Thu, 18 July 2024

    ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

       Τι προβλέπει η νέα σύμβαση για:

           τις επιχειρησιακές αυξήσεις

              την άδεια μητρότητας

                                     την παιδική μέριμνα

                                      τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

                                        τις παραμεθόριες περιοχές

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ακόμη μία προσπάθεια στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας ολοκληρώνεται με την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Όπως έχουμε τονίσει, για εμάς αποτελεί σταθερή αρχή ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις οφείλουν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας των μερών. Με τον τρόπο αυτό υπηρετείται ο καλόπιστος διάλογος και δεσμεύονται οι δύο πλευρές – Σύλλογος και Διοίκηση – να εργαστούν από κοινού, και στο μέλλον, για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στην Τράπεζά μας.

Με επιμονή και  υπευθυνότητα ξεκινήσαμε πριν από επτά μήνες τη διαδικασία για την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης. Ωστόσο, μετά την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας, κατά τη διάρκεια των απευθείας διαπραγματεύσεων, ο Σύλλογός μας, με υπευθυνότητα, αξιοποίησε τη δυνατότητα προσφυγής στις μεσολαβητικές υπηρεσίες του ΟΜΕΔ. 

Κατά τη χθεσινή, λοιπόν, τελευταία συνάντηση, παρουσία και της Διαιτητού του Ο.ΜΕ.Δ, καταλήξαμε σε συμφωνία ως προς το περιεχόμενο της νέας επιχειρησιακής σύμβασης, το οποίο είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση μάλιστα και με την προγενέστερη μεσολαβητική πρόταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το κείμενο της επιχειρησιακής προβλέπονται:

•·        Επιχειρησιακή αύξηση 1,50% επί του ποσού του κλιμακίου κάθε εργαζόμενου. Η αύξηση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2009, έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα επιχειρησιακή προσαύξηση, που εμφανίζεται στην ανάλυση της μισθοδοσία μας και υπολογίζεται επί του κλιμακίου, όπως αυτό διαμορφώνεται από την εκάστοτε ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ ή ΔΑ μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών.

Αυτό σημαίνει ότι οποτεδήποτε υπογράφεται νέα κλαδική σύμβαση το ποσό της επιχειρησιακής προσαύξησης, θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα λαμβάνοντας τη σχετική αύξηση.

Προβλέπεται η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·        Εφάπαξ επιχειρησιακό βοήθημα. Εντός του Ιουλίου θα καταβληθεί σε όλους τους συναδέλφους, μέχρι και το βαθμό του section head, εφάπαξ μεικτό ποσό ύψους 75 €, το οποίο δεν συμψηφίζεται με άλλες αποδοχές.

•·        Επίδομα παιδικής μέριμνας. Από 1.1.2009 το επίδομα παιδικής μέριμνας αυξάνεται από τα 65 € στα 77 € μηνιαίως (αύξηση 18%).

Υπενθυμίζουμε ότι το επίδομα παιδικής μέριμνας καταβάλλεται για κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 21 ετών και μέχρι την ηλικία των 25 ετών αν σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή δημοσίου χαρακτήρα.

Προβλέπεται η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·        Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Από 01.01.2009, το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού διαμορφώνεται στα 275 € από 250 € (αύξηση 10%) και καταβάλλεται στο σύνολό του, στην περίπτωση, που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό.

•·        Επίδομα παραμεθορίων περιοχών. Ικανοποιείται το αίτημα των συναδέλφων στα καταστήματα του Νομού Πέλλας, τα οποία εντάσσονται στις παραμεθόριες περιοχές και λαμβάνουν πλέον το σχετικό επίδομα.

Προβλέπεται η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·        Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ωραρίου δύο (2) μηνών με αποδοχές για το θηλασμό και τη φροντίδα των τέκνων.

Αποτελεί χωρίς υπερβολή τη σημαντικότερη θεσμική κατάκτηση του Συλλόγου μας και οδηγό για τις υπόλοιπες Τράπεζες του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες οι εργαζόμενες μητέρες εξακολουθούν να λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών.

Με την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης προστατεύεται θεσμικά η μητρότητα, καθώς δίνεται λύση στο τεράστιο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες μητέρες στην Τράπεζά μας, για πάνω από ένα χρόνο. Πολλές μάλιστα από αυτές αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση ακόμη και της γονικής αδείας άνευ αποδοχών, προκειμένου να βρεθούν κοντά στο παιδί τους, τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Προβλέπεται λοιπόν η χορήγηση τμήματος του μειωμένου ωραρίου φροντίδας και θηλασμού τέκνων, υπό τη μορφή σωρευτικής, συνεχόμενης αδείας δύο (2) μηνών με αποδοχές, σε κάθε νέα μητέρα, που γέννησε ή θα γεννήσει από 01.01.2009 και εφεξής.

Σε αυτήν τη περίπτωση αξίζει πλέον να αναλογιστούμε ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια, με τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας, έχει πλέον καταρτιστεί ένα προστατευτικό πλαίσιο για τη μητρότητα, που περιλαμβάνει την καταβολή του επιδόματος παιδιού, του επιδόματος παιδικής μέριμνας, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, το κατασκηνωτικό επίδομα,  με τελευταία τη χορήγηση της δίμηνης σωρευτικής αδείας, για την οποία, σημειωτέον, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, αλλά καταβάλλεται με απλή αίτηση της εργαζόμενης μητέρας.

•·        Επιχορήγηση ΣΕΥΤΚΕ. Η εφάπαξ ετήσια επιχορήγηση της Τράπεζας για την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Συλλόγου μας, κατόπιν υποβολής σχετικού προγράμματος, αυξάνεται από  15.000 € σε  20.000 € ετησίως.

Συνάδελφοι, η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης μέσα από εξαιρετικά λεπτές και κοπιώδεις διαδικασίες αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι θέματα συνθηκών εργασίας και μισθολογικών απολαβών μπορούν να ρυθμιστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, μέσα από επιχειρησιακή συμφωνία, προς όφελος όλων μας.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτονόητος ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζει ο Σύλλογός μας και μάλιστα, ας μη λησμονούμε, σε περίοδο ευρύτερης οικονομικής ύφεσης. Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση, αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας των μερών, θεωρούμε ότι κινείται στην κατεύθυνση της υπηρέτησης του καλόπιστου διαλόγου και δεσμεύει τις δύο πλευρές – Σύλλογο και Διοίκηση – να εργαστούν για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στην Τράπεζά μας.

Το βέβαιο είναι ότι το τέλος αυτής της επίπονης προσπάθειας, βρίσκει για ακόμη μία φορά τους συναδέλφους σε καλύτερη θέση, από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει αυτή η πολύμηνη διαδικασία.

Στους συναδέλφους απομένει η ευθύνη της στήριξης των πρωτοβουλιών και δράσεων του Συλλόγου για ακόμη περισσότερες επιτυχίες.  

Το πλήρες κείμενο της Επιχειρησιακής Σύμβασης βρίσκεται στη διάθεση των συναδέλφων στο συνημμένο αρχείο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση στα τηλ. του Συλλόγου 75245, 75246 και 75247.

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

  Ισίδωρος Γοίλιας                               Εμμανουήλ Μπεμπένης