Sun, 25 February 2024

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Τράπεζα Κύπρου:

Γ. Κυπρή,                   Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος

Α. Τζιακούρης,           Γενικός Διευθυντής Διεθνών Εργασιών & Διοικητικών Υπηρεσιών Συγκροτήματος  

Γ. Χριστοδουλίδης,    Ανώτερος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Συγκροτήματος

Χ. Πατσαλίδης,          Ανώτερος Διευθυντής Συγκροτήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων & Private Banking

Γ. Πίπης,                     Υπεύθυνος Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κύπρου

ΕΕΕ:

Κύπρος,                     Α. Παναγιώτου, Χρ. Παναγίδης, Χρ. Χαραλάμπους, Δ. Δημοσθένους, Κ. Παντελή, Χρ. Παπαλαμπριανού.

Ελλάδα,                      Ι. Γοίλιας, Μ. Μπεμπένης, Γ. Μυλωνάς, Β.Λαζάρου.

Ηνωμένο Βασίλειο,   Π. Κουππής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στη Λευκωσία.

 • 1. Λειτουργία Ε.Ε.Ε.

Η συνάντηση ξεκίνησε με συζήτηση θεμάτων που αφορούν την λειτουργία της Ε.Ε.Ε., με τις δύο πλευρές να συμφωνούν πως πρόκειται για ένα χρήσιμο θεσμό ο οποίος πρέπει να αξιοποιείται και να αντιμετωπίζεται με την δέουσα σημασία μέσα στα πλαίσια των κανονισμών και του πνεύματος λειτουργίας τους.

 • 2. Τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων:
 • Ο κ. Χ. Πατσαλίδης επεξήγησε την διαδικασία τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στην Τράπεζα Κύπρου – Ελλάδας. Η Τράπεζα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στοχεύει στη χρησιμοποίηση του προϊόντος της τιτλοποίησης, εάν παραστεί ανάγκη, ως εξασφάλιση για λήψη δανείου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
 • Στην παρούσα φάση, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, αλλά επειδή με αυτή τη διαδικασία το κόστος δανεισμού είναι χαμηλότερο και αρκετές άλλες ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει λαμβάνοντας τέτοια δάνεια, θεωρήθηκε σωστό να υπάρχει το εργαλείο αυτό διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν στο μέλλον προκύψει ανάγκη.
 • 3. Τράπεζα Uniastrum

Η επιτροπή ζήτησε ενημέρωση για την στρατηγική επένδυση του Συγκροτήματος στην Ρωσία.

Τέθηκαν από την επιτροπή οι προβληματισμοί για τις πιέσεις που δέχεται η οικονομία της Ρωσίας λόγω της κρίσης, και πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των καταθέσεων και γενικά να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία της Τράπεζας.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι αυτή την στιγμή διατηρείται η αναλογία καταθέσεων / δάνεια σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και αν αναλυθούν  οι καταθέτες της τράπεζας προκύπτει πως σε μεγάλο ποσοστό είναι μικρομεσαίες εύρωστες εταιρείες. Επίσης καθησυχαστικό είναι το γεγονός ότι η Uniastrum ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με retail banking και δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην κερδοφορία της από τυχόν κακές επενδύσεις.

Αναφέρθηκε επίσης πως η Uniastrum είναι ανάμεσα στις Τράπεζες της Ρωσίας που έκαναν χρήση του σχεδίου ενίσχυσης, λαμβάνοντας δάνειο ύψους 135 εκ ευρώ. 

Καταληκτικά η Διοίκηση της Τράπεζας διατηρεί την άποψη ότι η επένδυση της στην Uniasrtum είναι μια στρατηγικής σημασίας επένδυση που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την μελλοντική κερδοφορία του Συγκροτήματος.       

 • 4. Πιθανές συγχωνεύσεις – εξαγορές / Στρατηγικές Συμμαχίες:
 • Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης ανέφεραν πως για το πιο πάνω θέμα, επί του παρόντος δεν υπάρχει οτιδήποτε σε εξέλιξη και διέψευσαν τις οποιεσδήποτε σχετικές φήμες περί του αντιθέτου.
 • Από την άλλη δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο για σύναψη κάποιας συνεργασίας / συμμαχίας. Σε τέτοια περίπτωση, αναφέρθη και από τις δύο πλευρές, ότι πριν την οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση / διαβούλευση με την Ε.Ε.Ε.
 • 5. Οικονομικά Αποτελέσματα:

Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας καθησύχασαν τις ανησυχίες της Επιτροπής για την μελλοντική οικονομική πορεία του Συγκροτήματος, αναφέροντας ότι παρά την κρίση στην παγκόσμια οικονομία, η οποία αναμφίβολα επηρεάζει και την Κύπρο, τα κέρδη που ανακοινώθηκαν για το εννιάμηνο είναι πραγματικά και αντανακλούν στις σημερινές τιμές αγοράς.

Από την άλλη οι εκπρόσωποι της Διοίκησης δεν αναμένουν πως η οικονομική κρίση θα πλήξει σοβαρά το Συγκρότημα.

 • 6. Άλλα θέματα:
 • Έγινε ανοικτή συζήτηση στην οποία συμπεριλήφθηκαν θέματα γενικού ενδιαφέροντος τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη (τα πλείστα αφορούσαν θέματα από το Ηνωμένο Βασίλειο).