Sat, 20 July 2024

Κάθε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 40 άτομα είναι υποχρεωμένη από το νόμο να έχει Κανονισμό Εργασίας. Ο Κανονισμός Εργασίας περιέχει τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που διέπουν τις σχέσεις της Επιχείρησης με το προσωπικό της, τα οποία απορρέουν από νόμους, συλλογικές ρυθμίσεις, συμφωνίες και από την κρατούσα επιχειρησιακή πρακτική.

Ο Κανονισμός Εργασίας είναι, κατά κάποιον τρόπο, το Σύνταγμα της Επιχείρησης, που εκφράζει τις θεμελιώδεις αρχές και διαδικασίες που διέπουν τις σχέσεις του εργοδότη με το προσωπικό, καθώς και τις βασικές δεσμεύσεις του απέναντι στους εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση. Ο Κανονισμός Εργασίας περιέχει διατάξεις για τους όρους σύναψης και λύσης της εργασιακής σχέσης, για τις κατηγορίες, την υπηρεσιακή ιεραρχία και τον τρόπο υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού, τις αρχές και τις διαδικασίες υπηρεσιακής αξιολόγησης, ανάδειξης και επιλογής στελεχών, τις μεταθέσεις, το ωράριο, τις άδειες, τις αμοιβές και τις πρόσθετες παροχές, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις αντίστοιχες διαδικασίες επιβολής ποινών, τα γενικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζόμενων και της Τράπεζας κλπ.

Ο Κανονισμός Εργασίας της επιχείρησης οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν και να είναι συμβατός με το υφιστάμενο θεσμικό εργασιακό καθεστώς στη χώρα μας. Σότι αφορά ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο, οφείλει να μην περιέχει διατάξεις αντίθετες με νόμους και με διατάξεις των κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο Κανονισμός Εργασίας αποτελεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, που διαμορφώνεται και τροποποιείται μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις με το επιχειρησιακό σωματείο, με τους όρους και τις διαδικασίες του Ν. 1876/90.

Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ισχύουν οι διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας που προβλέπουν οι Ν. 1876/90 και 2224/94 για την επίλυση των σχετικών διαφορών. Εάν δεν υπάρχει σωματείο στην επιχείρηση, ο Κανονισμός Εργασίας διαμορφώνεται σε συνεννόηση και μάλιστα με προϋπόθεση τη συμφωνία του Συμβουλίου Εργαζομένων της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 1767/88.

Σε περίπτωση, τέλος, που δεν υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση στην επιχείρηση (Σωματείο ή Συμβούλιο εργαζομένων), ο Κανονισμός Εργασίας μπορεί να διαμορφωθεί από τον εργοδότη, αλλά ελέγχεται για τη νομιμότητα των διατάξεών του από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.