Sat, 20 July 2024

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 ImageHandler

Αγαπητοί συνάδελφοι,

τον τελευταίο καιρό περιήλθαν σε γνώση μας καταγγελίες από πλευράς εργαζομένων σε εργολαβικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες έχουν αναλάβει τον καθαρισμό των κτηρίων της Διοίκησης, αλλά και από συναδέλφους μας, που καθημερινά έρχονται σε επαφή μαζί τους.

Οι καταγγελίες αυτές εστιάζονται σε παρατυπίες, στις οποίες προβαίνουν συστηματικά οι συγκεκριμένες εταιρείες και αφορούν στη μη καταβολή των νομίμων αποδοχών αλλά και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τις εργαζόμενες (καταβολή μικρότερων αποδοχών σε σχέση με τις πραγματικές, σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας, μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, αμοιβή των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης αν και απασχολούνται με πλήρες ωράριο, μη καταβολή υπερωριακών προσαυξήσεων, έλλειψη αναγγελίας προσλήψεων στις αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες, μη χορήγηση εκκαθαριστικών μισθοδοσίας).

Ο Σύλλογός μας, σε συνεννόηση με την Τράπεζα, προχώρησε στη διερεύνηση των καταγγελιών αυτών, απαιτώντας από τους υπευθύνους των εταιριών την πλήρη συμμόρφωσή τους στις υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων, διαμηνύοντας παράλληλα ότι δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Παρά τις κατ΄ επανάληψη συστάσεις, συγκεκριμένος εργολάβος συνέχισε, ωστόσο, να παρανομεί σε βάρος των εργαζομένων. Με τη συνδρομή και την παρότρυνση του Συλλόγου μας οι εργαζόμενες προχώρησαν σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ για τη μη καταβολή των νομίμων αποδοχών και των ενσήμων και, τέλος, στην Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ) για επιτόπιο έλεγχο. Ταυτόχρονα, με παρέμβασή μας ζητήθηκε από την Τράπεζα η απομάκρυνση της συγκεκριμένης εταιρίας από την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε κτήριο τής Διοίκησης.

Συνάδελφοι, είναι κατανοητό ότι οι εργαζόμενοι που επιμελούνται την καθαριότητα των χώρων, στους οποίους εμείς εργαζόμαστε, θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίζονται από εμάς ως συνάδελφοι. Για τον πολύπαθο αυτό κλάδο, όλοι εμείς στα καταστήματα αλλά και τα κτήρια της Διοίκησης αξίζει να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή, όσων προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Είναι θέμα τιμής και αξιοπρέπειας για όλους μας να μην επιτρέψουμε να υποθάλπονται στον εργασιακό μας χώρο συνθήκες εργασιακής ζούγκλας.

Για το λόγο αυτό, σάς καλούμε να διερευνήσετε αντίστοιχα στο χώρο εργασίας σας αν οι εργαζόμενες στην καθαριότητα απολαμβάνουν τα προβλεπόμενα με βάση την εργατική νομοθεσία.

Θεωρούμε επίσης σημαντικό η Διοίκηση της Τράπεζας σε περίπτωση διενέργειας μελλοντικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου σε εργολαβική εταιρεία, να θέτει ως προϋπόθεση η καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων να γίνεται μέσω της Τράπεζάς μας. Με τον τρόπο αυτό απεικονίζεται η καταβολή ή μη των νομίμων αποδοχών προς τους εργαζόμενους. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η όποια προσφερόμενη τιμή από πλευράς των εργολάβων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισθολογικό κόστος, που ο ίδιος στη συνέχεια θα κληθεί να καταβάλλει.

Ως Σύλλογος έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν λειτουργούμε σαν κλειστή συντεχνία, αλλά θεωρούμε χρέος μας να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων – πόσο μάλλον των εργαζομένων των 300€. Ο Σύλλογός μας θα συμπαρασταθεί στις εργαζόμενες αυτές μέχρι την τελική δικαίωσή τους. Η ανταμοιβή μας είναι η διαπίστωση του ίδιου του εργολάβου ότι «αυτό δε μου έχει ξανασυμβεί πουθενά αλλού», αλλά και ένα νεύμα ευγνωμοσύνης από τις ίδιες τις εργαζόμενες. Για εμάς αυτό είναι αρκετό… 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

    

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας    

                       Εμμανουήλ Μπεμπένης                           Ισίδωρος Γοίλιας