Sat, 20 July 2024

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

παραθέτουμε σήμερα το Διοικητικό Απολογισμό, όπως αυτός εγκρίθηκε στην πρόσφατη ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σ΄ ένα ζοφερό εργασιακό περιβάλλον, όπως διαγράφεται πλέον στην Ελλάδα, με μειώσεις μισθών και  περικοπές επιδομάτων στο δημόσιο τομέα, με απολύσεις και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση των συλλογικών προσπαθειών και προάσπιση των δικαιωμάτων, που κληρονομήσαμε ύστερα από αγώνες δεκαετιών.

Η λογική του ατομισμού και του ωχαδερφισμού έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία στο χείλος της καταστροφής. Προαιώνιες αξίες και στάσεις ζωής, φαντάζουν τη σημερινή εποχή γραφικές ή παρωχημένες. Ο Μακρυγιάννης, ένα αιώνα πριν, έλεγε:

"Είμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκειάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί… «Έχομεν αγώνες πατρικούς, έχομεν θυσίες», αν είναι αγώνες και θυσίες."

Κατακτήσαμε γνώση, φοιτήσαμε σε πανεπιστήμια, τα οποία όμως δε μας έμαθαν αυτά, που τόσο λιτά και απλά περιγράφονται. Οι παρακαταθήκες που έχουμε είναι πιο χρήσιμες από ποτέ για να αποκτήσουμε ξανά όραμα ως άτομα και πυξίδα ως κοινωνία.

Συνάδελφοι, σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, η αλληλεγγύη μεταξύ μας, είναι η δύναμή μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Όλοι καθημερινά κατανοούν ότι ο Σύλλογος δεν είναι μόνο για να διεκδικεί αυξήσεις, αλλά και για να περιφρουρεί τα κεκτημένα, να διασφαλίζει την εργασία, να προστατεύει την τιμή και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου. Η προστασία της σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας οφείλει να είναι συνεχής προσπάθεια όλων μας.  

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου με συνέπεια ακολούθησαν και ακολουθούν υπεύθυνη στάση στις κρίσιμες στιγμές, που βάλλεται η ελληνική οικονομία και επηρεάζεται όλο το τραπεζικό σύστημα. Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τη Διοίκηση του Συγκροτήματος στην Ελλάδα και συγκεκριμένα με τον Γενικό Διευθυντή κο. Σειραδάκη, παρουσία και του Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού κου Σιαμτάνη.

Στόχος μας, η συνεχής ενημέρωση και διαβούλευση, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον Τραπεζικό Τομέα και σε επιμέρους εργασιακά θέματα.

Επιπλέον, την περίοδο 2009 – 2010 πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, με την κεντρική Διοίκηση της Τράπεζας στην Κύπρο, στο πλαίσιο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχείρησης.

Στις συναντήσεις αυτές, από πλευράς Διοίκησης παρέστη ο Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος κος Γ. Κυπρή, ενώ για την ενημέρωση σε θέματα προσωπικού, ήταν υπεύθυνος ο κος Γ. Χριστοδουλίδης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Συγκροτήματος.

Στην τελευταία μάλιστα συνάντηση παραβρέθηκε και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, κος Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε: «το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται ίσως σ’ ένα από τα καλύτερα σημεία της ιστορίας του».

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση εργασίας – 2009

Η έκδοση της νέας Διαιτητικής απόφασης δικαίωσε τον αγώνα των τραπεζοϋπαλλήλων για την ύπαρξη κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, και βοήθησε στην αύξηση του εισοδήματός μας, σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τα βασικά σημεία της νέας κλαδικής σύμβασης ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αυτή προβλέπει:

•o       συνολική αύξηση 5,5 % στα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου, για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους, με παράλληλη αύξηση των κλαδικών επιδομάτων (γάμου, παιδιών, επιστημονικό κ.λπ).

•o       Αύξηση του επιδόματος πολυετίας από 1,80% σε 1,85%, κατ΄ έτος. Το συγκεκριμένο επίδομα χορηγείται πλέον σε όλους τους εργαζόμενους με τη συμπλήρωση ενός έτους αντί των τριών, που ίσχυε.

•o       Αυξήσεις στα επιδόματα βρεφονηπιακού σταθμού και στο επίδομα τοκετού

•o       Συγκρότηση διμερούς επιτροπής για την απασχόληση, με απώτερο στόχο τη μετατροπή της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου σε αιτιώδη.

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση

Με επιμονή και  υπευθυνότητα ξεκινήσαμε επτά μήνες πριν την τελική συμφωνία, τη διαδικασία για την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης. Ωστόσο, μετά την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας, κατά τη διάρκεια των απευθείας διαπραγματεύσεων, ο Σύλλογός μας, αξιοποίησε τη δυνατότητα προσφυγής στις μεσολαβητικές υπηρεσίες του ΟΜΕΔ. 

Κατά την τελευταία συνάντηση, παρουσία και της Διαιτητού του Ο.ΜΕ.Δ, καταλήξαμε σε συμφωνία ως προς το περιεχόμενο της νέας επιχειρησιακής σύμβασης, η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση μάλιστα και με την προγενέστερη μεσολαβητική πρόταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το κείμενο της επιχειρησιακής προβλέφθηκε:

•·        Επιχειρησιακή αύξηση 1,50% επί του ποσού του κλιμακίου κάθε εργαζόμενου. Η αύξηση αυτή είχε αναδρομική ισχύ από 01.01.2009, ήρθε να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα επιχειρησιακή προσαύξηση, που εμφανίζεται στην ανάλυση της μισθοδοσία μας, και υπολογίζεται επί του κλιμακίου, όπως αυτό διαμορφώνεται από την εκάστοτε ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ ή ΔΑ μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών.

Αυτό σημαίνει ότι οποτεδήποτε υπογράφεται νέα κλαδική σύμβαση ή οποτεδήποτε αλλάζει το μισθολογικό μας κλιμάκιο, το ποσό της επιχειρησιακής προσαύξησης, θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα λαμβάνοντας τη σχετική αύξηση.

Προβλεπόταν η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·        Εφάπαξ επιχειρησιακό βοήθημα. Τον Ιούλιο του 2009 καταβλήθηκε σε όλους τους συναδέλφους, μέχρι και το βαθμό του section head, εφάπαξ μεικτό ποσό ύψους 75 €, το οποίο δεν συμψηφίστηκε με άλλες αποδοχές.

•·        Επίδομα παιδικής μέριμνας. Από 1.1.2009 το επίδομα παιδικής μέριμνας αυξήθηκε από τα 65 € στα 77 € μηνιαίως (αύξηση 18%). Υπενθυμίζουμε ότι το επίδομα παιδικής μέριμνας καταβάλλεται για κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 21 ετών και μέχρι την ηλικία των 25 ετών αν σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή δημοσίου χαρακτήρα. Προβλεπόταν η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·        Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Από 01.01.2009, το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού διαμορφώθηκε στα 275 € από 250 € (αύξηση 10%) και καταβάλλεται στο σύνολό του, στην περίπτωση, που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό.

•·        Επίδομα παραμεθορίων περιοχών. Ικανοποιήθηκε το αίτημα των συναδέλφων στα καταστήματα του Νομού Πέλλας, τα οποία εντάσσονται στις παραμεθόριες περιοχές και λαμβάνουν πλέον το σχετικό επίδομα. Προβλεπόταν η χορήγηση αναδρομικών από 01.01.2009.

•·        Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ωραρίου δύο (2) μηνών με αποδοχές για το θηλασμό και τη φροντίδα των τέκνων.

Αποτελεί χωρίς υπερβολή τη σημαντικότερη θεσμική κατάκτηση του Συλλόγου μας και οδηγό για τις υπόλοιπες Τράπεζες του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες οι εργαζόμενες μητέρες εξακολουθούν να λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών.

Με την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης προστατεύεται θεσμικά η μητρότητα, καθώς δίνεται λύση στο τεράστιο πρόβλημα, που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενες μητέρες στην Τράπεζά μας, για πάνω από ένα χρόνο. Πολλές μάλιστα από αυτές αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση ακόμη και της γονικής αδείας άνευ αποδοχών, προκειμένου να βρεθούν κοντά στο παιδί τους, τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Προβλέπεται, λοιπόν, η χορήγηση τμήματος του μειωμένου ωραρίου φροντίδας και θηλασμού τέκνων, υπό τη μορφή σωρευτικής, συνεχόμενης αδείας δύο (2) μηνών με αποδοχές, σε κάθε νέα μητέρα, που γέννησε ή θα γεννήσει από 01.01.2009 και εφεξής.

Σε αυτήν τη περίπτωση αξίζει πλέον να αναλογιστούμε ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια, με τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας, έχει πλέον καταρτιστεί ένα προστατευτικό πλαίσιο για τη μητρότητα, που περιλαμβάνει την καταβολή του επιδόματος παιδιού, του επιδόματος παιδικής μέριμνας, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, το κατασκηνωτικό επίδομα,  με τελευταία τη χορήγηση της δίμηνης σωρευτικής αδείας, για την οποία, σημειωτέον, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, αλλά καταβάλλεται με απλή αίτηση της εργαζόμενης μητέρας.

•·        Επιχορήγηση ΣΕΥΤΚΕ. Η εφάπαξ ετήσια επιχορήγηση της Τράπεζας για την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Συλλόγου μας, κατόπιν υποβολής σχετικού προγράμματος, αυξήθηκε από  15.000 € σε  20.000 € ετησίως.

Συνάδελφοι, η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης μέσα από εξαιρετικά λεπτές και κοπιώδεις διαδικασίες αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι θέματα συνθηκών εργασίας και μισθολογικών απολαβών μπορούν να ρυθμιστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, μέσα από επιχειρησιακή συμφωνία, προς όφελος όλων μας.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτονόητος ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζει ο Σύλλογός μας και μάλιστα, ας μη λησμονούμε, σε περίοδο ευρύτερης οικονομικής ύφεσης. Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση, αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας των μερών, θεωρούμε ότι κινείται στην κατεύθυνση της υπηρέτησης του καλόπιστου διαλόγου και δεσμεύει τις δύο πλευρές – Σύλλογο και Διοίκηση – να εργαστούν για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στην Τράπεζά μας.

Το βέβαιο είναι ότι το τέλος αυτής της επίπονης προσπάθειας, βρίσκει για ακόμη μία φορά τους συναδέλφους σε καλύτερη θέση, από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει αυτή η πολύμηνη διαδικασία.

Εκλογές του ΣΕΥΤΚΕ

Ο Σύλλογός μας διενήργησε με μεγάλη επιτυχία τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ και των εκπροσώπων του στις υπέρτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ο.Τ.Ο.Ε και Ε.Κ.Α). Η συμμετοχή έφτασε στο 80% των εγγεγραμμένων μελών και έδωσε νέα ώθηση στις προσπάθειες μας. Νέοι συνάδελφοι προθυμοποιήθηκαν να συνεισφέρουν και να ανανεώσουν τις δυνάμεις μας. Δεσμευόμαστε η νέα τριετής θητεία του Δ.Σ. θα είναι ακόμη πιο παραγωγική.

Έμπρακτη Στήριξη

            Ο Σύλλογός μας και όλη η οικογένεια της Τράπεζας Κύπρου θρήνησε για την απώλεια δύο εκλεκτών συναδέλφων, που πάντα θα θυμόμαστε, για το ήθος και την αξιοπρέπειά τους. Ο αγώνας τους για ζωή αποτελεί για όλους μας παράδειγμα προς μίμηση.

Από την πρώτη στιγμή, που ενημερώθηκε, ο Σύλλογός μας στήριξε τους συναδέλφους στην άνιση μάχη, που έδωσαν και στη συνέχεια  συμπαραστάθηκε στις οικογένειές τους. Στήριξε επίσης το δίκαιο αίτημα πρόσληψης των συζύγων τους στην Τράπεζά μας. Στην πρώτη περίπτωση ο στόχος είχε επιτυχή έκβαση. Και στη δεύτερη περίπτωση ευελπιστούμε ότι το αίτημα σύντομα θα ικανοποιηθεί.

Θα πρέπει επίσης και στις δυο περιπτώσεις να αναφερθούμε κατά πρώτον στην ευαισθησία και την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι συνάδελφοί μας, και βεβαίως η Τράπεζα που στήριξε με κάθε μέσο τον αγώνα των συναδέλφων μας για ζωή.

Ενεργοποίηση του απεργιακού ταμείου του Συλλόγου

 

Ο Σύλλογός μας αναγνωρίζοντας και τιμώντας τη διεκδικητική συμμετοχή των συναδέλφων για την κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων αλλά και για την προστασία της σταθερής εργασίας, ενεργοποίησε τη λειτουργία του απεργιακού ταμείου για την κάλυψη μέρους της απώλειας εισοδήματος. Για το λόγο αυτό ενίσχυσε τους συναδέλφους, που συμμετείχαν σε δύο απεργιακές κινητοποιήσεις, με το ποσό των 30€ για κάθε ημέρα απεργίας.

Νομική συνδρομή – Ενημέρωση

Διαρκής ενημέρωση των συναδέλφων και νομική συνδρομή για όλα τα εργατικά θέματα και την εργατική νομοθεσία. π.χ. οδηγίες για την άμεση επιστροφή του 50% των εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης στις εργαζόμενες μητέρες, άδειες, παροχές, θέματα προστασίας της μητρότητας κ.α

Προσφορές – παροχές προς συναδέλφους

•·        Σε συνεργασία με την ΟΤΟΕ, εξασφαλίστηκε πρόσβαση στις γυναίκες συναδέλφους, σε γυναικολογικές εξετάσεις (TEST PAP και Ψηφιακή Μαστογραφία), σε προνομιακή τιμή (20 € και  50 € αντίστοιχα). Η προνομιακή αυτή συνεργασία εξακολουθεί να ισχύει.

•·        Συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων Makro

•·        Συνεργασία με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone

•·        Διαγωνισμός φωτογραφίας – απονομή επάθλων – έκδοση ετήσιου επιτραπέζιου ημερολογίου

•·        Ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Α σε προνομιακή τιμή

•·        Μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Θ σε προνομιακή τιμή

•·        Οικονομική στήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων, στις οποίες μετέχουν οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης, στα τοπικά πρωταθλήματα εργασιακού αθλητισμού

•·        Διανομή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε)

•·        Διανομή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου για την παιδική παράσταση «Η Μαίρη Πόππινς ταξιδεύει με τους Beatles»

•·        Δωρεάν διπλές προσκλήσεις για την παιδική παράσταση με τίτλο «Ο Πουλτσινέλα και το γελαστό δάσος»

•·        Εκπτωτικές κάρτες θεάτρου

•·        Πρόγραμμα πολιτιστικών επισκέψεων και ξεναγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

•·        Δωρεάν επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης

•·        Υλοποίηση σε συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Ε του προγράμματος ποιοτικών παραθεριστικών διακοπών

•·        Ενημέρωση των συναδέλφων για την απογραφή των δικαιούχων και τη λήψη του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

•·        Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας σε Θεσσαλονίκη – Αθήνα.

Ιστοσελίδα

Ιστοχώρος http://www.seytke.gr/ – Ενημερωμένο και  εύχρηστο εργαλείο καθημερινής ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας αποτελεί το μέσο ενημέρωσης κάθε συναδέλφου για εργασιακά, οικονομικά, πολιτιστικά αλλά και γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Επιπλέον ο συνάδελφος μπορεί να καταθέσει εκεί τις ιδέες και τις απόψεις του.

Περιοδείες

Σ΄ ένα εξαιρετικά διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων, ο Σύλλογός μας καταβάλλει προσπάθεια για την κατά το δυνατόν συχνότερη επικοινωνία με τους συναδέλφους μας.

Ιδιαίτερα, δόθηκε έμφαση στην επικοινωνία με τους συναδέλφους, που απασχολούνται σε περιφερειακά και απομακρυσμένα καταστήματα τής Τράπεζάς μας.

Παράλληλα με τις περιοδείες μας σε ορισμένα καταστήματα της Αττικής, βρεθήκαμε στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης, του νομού Ηρακλείου, των Χανίων, της Αλεξανδρούπολης, του Αιγίου, Κιάτου, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαϊδας, Λάρισας, Πάτρας.

Και συνεχίζουμε….

Εγγραφές νέων μελών

Σημαντική αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών, που καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Στόχος μας παραμένει η εγγραφή και ενεργή συμμετοχή όλων των συναδέλφων μας στο Σύλλογο.

Το Δ.Σ του Σ.Ε.Υ.Τ.Κ.Ε