Tue, 05 December 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,

παραθέτουμε το Διοικητικό Απολογισμό, όπως αυτός εγκρίθηκε παμψηφεί στην πρόσφατη ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ø      κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας – 2008

          Το 2008, έτος κατά το οποίο τα κέρδη των Τραπεζών κυριολεκτικά εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη, η Ομοσπονδία μας (ΟΤΟΕ) και οι επιμέρους Σύλλογοι έδωσαν τον αγώνα για την υπογραφή ικανοποιητικής Κλαδικής Σύμβασης. 

Ωστόσο, το ίδιο χρονικό διάστημα, συναντήσαμε την πεισματική άρνηση των Τραπεζών να ανταποκριθούν στη πρόσκληση τής Ο.Τ.Ο.Ε, αποστέλλοντας την οφειλόμενη εξουσιοδότηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Οφείλουμε να συγκρατήσουμε, ότι μεταξύ των τραπεζών που πρωτοστάτησαν  στην ανατροπή των κλαδικών συμβάσεων (ΕΘΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, EUROBANK, PROBANK, FBB, HSBC, BNP PARIBAS, CITIBANK, ΕΛΛΗΝΙΚΗ, AMERICAN EXPRESS), θέτοντας κατ΄ επέκταση σε αμβισβήτηση το βασικό πυρήνα των εργασιακών μας σχέσεων, συμπεριλαμβάνεται και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ.

Η λύση στο αδιέξοδο, που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της προκλητικής στάσης των Τραπεζών, δόθηκε με την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης του ΟΜΕΔ, στις 12 Σεπτεμβρίου 2008.

Η απόφαση, που προέβλεπε αυξήσεις 9% για τους τραπεζοϋπαλλήλους, κατοχύρωσε τη συνέχεια των κλαδικών συμβάσεων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για το λόγο αυτό βρίσκεται στο στόχαστρο των Τραπεζών, οι οποίες επιχειρούν να την ακυρώσουν δικαστικά, με αλλεπάλληλες αγωγές εναντίον της ΟΤΟΕ, του ΟΜΕΔ, και προσωπικά εναντίον του Μεσολαβητή, του Διαιτητή και του Προέδρου του Οργανισμού. Ενώ την ίδια στιγμή προσέβλεπαν και τελικώς ενισχύθηκαν με την κρατική βοήθεια, ύψους 28 δις ευρώ, για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Όλο αυτό το διάστημα στηρίξαμε ενεργά, με όλες τις δυνάμεις μας, τις δράσεις και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας στα θέματα της υπογραφής κλαδικής σύμβασης, του ασφαλιστικού και της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με τη συμμετοχή μας στις απεργίες, τις στάσεις εργασίας, τις συγκεντρώσεις και πορείες, τις παραστάσεις διαμαρτυρίας.

Ø      επιχειρησιακή σύμβαση

Έχοντας προηγηθεί η έκδοση της Διαιτητικής απόφασης, σε σχέση πάντοτε με τις κλαδικές αυξήσεις, και αφού ολοκληρώσαμε την επεξεργασία του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου, αποτυπώνοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις των συναδέλφων μας, αποστείλαμε πρόσκληση, το Νοέμβριο του 2008, για έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση της Τράπεζας, και υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης.

Μετά την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας, κατά τη διάρκεια των απευθείας διαπραγματεύσεων, ο Σύλλογός μας, με υπευθυνότητα, αξιοποίησε τη δυνατότητα προσφυγής στις μεσολαβητικές υπηρεσίες του ΟΜΕΔ. 

Ήδη εκδόθηκε η πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία προβλέπει:

·        επιχειρησιακή προσαύξηση 1,5% επί του ποσού του κλιμακίου κάθε εργαζόμενου. Η αύξηση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2008, έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα επιχειρησιακή προσαύξηση και υπολογίζεται επί του κλιμακίου, όπως αυτό διαμορφώνεται από την εκάστοτε ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ ή ΔΑ μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών

·        αύξηση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού στα 275 €

·        χορήγηση μηνιαίου επιδόματος παραμεθορίων περιοχών στους εργαζόμενους στο Νομό Πέλλης

·        αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης προς το Σύλλογο για την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στα 20.000 €

·        χορήγηση τμήματος του μειωμένου ωραρίου φροντίδας και θηλασμού τέκνων υπό τη μορφή σωρευτικής, συνεχόμενης αδείας δύο (2) μηνών, σε κάθε νέα μητέρα, με ισχύ από 01.01.2009.Ωστόσο, η πρόταση του Μεσολαβητή δεν έτυχε της αποδοχής της Τράπεζας. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της Διαιτησίας.

Ø      προστασία της μητρότητας

Το θέμα της προστασίας της μητρότητας αναδείχθηκε και εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα αιχμής για τη δράση και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας.Το όλο θέμα, κατ΄ αρχήν, προέκυψε μετά την αδικαιολόγητη εξαίρεση των μητέρων τραπεζοϋπαλλήλων από τη χορήγηση τής 6μηνης πρόσθετης άδειας μητρότητας, όπως αυτή προβλέφθηκε με βάση τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο       (ν. 3655/2008), αν και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, που ο ίδιος ορίζει.Για το θέμα αυτό ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους, στηρίζει τις εργαζόμενες μητέρες, με δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής, για την υποβολή των ενστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και για την προσφυγή τους στα Διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας.Το πρόβλημα, βεβαίως, σε ό,τι αφορά την προστασία της μητρότητας, εντάθηκε μετά και την άρνηση τής Διοίκησης να ανταποκριθεί στο αίτημα των εργαζόμενων – μητέρων για χορήγηση εναλλακτικά μέρους του μειωμένου ωραρίου, με μορφή σωρευτικής αδείας, εξωθώντας τις ίδιες στη λήψη γονικής αδείας άνευ αποδοχών. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο Σύλλογός μας διεκδικεί τη χορήγηση μέρους του μειωμένου ωραρίου φροντίδας και θηλασμού τέκνων υπό τη μορφή σωρευτικής, συνεχόμενης αδείας. Ήδη ο Μεσολαβητής του ΟΜΕΔ έχει τοποθετηθεί θετικά στο συγκεκριμένο θέμα και αναμένουμε την οριστική διευθέτηση του θέματος στο στάδιο της Διαιτησίας.

Ø     θέματα ασφαλείας στους χώρους εργασίας

Ο Σύλλογός μας ανέδειξε το θέμα των ένοπλων επιθέσεων σε υποκαταστήματα τής τράπεζάς μας, με αποκορύφωμα το τραγικό περιστατικό στο υποκατάστημα Νικαίας, θέτοντας παράλληλα τα εξής πολύ σημαντικά ερωτήματα, που σχετίζονται με:

  • την επάρκεια και αξιοπιστία των υφισταμένων μέτρων ασφαλείας
  • την εκπαίδευση των συναδέλφων, αφού προηγουμένως έχουν εξαντληθεί όλα τα δυνατά αποτρεπτικά μέσα, στο χειρισμό τέτοιων λεπτών καταστάσεων
  • την πρόβλεψη για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, από ειδικούς, στους συναδέλφους, που βίωσαν ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός.

          Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογός μας ζήτησε και πραγματοποίησε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κο. Χρ. Μαρκογιαννάκη, εκθέτοντας στον ίδιο την κατάσταση και λαμβάνοντας αντίγραφο της νέας υπουργικής απόφασης, που προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια συμμόρφωσης των τραπεζών, στην εφαρμογή των νέων μέτρων ασφαλείας, και για πρώτη φορά κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης της εφαρμογής των όρων ασφαλείας. Ο Σύλλογός μας παρακολουθεί την υλοποίηση των νέων όρων ασφαλείας ειδικά σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση θυρών ασφαλείας εισόδου – εξόδου, διπλών ή περιστρεφόμενων, με άθραυστους υαλοπίνακες και μηχανισμό ελεγχόμενης πρόσβασης, όπως κομβίο ενεργοποίησης ή κάρτα πρόσβασης, στα καταστήματα που προβλέπονται βάσει του νόμου (στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη).Υπενθυμίζουμε ότι η εγκατάσταση των νέων θυρών ασφαλείας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

  • για τα καταστήματα της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κρήτης ώς το Δεκέμβριο του 2009
  • για τα καταστήματα της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας ώς το Σεπτέμβριο του 2010.

           Επιπλέον, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα διαπραχθεί εντός 12 μηνών ληστεία τουλάχιστον δύο φορές, τότε οι θύρες ασφαλείας ενισχύονται υποχρεωτικά με σύγχρονο σύστημα ανίχνευσης μετάλλων.Ο Σύλλογός μας τηρεί αρχείο με τις ένοπλες επιθέσεις, που έχουν επισυμβεί στα καταστήματα της Τράπεζάς μας, αξιοποιώντας τη σχετική ενημέρωση και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε από τους συναδέλφους μας. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι για την καλύτερη παρακολούθηση, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, ο ρόλος των συναδέλφων μας, στην ενημέρωση του Συλλόγου μας είναι καταλυτικός.

Ø     σεμινάρια πιστοποίησης Η/Υ

Το 2008, ο Σύλλογός μας εξασφάλισε τη δωρεάν επιμόρφωση και πιστοποίηση σαράντα (40) συναδέλφων μας στους Η/Υ, με ταυτόχρονη δωρεάν παροχή του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και των εξέταστρων.Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν και το 2009.

Ø     οικονομική ενίσχυση

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας και με την έμπρακτη στήριξη των συναδέλφων εκδηλώσαμε τη συμπαράσταση όλων μας:

·        στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, γεν. γραμματέα της Παναττικής ένωσης καθαριστριών, η οποία δέχθηκε δολοφονική επίθεση με καυστικό οξύ στο πρόσωπό της, λόγω της δράσης της για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, με το ποσό των 1.810 €

·        στην οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού Μιχάλη Σπανουδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη ληστεία στο υποκατάστημα Νικαίας, επιτελώντας το καθήκον του, αν και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, με το ποσό των 1.410 € .

Ø      προσφορές – παροχές προς συναδέλφους

·        Συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων Makro

·        Συνεργασία με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone

[ετήσια επιδότηση (130 €), ετήσια ανανέωση συσκευής, έκπτωση 15% στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας για το χρόνο ομιλίας πέραν του προαγορασμένου, 60 λεπτά δωρεάν ενδοεταιρικών κλήσεων, διατήρηση του υπάρχοντος αριθμού κλήσης]

·        Συνεργασία με την αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών της Odeon

·        Διαγωνισμός φωτογραφίας – απονομή επάθλων – έκδοση ετήσιου επιτραπέζιου ημερολογίου

·        Αποστολή αρχείου ενσήμων ως επετειακού δώρου για τη συμπλήρωση 5 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου μας.

·        Ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Α σε προνομιακή τιμή

·        Μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Θ σε προνομιακή τιμή

·        Οικονομική στήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων, στις οποίες μετέχουν οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης, στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ

·        Διανομή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε)

·        Εκπτωτικές κάρτες θεάτρου

·        Πρόγραμμα πολιτιστικών επισκέψεων και ξεναγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

·        Δωρεάν επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας

·        Υλοποίηση σε συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Ε του προγράμματος ποιοτικών παραθεριστικών διακοπών

·        Ενημέρωση των συναδέλφων για την απογραφή των δικαιούχων και τη λήψη του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

·        Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας σε Κρήτη – Θεσσαλονίκη – Αθήνα.

Ø      ιστοσελίδα

Ιστοχώρος www.seytke.gr – Ενημερωμένο και  εύχρηστο εργαλείο καθημερινής ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας.

Ø      περιοδείες

Από το 2008 και μέχρι σήμερα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία μας με τους συναδέλφους, που απασχολούνται σε περιφερειακά και απομακρυσμένα καταστήματα τής Τράπεζάς μας.

Έτσι παράλληλα με τις περιοδείες μας σε ορισμένα καταστήματα των Αθηνών, βρεθήκαμε στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης, σε καταστήματα του νομού Ηρακλείου, στα καταστήματα των Χανίων, της Αλεξανδρούπολης, του Άργους, των Γιαννιτσών, της Δράμας, της Ρόδου, της Ξάνθης, της Καβάλας, της Κέρκυρας, της Κομοτηνής, της Κοζάνης, της Μυτιλήνης, των Σερρών, του Λουτρακίου και του Ναυπλίου.

Και συνεχίζουμε….

Ø      εγγραφές νέων μελών Σημαντική αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών, που καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Στόχος μας παραμένει η εγγραφή και ενεργή συμμετοχή όλων των συναδέλφων μας στο Σύλλογο. Το Δ.Σ του Σ.Ε.Υ.Τ.Κ.Ε