

Απαραίτητες οι διευκρινήσεις σε 4 σημεία

Πιο συγκεκριμένα, κρίνεται επιβεβλημένο να υπάρξουν διευκρινήσεις στα ακόλουθα τέσσερα σημεία:

1.      Στις 6/12/2007 ανακοινώθηκε ο νέος κατάλογος των συμβεβλημένων με την Allianz νοσοκομείων, στον οποίο γίνεται αναφορά σε μειωμένες τιμές για  νοσοκομειακές δαπάνες. Κρίνουμε, λοιπόν, αναγκαίο να ενημερωθούν οι συνάδελφοι:

·        για το ποσοστό της έκπτωσης που ισχύει σε καθένα από τα νοσοκομεία αυτά.

·        για τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας, στα οποία μπορούν να προσφεύγουν για παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

2.   Με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Allianz, το εκπιπτόμενο ποσό ανά οικογένεια, για δαπάνες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ανέρχεται στα 150 € ετησίως. Το ποσό, ωστόσο, αυτό στην περίπτωση συνυπηρέτησης και των δύο συζύγων στην Τράπεζα, διαμορφώνεται παραδόξως στα 180 €. Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος για να αποκατασταθεί αυτή η ανισότητα προς όφελος βεβαίως των συναδέλφων.

3.   Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο συνάδελφοι, οι οποίοι κλείνουν ραντεβού για ιατρική επίσκεψη μέσω του συντονιστικού κέντρου της Allianz, να υποχρεώνονται να καταβάλλουν χρήματα, όχι για τη δαπάνη της ιατρικής επίσκεψης, αλλά για τυχόν διαγνωστικές εξετάσεις ή εργασίες που πραγματοποιούνται εντός του ιατρείου.

Με τον τρόπο αυτό, αν και θεωρητικά η δαπάνη της ιατρικής επίσκεψης βαρύνει την Allianz, εντούτοις οι συνάδελφοι υποχρεώνονται να καταβάλλουν χρήματα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι κατανοητό, κρίνεται επιβεβλημένη η εξεύρεση λύσης.

4.   Στις 10.01.2007 κυκλοφόρησε ανακοίνωση της Διοίκησης σχετικά με τις τροποποιήσεις στο Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα της Alico. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το τροποποιημένο Ο.Σ.Π το δικαίωμα της συνταξιοδότησης από την Alico θεμελιώνεται με νέα πρόσθετη πράξη ως εξής:

Συμπληρωμένα Έτη Συντάξιμης Προϋπηρεσίας στο Συγκρότημα

Ποσοστό (%) Παροχής

10 έτη – 14 έτη

50%

15 έτη – 19 έτη

75%

20 έτη ή περισσότερα

100%

Σε παλαιότερη ανακοίνωση τής Τράπεζας (02.06.2005), με αναφορά και πάλι στα συνταξιοδοτικά προγράμματα της Alico, γίνεται λόγος για Παλαιό (για τους συναδέλφους με ημερομηνία πρόσληψης ή ανανέωσης σύμβασης σε αορίστου προγενέστερης της 31/12/2002) και Νέο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα (για τους συναδέλφους με ημερομηνία πρόσληψης με σύμβαση αορίστου ή με ημερομηνία ανανέωσης σύμβασης σε αορίστου μετά την 01/01/2003).

Ζητάμε λοιπόν να διευκρινισθεί αν:

·        οι τροποποιήσεις ως προς τη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης (συμπληρωμένα έτη συντάξιμης προϋπηρεσίας στο συγκρότημα) του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Προγράμματος, που ανακοινώθηκαν στις 10.01.2007, αφορούν και τις δύο περιπτώσεις Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων (Παλαιό και Νέο).

·        στα έτη προϋπηρεσίας στο Συγκρότημα υπολογίζεται και ο χρόνος παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των συναδέλφων με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

·        υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις, οι οποίες πιθανόν δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Οι προτάσεις μας για τη βελτίωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

1.      Όσον αφορά την περίπτωση της Βιοϊατρικής, προκειμένου να αποφευχθούν και στο μέλλον ανάλογες περιπτώσεις λανθασμένων χρεώσεων, θεωρούμε αναγκαίο να κοινοποιείται στους συναδέλφους ο ειδικός εκπτωτικός κατάλογος, ώστε να είναι δυνατή ακόμη και η σύγκριση με τις τιμές που ισχύουν στην υπόλοιπη αγορά. Επιπλέον είναι απαραίτητο να υπάρχει ενημέρωση για κάθε νέα αναπροσαρμογή των χρεώσεων.

2.      Αύξηση του ανώτατου ετήσιου ορίου ασφαλίσματος από τις 24.000 € στις 40.000 € σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού και σε 50.000 € σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού για κάθε ασφαλιζόμενο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η δαπάνη νοσηλείας με ταυτόχρονη παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε Μ.Ε.Θ είναι κατά πολύ υψηλότερη. Πόσο μάλλον αν η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί μετάβαση και νοσηλεία σε μονάδα του εξωτερικού.

3.      Αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλίσματος για δαπάνη δωματίου και τροφής ημερησίως από τα 105 € στα 170 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ημερήσια δαπάνη (δωμάτιο και τροφή) στα συμβεβλημένα με την Allianz νοσηλευτικά ιδρύματα είναι υψηλότερη, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό, που αυτή τη στιγμή προβλέπεται, χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται το επιπλέον κόστος για εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα, επισκέψεις ιατρών κ.λπ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΡΟΦΗΣ

METROPOLITAN

ΥΓΕΙΑ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΩΤΑΤO ΗΜΕΡΗΣΙO ΚΑΛΥΠTΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ALLIANZ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

134 €

200 €

151 €

175,12 €

105 €

ΔΙΚΛΙΝΟ

236

265 €

195 €

242 €

105 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

250

281 €

293 €

378,40 €

105 €

ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ  ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

384 €

435 €

476 €

660 €

210 €

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2.500 €

2.500 €

3.500 €

κατά περίπτωση

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 

91 €

40 €

68 €

45 €

 

4.      Αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλίσματος για δαπάνη δωματίου και τροφής σε Νοσοκομείο του Εξωτερικού ημερησίως από τα 210 € στα 500 €. Αν λάβουμε υπ΄ όψιν μας τις τιμές, οι οποίες έχουν παρατεθεί ανωτέρω και αφορούν νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, μπορούμε να αντιληφθούμε την ανάγκη αναπροσαρμογής του προβλεπόμενου αυτή τη στιγμή ποσού.

5.      Αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλίσματος για δαπάνη δωματίου και τροφής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από τα 210 € στα 550 €. Αν λάβουμε υπ΄ όψιν μας τις τιμές, οι οποίες έχουν παρατεθεί ανωτέρω και αφορούν τα συμβεβλημένα με την Allianz νοσηλευτικά ιδρύματα, κατανοούμε την ανάγκη βελτίωσης της υφιστάμενης κάλυψης.

6.      Αύξηση του ανώτατου ετήσιου ορίου ασφαλίσματος εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ανά ασφαλιζόμενο πρόσωπο από τα 250 € στα 500 €. Σε περίπτωση που το δαπανούμενο ποσό υπερβεί το ανώτατο ετήσιο όριο των 500 €, συνεχίζει να καλύπτεται από την Τράπεζα.

7.      Αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλίσματος ανά ιατρική επίσκεψη από τα    45 € στα 65 €, ώστε να καλύπτει τις πραγματικές τιμές της αγοράς αλλά και την έλλειψη συμβεβλημένων με την Allianz ιατρών όλων των ειδικοτήτων ειδικά στην περιφέρεια.

8.      Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Τράπεζας επί πρωτοτύπων αποδείξεων διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων εκτός δικτύου Βιοϊατρικής από το 70% στο 80%, κάτι που άλλωστε ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

9.      Αύξηση των επιδομάτων μητρότητας ως εξής:

  1. Για φυσιολογικό τοκετό από τα 600 € στα 700 €
  2. Για καισαρική τομή από τα 1.500 € στα 1.600 €
  3. Για αποβολή από τα 150 € στα 250 €.

10. Στους εργαζόμενους στην Τράπεζα Κύπρου και στα εξαρτώμενα μέλη αυτών παρέχεται ένας δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check – up), που περιλαμβάνει αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις, καθώς και ένας ετήσιος δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος. Επιπλέον για τις γυναίκες παρέχεται ένα δωρεάν ετήσιο τεστ–ΠΑΠ, καθώς και μία μαστογραφία, κάθε δύο χρόνια, μετά την ηλικία των 45 ετών. Ομοίως και για τους άνδρες παρέχεται μία δωρεάν εξέταση ετησίως για τη μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) από την ηλικία των 45 ετών.    

Συνάδελφοι, το θέμα των καλύψεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθώς και αυτό των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων αποτελούν μέρος του πλαισίου των εργασιακών μας σχέσεων και είναι επομένως εξαιρετικής σημασίας.

Ο Σύλλογός μας, φροντίζοντας πάντοτε για τη διασφάλιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των συναδέλφων, κρίνει αναγκαίο να υπάρξουν οι κατάλληλες διευκρινήσεις στα θέματα, που με τη δική σας συμβολή έχουν αναδειχθεί, όπως άλλωστε και οι απαραίτητες βελτιώσεις στις υφιστάμενες ασφαλιστικές καλύψεις. Κατ΄ επέκταση η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, στις διαδικασίες για την αναπροσαρμογή των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κρίνεται επιβεβλημένη.

            Ευελπιστούμε ότι στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της κοινής επιτροπής ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων με τη Διοίκηση τής Τράπεζας θα επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον όλων μας για τη σταθερή βελτίωση των παροχών προς το Προσωπικό.