Thu, 18 July 2024

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε μία περίοδο που βάλλονται οι κατακτήσεις των τραπεζοϋπαλλήλων από τις εργοδοτικές οργανώσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αλλά και εννέα (9) ακόμα Τραπεζών (Εθνική, EFG Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, Γενική, Αττικής, Πανελλήνια, Millennium και Aspis Bank) είναι θετικό γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου δε συμπεριλαμβάνεται σε αυτές που έχουν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα με στόχο την ακύρωση κάθε διαδικασίας για την κατάρτιση Κλαδικής ΣΣ.Ε. των τραπεζοϋπαλλήλων.

Είναι επίσης θετικό ότι αναγνωρίζεται από πλευράς της Διοίκησης της Τράπεζας ότι η διαδικασία της διαβούλευσης για την υπογραφή της Νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης ήταν μια πολύμηνη και χρονοβόρα διαδικασία. Στην επόμενη διαπραγμάτευση είναι προς των συμφέρον όλων, οι δύο πλευρές – Σύλλογος και Διοίκηση – να εργαστούν από κοινού, για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στην Τράπεζά μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το κείμενο της επιχειρησιακής προβλέπονται:

•·       Επιχειρησιακή αύξηση 1,50% επί του ποσού του κλιμακίου κάθε εργαζόμενου. Η αύξηση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2009, έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα επιχειρησιακή προσαύξηση, που εμφανίζεται στην ανάλυση της μισθοδοσία μας και υπολογίζεται επί του κλιμακίου, όπως αυτό διαμορφώνεται από την εκάστοτε ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ ή ΔΑ μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών.

Αυτό σημαίνει ότι οποτεδήποτε υπογράφεται νέα κλαδική σύμβαση ή οποτεδήποτε αλλάζει κλιμάκιο ο συνάδελφος, το ποσό της επιχειρησιακής προσαύξησης, θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα λαμβάνοντας τη σχετική αύξηση.

Προβλέπεται η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·       Επίδομα παιδικής μέριμνας. Από 1.1.2009 το επίδομα παιδικής μέριμνας αυξάνεται από τα 65 € στα 77 € μηνιαίως (αύξηση 18%).

Προβλέπεται η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·       Εφάπαξ επιχειρησιακό βοήθημα. Εντός του Ιουλίου καταβλήθηκε σε όλους τους συναδέλφους, μέχρι και το βαθμό του Section Head, εφάπαξ μεικτό ποσό ύψους 75€.

•·       Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Από 01.01.2009, το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού διαμορφώνεται στα 275 € από 250 € (αύξηση 10%) και καταβάλλεται στο σύνολό του, στην περίπτωση, που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό.

•·       Επίδομα παραμεθορίων περιοχών. Ικανοποιείται το αίτημα των συναδέλφων στα καταστήματα του Νομού Πέλλας, τα οποία εντάσσονται στις παραμεθόριες περιοχές και λαμβάνουν πλέον το σχετικό επίδομα.

Προβλέπεται η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·       Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ωραρίου δύο (2) μηνών με αποδοχές για το θηλασμό και τη φροντίδα των τέκνων.

Τέλος, αυτή η θεσμική κατάκτηση, που προβλέπει η νέα επιχειρησιακή ΣΣΕ, και αφορά την υποχρεωτική χορήγηση τμήματος του μειωμένου ωραρίου φροντίδας και θηλασμού τέκνων, με τη μορφή σωρευτικής, συνεχόμενης αδείας δύο (2) μηνών με αποδοχές αποτελεί ουσιαστική κατάκτηση, η σημασία της οποίας έχει μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι σε όλες σχεδόν τις Ιδιωτικές Τράπεζες  η χορήγηση σωρευτικά του μειωμένου ωραρίου είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Μητέρες εργαζόμενες λοιπόν, οδηγούνται στην απόγνωσή τους να κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών όπως συνέβαινε και στη Τράπεζα μας πριν την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης. Οι όποιες  κατακτήσεις επιτυγχάνονται από τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις, έχουν σα βάση τους τις ΣΣΕ που υπογράφονται από την ΟΤΟΕ. 

      Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους, ότι η προστασία και διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων μέσα από το θεσμό των κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων είναι μονόδρομος. Η απόφαση  τραπεζών να μην προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις με την Ομοσπονδία μας (ΟΤΟΕ) για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης  προσβλέπει στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και του όλου προστατευτικού πλαισίου, που αυτές διασφαλίζουν για τις εργασιακές μας σχέσεις.

            Απέναντι, λοιπόν, στα σχέδια των Τραπεζών που επιχειρούν με σχέδιο να εξοβελίσουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις υποσχόμενοι δικές τους γενναιόδωρες αυξήσεις και σχέδια επιβράβευσης του προσωπικού με bonus, τα οποία τι πρωτότυπο!, την τελευταία στιγμή δεν υλοποιούνται, γιατί δεν επετεύχθησαν, για λίγο ή λόγω κρίσης, οι πολυπόθητοι στόχοι, που κάθε χρόνο θα αναπροσαρμόζονται σε νέα δυσθεώρητα ύψη, εισάγοντας την ίδια στιγμή σκληρές προσωπικές στοχοθεσίες και θέτοντας σε αμφιβολία τη σταθερότητα της εργασίας μας, έχουμε να αντιπαρατάξουμε τον αγώνα της Ομοσπονδίας μας για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης.

Και στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ευθύνη όλων μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση στα τηλ. του Συλλόγου 75245, 75246 και 75247.

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας   

         Ισίδωρος Γοίλιας                                                          Εμμανουήλ Μπεμπένης