Thu, 18 July 2024

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Τράπεζα Κύπρου:

Γ. Κυπρή, Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος

Α. Τζιακούρης, Γενικός Διευθυντής Διεθνών Εργασιών & Διοικητικών Υπηρεσιών Συγκροτήματος

Γ. Χριστοδουλίδης, Ανώτερος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Συγκροτήματος

Γ. Πίπης, Υπεύθυνος Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κύπρου

Θ.Καλλικά Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κύπρου ΕΕΕ:

Κύπρος   

   Α. Παναγιώτου, Χρ. Παναγίδης, Χρ. Χαραλάμπους, Δ. Δημοσθένους, Κ. Παντελή, Γ.Μιχαήλ.

Ελλάδα

Ι. Γοίλιας, Μ. Μπεμπένης, Γ. Μυλωνάς, Δ.Κωστοπούλου.

Ηνωμένο Βασίλειο Π. Κουππής

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στη Λευκωσία.

Κερδοφορία Πρώτου Τριμήνου 2009

Η συνάντηση άρχισε με την ενημέρωση από τον κ.Κυπρή για τα αποτελέσματα της Τράπεζας για την πρώτη τριμηνία του 2009. Συγκεκριμένα ο κ.Κυπρή ανέφερε τα εξής:

  • Το συγκρότημα διατήρησε ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας σε ένα αρκετά αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε €63 εκατ.
  • Διατηρήθηκε η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% και ότι παρόμοια πολιτική ενίσχυσης ρευστότητας ακολούθησε και το συγκρότημα και στη Ρωσία.
  • Παρά την αναμενόμενη επιδείνωση στην ποιότητα χαρτοφυλακίου χορηγήσεων λόγω των δυσμενών συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον, το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων συγκρατήθηκε στο 4,3% σε σχέση με το περσινό που ήταν γύρω στο 3,8%.
  • Tα μέλη της ΕΕ συμφώνησαν ότι η διατήρηση ρευστότητας θα πρέπει να είναι ο κυριότερος στόχος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατά την διάρκεια της κρίσης που πλήττει σήμερα την παγκόσμια οικονομία και συγχάρηκαν την Τράπεζα για την διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού ρευστότητας στο συγκρότημα. Παράλληλα όμως επεσήμαναν τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά της κερδοφορίας του συγκροτήματος εξαιτίας του συναλλαγματικού κινδύνου από την επένδυση στη Ρωσία ( ο κίνδυνος φαίνεται να μην έχει καλυφθεί πλήρως και η ζημιά ανέρχεται στα 48 εκατομμύρια ευρώ ) αλλά και την μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων που παρουσιάζει σήμερα ζημιές 35 εκατομμυρίων ευρών. Ο κ.Κυπρή διευκρίνησε ότι οι πιο πάνω ζημιές (που επιβαρύνουν απευθείας τα αποθεματικά) είναι σε αποδεκτά επίπεδα. Στην περίπτωση της Ρωσίας αυτές πρέπει να αντισταθμιστούν με τις προοπτικές της Τράπεζας στη χώρα αυτή και το ψηλό κόστος κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου σ’αυτό το στάδιο. Στην περίπτωση της μεταβολής στην εύλογη αξία των επενδύσεων, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία καθότι η αποτίμηση σε μειωμένες αξίες θεωρείται προσωρινή και δεν αμφισβητείται η εισπραξιμότητα των ομολόγων στη λήξη τους.  

Πρόσφατες εξελίξεις – Χρηματοοικονομική κρίση

Ο κ.Κυπρή επεσήμανε ότι το 2009 αναμένεται να εξακολουθήσει να είναι μια δύσκολη χρονιά αλλά παράλληλα διαβεβαίωσε τα μέλη της ΕΕΕ ότι το Συγκρότημα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στις διεθνείς πιστωτικές αγορές όσο και στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο, Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή και λαμβάνει μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων και την περαιτέρω θωράκισή του. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος έχουν ως κύριους άξονες τη διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η διαδικασία τιτλοποίησης 1 δις ευρώ που πρόσφατα ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα, το προϊόν της οποίας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξασφάλιση χαμηλότοκου δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κ. Κυπρή ενημέρωσε επίσης την επιτροπή πως περί το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί ακόμα μια διαδικασία αντίστοιχης τιτλοποίησης επίσης 1 δις ευρώ. Για μια ακόμη φορά η επιτροπή ζήτησε και πήρε διαβεβαίωση από την Τράπεζα ότι οι δύο εκδόσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εξασφάλιση χαμηλότοκου δανεισμού από την Ε.Κ.Τ. και δεν θα διατεθούν σε κανένα στάδιο στην αγορά για άντληση κεφαλαίο από τους επενδυτές.

Αναφέρθηκε επίσης και στην έκδοση των μετατρέψιμων αξιόγραφων η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα πρωτοβάθμια κεφάλαια του Συγκροτήματος.  

Πορεία της Τράπεζας στη Ρωσία

Στη Ρωσία, το Συγκρότημα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της ρευστότητας της Uniastrum Bank (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 93%), στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, στην αφομοίωση της τράπεζας στο Συγκρότημα και στην ενδυνάμωση της υποδομής της και ακολούθησε πολιτική συγκράτησης των χορηγήσεων. Οι εργασίες του Συγκροτήματος το α’ τρίμηνο 2009 παρουσίασαν μετά τη φορολογία ζημιά €6 εκατ.

Ο κ.Τζιακούρης συμπλήρωσε ότι γίνονται ενέργειες εκ μέρους της Τράπεζας για επιστροφή των πλείστων αποσπάσεων στην Κύπρο. Σε αυτό το σημείο τα μέλη της ΕΕΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον έλεγχο που ασκείται στην τράπεζα μετά την επιστροφή των Κυπρίων υπαλλήλων. Ο κ. Κυπρή καθησύχασε τα μέλη διαβεβαιώνοντας ότι η διοίκηση στην Κύπρο έχει πλήρη έλεγχο της νέας Τράπεζας.

Κλείνοντας ο κ.Τζιακούρης αναφέρθηκε και στο ότι η Uniastrum σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει διευκολύνσεις για έκδοση ταξιδιωτικής Visas σε Ρώσους που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στην Κύπρο.

Μελλοντική στρατηγική του Συγκροτήματος σε θέματα συγχωνεύσεων / εξαγορών

Ο κ.Κυπρή ανέφερε ότι θα ήταν λάθος εκ μέρους της Τράπεζας να προχωρήσει σε κινήσεις εξαγοράς/συγχώνευσης ενόψει της χρηματοοικονομικής κρίσης που επικρατεί ανά το παγκόσμιο.

Είπε συγκεκριμένα ότι η Τράπεζα δεν είναι ενεργά εμπλεκόμενη σε οποιεσδήποτε διαβουλεύσεις. Αναφορικά με τυχόν «επιθέσεις» εναντίον μας από άλλες Τράπεζες και τα μέτρα προστασίας που παίρνουμε σαν Τράπεζα, ο κ.Κυπρή ανέφερε ότι τα καλύτερα μέτρα προστασίας που μπορεί να πάρει η Τράπεζα είναι οι σωστές κινήσεις και προβλέψεις και η εμπιστοσύνη των μετόχων προς αυτήν.

Για τις οποιεσδήποτε φημολογούμενες κινήσεις που έχουν γίνει εκ μέρους της διεύθυνσης της Τράπεζας για εξαγορά άλλων Τραπεζών, ο κ.Κυπρή ανέφερε ότι η περίοδος δεν κρίνεται ως η καταλληλότερη για εξαγορές παρά το ότι «ασκήσεις επί χάρτου» γίνονται συχνά για πολλές εταιρείες αφού γίνονται και πολλές προτάσεις προς την Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της Τράπεζας διέψευσαν τις φήμες που θέλουν την Τράπεζα Κύπρου να συζητά θέματα συγχώνευσης / εξαγοράς με την Ελληνική Τράπεζα.

Η ΕΕΕ για μια ακόμη φορά έκανε αναφορά στο νόμο που διέπει τη λειτουργία των Ε.Ε.Ε. και την έγκαιρη ενημέρωση της οποίας πρέπει να τυγχάνει η ΕΕΕ για τυχόν εξαγορές ή/και συγχωνεύσεις. Έγινε επίσης αναφορά στην πρόσφατη ομιλία του Προέδρου της ΕΤΥΚ στο 41ο συνέδριο, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα.

Μετά το πέρας της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα γενικού ενδιαφέροντος τα σημαντικότερα των οποίων ήταν:

  1. Τα μέλη της ΕΕΕ από την Ελλάδα έθεσαν υπ΄ όψιν της επιτροπής δημοσίευμα της κυπριακής Οικονομικής Ιστοσελίδας Stockwatch σύμφωνα με την οποία φέρεται ο πρόεδρος του Συγκροτήματος κος Αριστοδήμου να δήλωσε κατά την διάρκεια των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Κύπρου, ότι «συγχαίρει τόσο το προσωπικό όσο και τους συναδέλφους του που αποποιήθηκαν τα Bonuses τους για το 2008 ως ένδειξη κατανόησης των δύσκολων καιρών που περνά το σύστημα». Με αφορμή αυτή τη δημοσίευση έθεσαν το ερώτημα πότε και με ποια διαδικασία ενημερώθηκε το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, τη στιγμή που στην Κύπρο έγινε ενημέρωση όλου του προσωπικού μεταξύ άλλων και για το θέμα αυτό, σε περιφερειακές συγκεντρώσεις, και μάλιστα από τον Πρόεδρο και τον Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή του Συγκροτήματος, ποιοι έδωσαν σχετική έγκριση και με ποιον τρόπο προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι του Συγκροτήματος στην Ελλάδα συμφώνησαν και αποποιήθηκαν το δικαίωμά τους αυτό. Στο ερώτημα αυτό οι εκπρόσωποι της Τράπεζας παραδέχτηκαν ότι πράγματι δεν υπήρξε αντίστοιχη ενημέρωση του προσωπικού στην Ελλάδα. Επίσης διευκρίνισαν ότι η δήλωση του Προέδρου του Συγκροτήματος για αποποίηση του δικαιώματος bonus αφορούσε τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας.                                                                 
  2. Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε έκτακτη συνέλευση των μετόχων για αλλαγή της τιμής των share options που θα παραχωρήσει στο προσωπικό σε Κύπρο και Ελλάδα (Στο σημείο αυτό. Ο εκπρόσωπος των συναδέλφων που εργάζονται στην Αγγλία διαμαρτυρήθηκε αφού για μια ακόμη φορά οι συνάδελφοι της Αγγλίας δεν παίρνουν share options. Η διοίκηση απάντησε ότι στους συναδέλφους της Αγγλίας παραχωρείται bonus).