Sun, 25 February 2024

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

παρακολουθούμε με ιδιαίτερη αγωνία τις εξελίξεις στην οικονομία αλλά και τις πιέσεις που δέχεται η χώρα μας, ώστε να πάρει όλο και πιο σκληρά φοροεισπρακτικά μέτρα χωρίς πουθενά να γίνεται λόγος για ανάπτυξη. Το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο δυσοίωνο. Σε αρκετές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιώντας ως άλλοθι την κρίση, γίνονται μειώσεις προσωπικού ενώ καθημερινά ηχούν στα αυτιά των εργαζομένων, υπό την απειλή της απόλυσης, παραινέσεις για καταπάτηση του ωραρίου τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Αγώνες ετών και κατακτήσεις, αποτέλεσμα αγώνων, καταργούνται ή καταστρατηγούνται.

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, οι συνάδελφοι των Τραπεζών έχουν την ευλογία η μισθοδοσία τους να έχει κατοχυρωθεί μέσω Συλλογικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας. Έτσι, ο Βασικός μισθός, τα επιστημονικά και τα οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα ισολογισμού, το ύψος του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων με τους όρους των ΣΣΕ -ανώτατο το 3%-, το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, το επίδομα παιδικής μέριμνας και όλα τα άλλα ωφελήματα μπορούν να καταργηθούν μόνο αν εμείς οι ίδιοι το επιτρέψουμε. Από τη μαζικότητα της συμμετοχής στις απεργιακές κινητοποιήσεις θα καταδειχθεί αν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε κάτι τέτοιο ή όχι.

Λίγες μέρες πριν, η Τράπεζά μας, ανακοίνωσε κέρδη στα ετήσια αποτελέσματά της, χαρίζοντας μια νότα αισιοδοξίας στο γενικότερο ζοφερό περιβάλλον, που κυριαρχεί. Στην εικόνα αυτή της Τράπεζας, η καταλυτική συμβολή του προσωπικού  αναγνωρίζεται από όλους, και μάλιστα από τα πλέον επίσημα χείλη, σε κάθε ευκαιρία. Παρουσιάζονται ωστόσο ορισμένες δυσανάλογες συμπεριφορές, ευτυχώς μέχρι στιγμής μεμονωμένες, που εύλογα μας προβληματίζουν. Έτσι, αντί της σχετικής επιβράβευσης προς το προσωπικό, διοχετεύονται ανησυχητικές επιστολές, που συνδέουν την εργασία με την επίτευξη στόχων.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι σε θέματα μετακινήσεων, προαγωγών και εσωτερικών μεταβολών, απουσιάζει σχετική θεσμοθετημένη διαδικασία, ενώ το τελευταίο περιστατικό με την απόλυση συναδέλφου, χωρίς μάλιστα να προβλέπεται κάποια σχετική πειθαρχική διαδικασία, βάσει της οποίας να καλείται τουλάχιστον σε απολογία, προκειμένου να εκθέσει τα πραγματικά περιστατικά και από τη δική του οπτική γωνία, κρίνουν αναγκαία την κάλυψη αυτού του θεσμικού κενού.

Ο Σύλλογός μας επιθυμώντας να συμφωνήσει με την Τράπεζα τις θεμελιώδεις αρχές και διαδικασίες που διέπουν τις σχέσεις του εργοδότη με το προσωπικό, καθώς και τις βασικές δεσμεύσεις του απέναντι στους εργαζόμενους, θα καταθέσει τις προσεχείς μέρες πρόταση για νέο Κανονισμό Εργασίας. Ο Κανονισμός Εργασίας είναι, κατά κάποιον τρόπο, το Σύνταγμα της Επιχείρησης, και ορίζει:

•·        τον τρόπο σύναψης και λύσης της εργασιακής σχέσης

•·        την υπηρεσιακή ιεραρχία και τον τρόπο υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού

•·        τις αρχές και διαδικασίες αξιολόγησης

•·     τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπηρεσιακών μετακινήσεων και τοποθετήσεων

•·        τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις αντίστοιχες αρχές πειθαρχικού ελέγχου και τα όργανα πειθαρχικής δικαιοδοσίας

•·        τα γενικότερα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τόσο των εργαζόμενων όσο και της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο Κανονισμός Εργασίας καταρτίζεται με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, κατόπιν συλλογικών διαπραγματεύσεων της Τράπεζας με το επιχειρησιακό σωματείο, κατά τους όρους και τις διαδικασίες του Ν. 1876/90. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ισχύουν οι διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας που προβλέπουν οι Ν. 1876/90 και 2224/94 για την επίλυση των σχετικών διαφορών.

Ο Σύλλογός μας, με αίσθημα εύθηνης, προτίθεται να καταθέσει  πρόταση για έναν Κανονισμό Εργασίας, που θα εξασφαλίζει τόσο την εύρυθμη λειτουργία  της Τράπεζας όσο και τη διασφάλιση και προαγωγή των κάθε είδους εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ένας καλός Κανονισμός Εργασίας θα είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Συλλόγου μας, για κάθε εργαζόμενο, διότι θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ισονομία σε όλα τα στάδια του εργασιακού του βίου (προσλήψεις, προαγωγές, πειθαρχικά όργανα κ.τ.λ.).

Έχοντας ολοκληρώσει το στάδιο της επεξεργασίας του σχεδίου Κανονισμού Εργασίας, ανακοινώνουμε σήμερα το πλαίσιο για διαπραγμάτευση και αναμένουμε τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις, πριν την κατάθεση στη Διοίκηση.

Κάθε εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις την προσπάθεια αυτή. Πρόκειται για την προάσπιση της εργασίας, της ισονομίας  και της αξιοπρέπειας.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

   Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                            Εμμανουήλ Μπεμπένης                              Ισίδωρος Γοίλιας