Thu, 18 July 2024

Ξεκινά την Τρίτη 17 Μαίου η αντίστροφη μέτρηση για την  υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 4 εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων. Όσων ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου λήγει σε 1 θα πρέπει μέχρι σήμερα 17 Μαίου να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση είτε απευθείας στην εφορία είτε μέσω Ταχυδρομείου.

Οσοι έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ το 2 τελευταία ημέρας υποβολής έχει οριστεί η Τετάρτη 18 Μαίου, το 3 η Πέμπτη 19 Μαίου κτλ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 31 Μαίου για τελευταία ψηφία του ΑΦΜ το 60, 70, 80, 90 και 00. Όσοι όμως επιλέξουν το ίντερνετ και την ηλεκτρονική διαδικασία μπορούν να υποβάλλουν τα έντυπα της εφορίας ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ έως τις 15 Ιουνίου 2011.

Εφέτος ισχύει για πρώτη φορά το μέτρο οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ να πρέπει να συνυποβάλλουν αποδείξεις καταναλωτικών δαπανών και υπηρεσιών το ύψος των οποίων καθορίζεται ανάλογα με το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό).

Είναι πολύ σημαντικό ο φορολογούμενος να συνυποβάλλει το ελάχιστο ύψος αποδείξεων που απαιτούνται για να εξασφαλίσει το αφορολόγητο και να μην πληρώσει πρόσθετους φόρους. Όσοι δηλώσουν παραπάνω αποδείξεις θα έχουν μείωση φόρου που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αξιοσημείωτο.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι θα προχωρήσει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για το αν οι αποδείξεις που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μάλιστα οι πρώτοι που θα ελεγχθούν είναι εκείνοι που θα δηλώσουν υψηλό ποσό αποδείξεων σε σύγκριση με το εισόδημά τους. Όμως αν οι αποδείξεις αυτές έχουν κατατεθεί στην εφορία ή της έχει στην κατοχή του ο φορολογούμενος όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ηλεκτρονικών δηλώσεων τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα καθώς το ύψος των αποδείξεων εξαιρούνται από τον έλεγχο των τεκμηρίων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τις αποδείξεις του έτους 2010 διευκρινίζει ότι πρέπει να συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011, που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. ή στέλνονται ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι αποδείξεις φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, για να προσκομιστούν στην Δ.Ο.Υ., όταν ζητηθούν.

Προσοχή στην παγίδα των τεκμηρίων

Παραπάνω αποδείξεις από αυτό που αναλογεί στο πραγματικό δηλωθέν τους εισόδημα θα πρέπει να προσκομίσουν στην εφορία όσοι έχουν «πιαστεί» στην τσιμπίδα των τεκμηρίων και προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το πραγματικό. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πέρυσι είχαν χαμηλά εισοδήματα και την ίδια στιγμή διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, αυτοκίνητα, πληρώνουν δόσεις στεγαστικών δανείων κτλ., όχι μόνο θα φορολογηθούν για τα υψηλότερα εισοδήματα αλλά θα πρέπει να δηλώσουν στην εφορία περισσότερες αποδείξεις από αυτές που αντιστοιχούν στα πραγματικά εισοδήματα τους προκειμένου να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.

Παράδειγμα:Αγαμος πέρυσι είχε ετήσια εισοδήματα 9.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή έχει Α΄κατοικία 100 τ.μ. (τεκμήριο 3.400 ευρώ) και αυτοκίνητο 1.600 κυβικών (τεκμήριο 4.200 ευρώ) και προστίθεται σε αυτά και τεκμήριο 3.000 ευρώ ως ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης. Το άθροισμα των παραπάνω δαπανών διαβίωσης ανέρχονται σε 10.600 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος θα φορολογηθεί για εισόδημα 10.600 ευρώ και όχι για 9.000 ευρώ που είναι τα πραγματικά του εισοδήματα. Ετσι, για να μην πληρώσει καθόλου φόρο θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις 1.060 ευρώ και όχι 900 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις αποδείξεις που δεν δέχεται η εφορία για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: τιμολόγια ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αγορά κρατικών λαχείων, συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, εισιτήρια για κάθε είδους μεταφορές (Μετρό, Τρόλεϊ, Λεωφορεία, Τραμ, Ηλεκτρικός, Προαστιακός, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, πλοία, αεροπλάνα κτλ.), αγορά αυτοκινήτου, ακινήτου, μοτοσικλέτας, σκάφους αναψυχής κτλ., δαπάνες που έγιναν στο εξωτερικό αλλά και οι αποδείξεις που δηλώνονται ξεχωριστά στη φορολογική δήλωση και μειώνουν το φόρο ή το εισόδημα όπως είναι για παράδειγμα οι ιατρικές δαπάνες, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα ζωής, ενοίκιο πρώτης κατοικίας, δίδακτρα φροντιστηρίων, δικηγορικές δαπάνες, καταβολή διατροφή κτλ.

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών.

Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

Για ατομικό εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ, οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 12.000 ευρώ και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια.
Π
ως θα υποβληθούν οι αποδείξεις στην εφορία
Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών. Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος.

Οι νέες ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Μισθωτών – Συνταξιούχων

Με ΑΦΜ που λήγει σε 1 μέχρι τις 17 Μαΐου 2001

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 2 μέχρι τις 18 Μαΐου 2001

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 3 μέχρι τις 19 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 4 μέχρι τις 20 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 5 μέχρι τις 23 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 6 μέχρι τις 24 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 7 μέχρι τις 25 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 8 μέχρι τις 26 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 9 μέχρι τις 27 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ που λήγει  σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 μέχρι τις 30 Μαΐου 2011

Με ΑΦΜ που λήγει  σε  60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 μέχρι τις 31 Μαΐου 2011

 

Πηγή: http://www.tovima.gr