Sat, 25 May 2024

Το ενδεχόµενο µελλοντικής σύνδεσηςτου επιδόµατος ανεργίαςµε εισοδηµατικά κριτήρια εξετάζει το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του εξορθολογισµού των κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων ύψους 6 δισ. ευρώ, που θα αρχίσει από το ΕΚΑΣ (Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κουτρουµάνης διευκρίνισαν χτες πως δεν θα γίνουν αλλαγές σε εκείνους που έχουνανάγκη τα επιδόµατα καιτο όλο θέµα θα αντιµετωπιστεί µε διασταύρωση ελέγχων και απογραφή δικαιούχων. Ηδη το υπουργείο Εργασίας άρχισε την απογραφή των επιδοµάτων. Η σχετική µελέτη θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο. Σχεδιάζεται η καθιέρωσ ηνέων και διευρυµένων εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων στην καταβολή των πάσης φύσεως επιδοµάτων (ΕΚΑΣ, επίδοµα ανεργίας, επίδοµα πολυτέκνων κ.ά.) καθώς και των ενισχύσεων και παροχών σε είδος (στεγαστικά δάνεια ΟΕΚ, επιδότησηενοικίου, προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού κ.ά.) ώστε να γίνεται µε βάση το ύψος του συνολικού εισοδήµατος και την περιουσιακή κατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι θα λαµβάνεται υπόψη συνδυαστικά το εισόδηµα από όλες τις πηγές (εργασία, ακίνητα, µετοχές, µερίσµατα, τόκοι καταθέσεων κ.ά.) καθώς και ταπεριουσιακά στοιχεία (κατοικίες, οικόπεδα), κι αν κάποιος έχει εισόδηµα και περιουσιακά στοιχεία πάνω από ένα ορισµένο όριο θα χάνει το επίδοµα ή την οποιαδήποτε µορφής παροχή από το κράτος.

Κριτήρια εισοδήµατος και περιουσίας θα τεθούν για τη χορήγηση των επιδοµάτων σε ανέργους και πολυτέκνους. Ενα από τα κριτήρια θα είναι και το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος. Για παράδειγµα, αν κάποιος είναι άνεργος αλλάτο εισόδηµα της συζύγου τουξεπερνά ένα ορισµένο ποσό, δεν θα λαµβάνει το επίδοµα.

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος 2012-2015 θα αναθεωρηθούν τα κριτήρια χορήγησης των κοινωνικών επιδοµάτων µε στόχο τη µείωσή τους προς τα νοικοκυριά πουέχουν εισόδηµα πάνω από το όριο της φτώχειας (δηλαδή, ετήσιο εισόδηµα 6.897 ευρώ κατ’ άτοµο και 14.484 ευρώ για ζευγάρι µε 2 ανήλικα παιδιά).Από τη µείωση των κοινωνικώνεπιδοµάτων εκτιµάται ότι µπορεί να εξοικονοµηθεί ποσό ύψους 1%-2% του ΑΕΠ ή 2,3-4,6 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Εργασίας έχει δεσµευθεί για αύξηση των εσόδων κατά 4,5 δισ. και περικοπή δαπανών που φθάνειτα 3 δισ. από τώρα µέχρι και το 2015. ΕΞΙ ∆ΙΣ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ. Σε χτεσινές του δηλώσεις στον Βήµα 99,5 ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας τόνισε: «Εχουµε κοινωνικά και προνοιακά επιδόµατα που υπερβαίνουν τα 6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Χρειάζεται εξορθολογισµός και µόνο. Παράδειγµα, το ΕΚΑΣ. Υπάρχουν άνθρωποι που έπαιρναν ΕΚΑΣ έχοντας εισόδηµα 50.000, 100.000 και σε ακραίες περιπτώσεις 400.000 ευρώ τον χρόνο. Η ρύθµιση για το ΕΚΑΣ και άλλα παρόµοια επιδόµατα έχει αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο και θα ψηφιστεί µετά το Πάσχα. Συνδέουµε το ΕΚΑΣ µε εισοδήµατα, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν», είπε. Ο κ. Κουτρουµάνης απέκλεισε σε αυτή τη φάση τη σύνδεση του επιδόµατος ανεργίας µε εισοδηµατικά κριτήρια, αλλά τόνισε ότι «ακόµη και στα επιδόµατα ανεργίας χρειάζεται ένα νοικοκύρεµα» καθώς «υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και παίρνουν ταυτόχρονα επίδοµα.

Η διασταύρωση που δεν γινόταν µέχρι τώρα και θα γίνει µέσα στον χρόνο µεταξύ ΟΑΕ∆, ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας θα βοηθήσει ώστε και το συγκεκριµένο αλλά και άλλα επιδόµατα θα πηγαίνουν σε αυτούς που είναι πραγµατικά δικαιούχοι». Υπενθυµίζεται ότι στις αρχές Μαρτίου ο κοινοτικός επίτροπος Ολι Ρεν είχε κάνει λόγο για κατάργηση του επιδόµατος ανεργίας σεόσους ανέργους διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία ή έχουν εισοδήµατα από άλλες πηγές. Ο κοινοτικός επίτροποςείχε πει ότι για το 2012 τοποσό των περίπου 500 εκατ. ευρώ θα προκύψει «από τον έλεγχο τωνπεριουσιακών στοιχείων και τωνεισοδηµάτων βάσει των οποίων χορηγούνται επιδόµατα ανεργίαςκαι άλλα κοινωνικού χαρακτήρα».
www.tanea.gr