Mon, 15 April 2024

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες ενέργειες, τις οποίες εκλαμβάνουμε ως επίθεση σε βάρος της σταθερής εργασίας στην Τράπεζά μας.

Θύμα αυτής της επίθεσης, ο συνάδελφος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, από το υποκατάστημα της Κω, Πάρης Χατζηστρατής, συνάδελφος με θετικές αξιολογήσεις, ο οποίος τυγχάνει της απόλυτης αναγνώρισης και εκτίμησης των υπολοίπων εργαζομένων του καταστήματος.

Ο συνάδελφος απολύθηκε απλά και μόνο διότι ζήτησε να πληροφορηθεί από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, εάν η Τράπεζα αναγνωρίζει ή όχι ως προσόν τον τίτλο σπουδών από πανεπιστήμιο της Αγγλίας, τον οποίο, κατά την πρόσληψή του, ο ίδιος δεν είχε δηλώσει, αφού δεν εκπληρούσε ακόμη τις προϋποθέσεις που το ΔΙΚΑΤΣΑ έθετε για τη νόμιμη αναγνώρισή του (παρακολούθηση μαθημάτων και επιτυχής εξέταση σε αυτά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Από τη στιγμή που περιήλθε σε γνώση μας το παραπάνω θέμα, ο Σύλλογός μας, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

  1. ενημέρωσε άμεσα την ΟΤΟΕ και, παρουσία εκπροσώπου της Ομοσπονδίας, προέβη σε παράσταση στο γραφείο του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου,
  2. ανέλαβε και έφερε σε επαφή το συνάδελφο με το νομικό μας σύμβουλο, για την παροχή νομικής συνδρομής, αλλά και για την παράλληλη ανάληψη όλων των προβλεπόμενων νομικών ενεργειών, αναλαμβάνοντας εξ΄ ολοκλήρου τα έξοδα,
  3. επισκέφθηκε το υποκατάστημα της Κω, συνομίλησε με τους εργαζόμενους σε αυτό, παρουσία και του απολυμένου συναδέλφου, ζητώντας τη συμπαράσταση και την ενεργή στήριξη των συναδέλφων στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου μας, μέχρι και την τελική δικαίωση,
  4. έθεσε το θέμα στη χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, το οποίο ομόφωνα εξέφρασε τη συμπαράσταση και ενεργή στήριξη της Ομοσπονδίας στον αγώνα μας για την ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου,
  5. επικοινώνησε και ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, για την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων προς την Κεντρική Διοίκηση της Τράπεζας στην Κύπρο, με στόχο την επίλυση του θέματος.

Συνάδελφοι, η εξέλιξη αυτή και μάλιστα με έναν τέτοιο αδικαιολόγητο τρόπο, χωρίς να υφίσταται πραγματική αιτία, φοβόμαστε ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας, σε βάρος της σταθερής εργασίας, αξιοποιώντας τέτοιου είδους σαθρά προσχήματα.

Ιδιαιτέρως όμως μας ανησυχεί το στοιχείο που σχετίζεται με την κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος, σε θέματα λύσης της εργασιακής σχέσης, χωρίς μάλιστα να προβλέπεται σχετική πειθαρχική διαδικασία, στην οποία οφείλεται τουλάχιστον να καλείται σε απολογία ο συνάδελφος, προκειμένου να εκθέσει τα πραγματικά περιστατικά και από τη δική του οπτική γωνία, κάτι που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνέβη. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Σύλλογός μας προτίθεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την κάλυψη αυτού του θεσμικού ελλείμματος.

Για τους λόγους αυτούς, καλέσαμε τη Διοίκηση και περιμένουμε να αναθεωρήσει την απόφασή της, προχωρώντας στην άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου. Ο Σύλλογός μας δεν θα δεχθεί λογικές κατάχρησης του διευθυντικού δικαιώματος, που φθάνουν ακόμη και στο σημείο της απόλυσης.

Καλούμε, τέλος, όλους τους συναδέλφους για την ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων των απαιτούμενων ενεργειών, που θα αναληφθούν από πλευράς του Συλλόγου, μέχρι και την τελική δικαίωση του συναδέλφου μας.

Η διασφάλιση και η προστασία της σταθερής εργασίας είναι υπόθεση όλων μας

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

   Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                            Εμμανουήλ Μπεμπένης                              ΙσίδωροςΓοίλιας