Tue, 16 April 2024

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Τράπεζα Κύπρου:

Γ. Κυπρή,                   Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος

Γ. Χριστοδουλίδης,  Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Συγκροτήματος

Α. Χριστοφίδου,        Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου

Γ. Πίπης,                    Υπεύθυνος Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κύπρου

Θ. Καλλικά,              Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κύπρου

ΕΕΕ:

Κύπρος,                      Α. Παναγιώτου, Χρ. Παναγίδης, Δ. Δημοσθένους, Χρ. Χαραλάμπους, Κ. Παντελή, Γ.Μιχαήλ.

Ελλάδα,                     Μ. Μπεμπένης, Ι. Γοίλιας, Δ. Κωστοπούλου.

Ηνωμένο Βασίλειο,  Π. Κουππής.

Ρουμανία,                  Λ. Βοϊνέσκου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στη Λευκωσία.

1. Νέο Μέλος στην Ε.Ε.Ε.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης και η Επιτροπή, καλωσόρισαν την εκπρόσωπο της Ρουμανίας, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στις συνεδρίες της Ε.Ε.Ε.

2. Οικονομικά αποτελέσματα εννιαμήνου 2009

Η συνεδρία ξεκίνησε με την ενημέρωση της επιτροπής από τον κ. Κυπρή για τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30/09/2009 τα οποία όπως αναφέρθη, με δεδομένη την οικονομική κρίση, μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και σαφώς ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάλογες προβλέψεις που είχε κάνει η Τράπεζα για τα αναμενόμενα κέρδη του έτους.

Έγινε επίσης αναφορά πως παρόλο που διανύουμε την δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οτιδήποτε μη προβλεπτό, η Τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει κέρδη και δίνει μέρισμα στους μετόχους της.

Όσον αφορά τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων (τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα), παρόλο που έχει σημειώσει αύξηση από τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, παραμένει ο πιο χαμηλός σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

3. Τράπεζα Uniastrum

Ο κ. Κυπρή ενημέρωσε την Επιτροπή για την αποποίηση του δικαιώματος (call / put arrangement) τριετούς διάρκειας για εξαγορά του ποσοστού των Ρώσων διευθυντών που ανερχόταν σε 10% έκαστος.

Μετά από μια συνεργασία περίπου 18 μηνών με τους συγκεκριμένους διευθυντές, η Τράπεζα επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα τους αφού από τη μια γνωρίζουν πολύ καλά την ρωσική αγορά, και από την άλλη ο τρόπος σκέψης, η κουλτούρα και γενικά το επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζουν ταυτίζονται με αυτά του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, το γεγονός ότι θα κατέχουν και ένα μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σαφώς θα λειτουργήσει ευεργετικά στις προσπάθειες που και οι ίδιοι θα καταβάλλουν γενικά για ανάπτυξη των εργασιών της Uniastrum.

Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για την πρόθεση της Τράπεζας να εισάξει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum σε πέντε περίπου χρόνια στο ρωσικό χρηματιστήριο. Με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα θα επωφεληθεί αφού θα αποκτήσει καλύτερη «ορατότητα» στη ρωσική αγορά και θα μπορεί να αντλεί κεφάλαια σε ρούβλια από την τοπική αγορά.

Όσον αφορά το θέμα που έθεσε η Επιτροπή για τον έλεγχο των εκεί διεργασιών από την Κεντρική Διοίκηση σε συνάρτηση και με τον επαναπατρισμό σχεδόν του συνόλου των στελεχών (κυπρίων), οι εκπρόσωποι της Διοίκησης ανέφεραν πως εξακολουθούν να παραμένουν 2 – 3 βασικά στελέχη στην Ρωσία τα οποία κατέχουν θέσεις κλειδιά. Από την άλλη οι δύο διευθυντές μπορούν να θεωρηθούν πλέον «δικοί μας άνθρωποι». Επιπλέον αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια της Κεντρικής Διοίκησης για γνωριμία με τα βασικότερα στελέχη της Τράπεζας μέσω των οποίων θα μεταλαμπαδευτεί η κουλτούρα και ο τρόπος λειτουργίας του Συγκροτήματος.

4. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Ο κ. Κυπρή διέψευσε κατηγορηματικά τις οποιεσδήποτε φήμες που θέλουν το Συγκρότημα της Τράπεζα Κύπρου να επανέρχεται στο θέμα εξαγοράς / συγχώνευσης με την Εμπορική Τράπεζα.

5. Πιθανές συγχωνεύσεις / εξαγορές ή και στρατηγικές συμμαχίες

Ο κ. Κυπρή ενημέρωσε την Επιτροπή πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

Μετά από σχετική ερώτηση εκπροσώπων της Επιτροπής, διεψεύσθησαν οι οποιεσδήποτε φήμες για τυχόν εξαγορά / συγχώνευση με την Ελληνική Τράπεζα.

Καταληκτικά επί του συγκεκριμένου θέματος, η επιτροπή έλαβε την διαβεβαίωση των εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης ότι εάν προκύψει η οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη, θα γίνει η απαραίτητη ενημέρωση και διαβούλευση στα πλαίσια της λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.

6. Τιτλοποιήσεις δανείων

Σε συνέχεια και της σχετικής ενημέρωσης που έγινε στην προηγούμενη συνεδρία της Ε.Ε.Ε., αναφέρθη ότι ο λόγος που το προϊόν / ομόλογα των δύο τιτλοποιήσεων έχει εισαχθεί σε χρηματιστήρια του εξωτερικού (Λουξεμβούργο, Ιρλανδίας) είναι καθαρά θέμα που αφορά τη προβλεπόμενη διαδικασία και σαφώς δεν πρόκειται να τύχουν διαπραγμάτευσης από επενδυτές.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης επανέλαβαν πως οι διαδικασίες τιτλοποίησης έγιναν για προληπτικούς λόγους και πως οι δείκτες ρευστότητας της Τράπεζας (τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και Ρωσία) είναι πολύ καλύτεροι συγκριτικά με αυτούς του ανταγωνισμού.

Γενικά η πολιτική του Συγκροτήματος σχετικά με το θέμα των τιτλοποιήσεων παραμένει όπως αυτή είχε επεξηγηθεί κατά την προηγούμενη συνεδρία της επιτροπή.

7. Χρηματοπιστωτική κρίση – Προστασία απασχόλησης

Σχετικά με την εν εξελίξει χρηματοπιστωτική κρίση και τις επιπτώσεις αυτής στην απασχόληση, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης ανέφεραν πως το Συγκρότημα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση καθησύχασε την Επιτροπή λέγοντας πως όσον αφορά την Ελλάδα, τα πλάνα της Διοίκησης είναι να συνεχίσουν την επέκταση ανοίγοντας νέα καταστήματα και προσλαμβάνοντας επιπλέον προσωπικό, ενώ για την Κύπρο παρόλο που έχουν παγοποιηθεί οι προσλήψεις εντούτοις δεν έχει κανένας να φοβηθεί για τις θέσεις εργασίες. Το ίδιο συμβαίνει και για τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα.

Όσον αφορά γραπτό και ενυπόγραφο κείμενο που κυκλοφόρησε Περιφερειάρχης στην Ελλάδα (και το οποίο ανέφερε ότι: «μηδενικά αποτελέσματα σημαίνουν συνήθως μηδενική προσπάθεια. Κατ΄ επέκταση πλεονάζον προσωπικό. Τα μηνύματα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ΄ όψιν.»), συνδέοντας τυχόν αρνητικά αποτελέσματα των εργαζομένων με δημιουργία πλεονάζοντος προσωπικού, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης ανέφεραν πως δεν συμμερίζονται αυτόν τον τρόπο σκέψης και προσέγγισης και ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα.