Sat, 02 December 2023

Τι επιδόματα δικαιούμαι από τις συλλογικές συμβάσεις του κλάδου;

Τα βασικά επιδόματα που ρυθμίζουν οι κλαδικές ΣΣΕ υπολογίζονται, στην πλειοψηφία τους, ως ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού (κλιμακίου) του Ενιαίου Μισθολογίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος και εξελίσσονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες κλαδικές ή και (ευνοϊκότερες των κλαδικών) επιχειρησιακές συλλογικές ρυθμίσεις. Τα επιδόματα αυτά (ποσοστιαία κλαδικά επιδόματα) είναι:

1. Επίδομα Πολυετίας

 

To επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη υπηρεσίας/προϋπηρεσίας, με ελάχιστο ποσοστό 5,25% επι του εκάστοτε αντίστοιχου βασικού (κλιμακίου) του Ε.Μ. Για κάθε συμπληρωμένο έτος πέραν του τρίτου, το ποσοστό του επιδόματος προσαυξάνεται κατα 1.75 ποσοστιαία μονάδα, με μέγιστο το 71,75%.

Ως χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος υπολογίζεται για όλο το προσωπικό της Τράπεζας και ο χρόνος τυχόν ασφαλισμένης προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατομική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας.

2.  Οικογενειακά επιδόματα

α) Στους παντρεμένους υπαλλήλους των Τραπεζών, άνδρες και γυναίκες, χορηγείται επίδομα γάμου 10% επι του βασικού (κλιμακίου) του Ε.Μ στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος. To επίδομα αυτό χορηγείται και στους δύο συζύγους, εφόσον αυτοί υπηρετούν στην Τράπεζα. Επίσης χορηγείται ανεξάρτητα εαν εργάζεται, εαν συνταξιοδοτείται ή εαν λαμβάνει ανάλογο επίδομα και ο έτερος, μη εργαζόμενος στην Τράπεζα, σύζυγος. Στους διαζευγμένουςες, χήρουςες το επίδομα χορηγείται χωρίς να προϋποτίθεται η επιμέλεια ή η ύπαρξη παιδιού. Επίσης χορηγείται στις άγαμες μητέρες. To οικογενειακό επίδομα γάμου υπολογίζεται ώς ποσοστό, με ελάχιστη βάση υπολογισμού το εκάστοτε ισχύον 24ο κλιμάκιο του Ε.Μ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕΤραπεζών.

β) Οι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος γάμου, δικαιούνται επίσης, εφόσον έχουν παιδιά ή την επιμέλεια παιδιών, επίδομα τέκνων, που διαμορφώνεται ώς εξής:

      Για το πρώτο παιδί σε ποσοστό 5% επι του βασικού (κλιμακίου) του Ε.Μ.

      Για το δεύτερο παιδί σε ποσοστό 7,5%

      Για το τρίτο σε ποσοστό 10%

      Για το τέταρτο παιδί και για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου 15% επι του βασικού (κλιμακίου) του Ε.Μ.

To επίδομα τέκνων αφορά όλα τα τέκνα, γνήσια, υιοθετημένα, αναγνωρισθέντα και νομιμοποιηθέντα και των δύο συζύγων και υπολογίζεται με ελάχιστη βάση υπολογισμού το εκάστοτε ισχύον 24ο κλιμάκιο του Ε.Μ, όπως και το επίδομα γάμου.

3.  Επιδόματα Σπουδών

Στους κατόχους αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται ποσοστιαίο επίδομα, που υπολογίζεται στον εκάστοτε βασικό (κλιμάκιο) του Ε.Μ. στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόμενος και έχει ώς εξής:

      για πτυχίο ανωτέρας σχολής (ΚΑΤΕΕ,ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) ποσοστό 16%

      για πτυχίο ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ώς ισότιμο Σχολής εξωτερικού ποσοστό 25% για μεταπτυχιακό τίτλο
τουλάχιστον
 μονοετούς φοίτησης (master ή αναγνωρισμένο ισότιμο του εσωτερικού ή του εξωτερικού) ποσοστό 35%

      για διδακτορικό μεταπτυχιακό τίτλο ή αναγνωρισμένο ισότιμο του εξωτερικού 45%

4.  Επίδομα ανθυγιεινών χώρων ή ανθυγιεινής εργασίας

Στους εργαζόμενους σε ανθυγιεινούς χώρους (υπόγεια, χημικά, θόρυβοι) ή/και σε ανθυγιεινές εργασίες, για όσο χρόνο αυτοί απασχολούνται στους χώρους και στις εργασίες αυτές, καταβάλλεται επίδομα 12% που υπολογίζεται επι του εκάστοτε βασικού (κλιμακίου) του Ε.Μ. στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος.

Για την περίπτωση επέκτασης του ήδη χορηγούμενου επιδόματος και σε άλλους χώρους ή εργασίες της Τράπεζας, η διαπίστωση της ανθυγιεινότητας των χώρων ή/και ειδικών εργασιών γίνεται απο ειδική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται απο τις κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕΤραπεζών.

5.  Επίδομα Ισολογισμού (εφάπαξ ετησίως)

To επίδομα αυτό χορηγείται σε όλο το προσωπικό κατά το μήνα Μάρτιο κάθε χρόνου και είναι ίσο με το 1/2 των κανονικών μηνιαίων αποδοχών, που δικαιούται ο εργαζόμενοςη. Με την τελευταία κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών (2013 – 2015) η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος παύει να ισχύει από 1.1.2013.

6. Επίδομα παιδικής μέριμνας.

Το επίδομα παιδικής μέριμνας, που καταβάλλεται από τις τράπεζες, προσαυξάνεται από 1.1.2002 κατά 4,2% και από 1.1.2003 κατά 3,8% (ΣΣΕ 2002 – 2003, Β, άρθρο 7)