Sat, 25 May 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έρευνας ΣΕΥΤΚΕ

er 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική έρευνα, που διενήργησε ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ. Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως αντικείμενο την καταγραφή απόψεων και προτάσεων για τις δράσεις του Συλλόγου μας και την αξιολόγηση της παρουσίας του στο διαδίκτυο.

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα δεδομένα:

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Οι συνάδελφοι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Οι απόψεις των μη – μελών αξιολογήθηκαν ως εξίσου σημαντικές. Πραγματοποιήθηκαν 391 επισκέψεις στη σελίδα της έρευνας, παρόλα τα  τεχνικά προβλήματα με την προσβασιμότητα στην εν λόγω σελίδα μέσω του δικτύου της τράπεζας.

 
Τα δημογραφικά στοιχεία, όσων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ήταν σε γενικές γραμμές αντιπροσωπευτικά ως προς το σύνολο των εργαζομένων στην τράπεζα και ιδιαίτερα των μελών. Η εντονότερη παρουσία ανδρών και νεότερων ηλικιακά συναδέλφων σε σχέση με το μέσο όρο, καθιστά την έρευνα πιο αντιπροσωπευτική, όσον αφορά το κοινό, το οποίο είναι περισσότερο πιθανό να αναπτύξει διαδικτυακή επικοινωνία με το Σύλλογο.

 Οι περισσότερες ερωτήσεις μετρήθηκαν στην 5βάθμια κλίμακα Likert (διαφωνώ έντονα…συμφωνώ έντονα).

 Οι ομάδες ερωτήσεων που επιλέχθηκαν αφορούν:

την αφοσίωση στο σύλλογο, τη διάθεση συμμετοχής σε συλλογικές δράσεις καθώς επίσης και απόψεις για τη χρησιμότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέχθηκαν από τεκμηριωμένες μελέτες στο χώρο των εργασιακών σχέσεων.

απόψεις για την ιστοσελίδα του Συλλόγου και προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις.

εξοικείωση με το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα με έμφαση στο Facebook.

διάθεση επικοινωνίας με το Σύλλογο εντός και εκτός ωραρίου εργασίας.

προσδοκώμενα οφέλη από την παρουσία του Συλλόγου στο διαδίκτυο και εν γένει τα κοινωνικά δίκτυα.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για το Σύλλογο. Ο βαθμός ανταπόκρισης, ο αριθμός και η ποιότητα των σχολίων, που υποβλήθηκαν, επιτρέπουν την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων (βλ. το κατωτέρω διάγραμμα).

Συγκεκριμένα:

οι θετικές γνώμες, αναφορικά με την καταλληλότητα των δράσεων του Συλλόγου, αλλά και την αφοσίωση των μελών του σε αυτόν συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά,

·  όσο περισσότερο χρόνο είναι κάποιος μέλος του Συλλόγου, τόσο  περισσότερο αφοσιωμένος νιώθει στο Σύλλογο, συμφωνεί με τους τρόπους δράσης και εμφανίζεται διατεθειμένος να συμμετάσχει σε σχετικές πρωτοβουλίες,

τα μέλη του Συλλόγου φαίνεται να έχουν πολύ θετική άποψη για τη χρησιμότητα του συνδικαλισμού γενικότερα.

clip_image002

Όσον αφορά την ιστοσελίδα, η αξιολόγηση ήταν θετική ιδιαίτερα σε θέματα, που αφορούν την αξιοπιστία και την ευκολία στην περιήγηση. Οι προτάσεις για βελτιώσεις αφορούν σε: περισσότερα νέα και υλικό, δυνατότητα σχολιασμού από τους επισκέπτες, την αρθρογραφία, βελτιώσεις στην πλοήγηση και το σχεδιασμό.

Παρατηρήθηκε:

διασπορά ως προς την συχνότητα επίσκεψης, με τους μισούς ερωτηθέντες να την επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα περίπου το 75% των ερωτηθέντων διαθέτει «λογαριασμό» στο Facebook. Τα κοινωνικά δίκτυα twitter και LinkedIn έχουν χαμηλότερη διείσδυση, με ποσοστό λιγότερο από 15% να έχει λογαριασμό σε κάποιο από αυτά. Αντίστοιχα 72%  των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι τακτικοί χρήστες του YouTube.

Επιπλέον, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (65%) επιθυμούν να επικοινωνούν με το Σύλλογο και εκτός ωραρίου εργασίας. Οι ίδιοι προσδοκούν σημαντικά περισσότερα οφέλη από την παρουσία του Συλλόγου στο διαδίκτυο. Η ηλικία, τα έτη εγγραφής κλπ. δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο.

Τέλος, στις ερωτήσεις που αφορούν τα οφέλη από τις ηλεκτρονικές δράσεις του Συλλόγου καταγράφηκαν θετικές ή πολύ θετικές απόψεις στο 83% για την παρουσία στο διαδίκτυο, και 78% για την παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.   

Επόμενα βήματα

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, σε μία περίοδο όπου το συνδικαλιστικό κίνημα βάλλεται από παντού, η αφοσίωση των συναδέλφων – μελών, στο Σύλλογό μας, ανέρχεται σε τόσο υψηλά ποσοστά.

Ένα επίσης σημαντικό εύρημα είναι ότι, στην οκταετή πορεία του Συλλόγου μας, οι συνάδελφοι, που εργάστηκαν εξαρχής μαζί μας στην κατεύθυνση τής βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, συνεχίζουν και εμπιστεύονται σταθερά το Σύλλογο. Στόχος μας, βεβαίως, είναι να καλλιεργήσουμε τη συνδικαλιστική συνείδηση και να την κάνουμε κτήμα και στους νέους συναδέλφους μας.

Στην κατεύθυνση αυτή και ειδικότερα στο θέμα της επικοινωνίας συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση:

·        στην προσωπική επικοινωνία και την παρουσία του Συλλόγου μας στους χώρους εργασίας με περιοδείες. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει περιοδείες σε καταστήματα της Αττικής (Κορωπί, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Γέρακας, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Λ. Ηρακλείου, Ν. Φιλαδέλφεια, Άνω Πατήσια, Νέα Ιωνία), την Κέρκυρα, τη Μυτιλήνη και την Κόρινθο,

·        στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Η λειτουργία της νέας, ανανεωμένης και σε καθημερινή βάση ενημερωμένης ιστοσελίδας του Συλλόγου μας, στον ιστοχώρο http://www.seytke.gr/new/, είναι πλέον γνωστή σε όλους,

·        στην από μέρους μας ανάπτυξη της πλέον γνωστής εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, του Facebook, (Seytke Syllogos)παρέχοντας μια επιπλέον δυνατότητα επικοινωνίας των συναδέλφων με το Σύλλογό τους.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα μηνύματα συναδέλφων, οι οποίοι εκδήλωσαν την επιθυμία τους για ενημέρωση και εκτός χώρου εργασίας, ο Σύλλογός μας αξιοποιεί τις ακόλουθες δυνατότητες:

ενημέρωση των συναδέλφων στα γραφεία του Συλλόγου: ο Σύλλογός μας έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση και συνεχίζει να δηλώνει τη διαθεσιμότητά του, σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν, προκειμένου να ενημερωθούν για τρέχοντα εργασιακά θέματα, ή θέματα ενδιαφέροντός τους στα γραφεία του Συλλόγου μας ή όπου αλλού και εκτός εργάσιμου χρόνου,

εκδηλώσεις – εκδρομές: πέραν των στοχευμένων ενημερωτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών του Συλλόγου μας, αποτελεί συνειδητή μας επιλογή η παροχή μιας επιπλέον δυνατότητας στους συναδέλφους, μέσω των συγκεκριμένων εκδηλώσεων εκτός εργασίας, για την από κοινού ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών αλλά και υποδείξεων και προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου μας, τη σύσφιξη των δεσμών των μελών μεταξύ τους, την ανάπτυξη και περαιτέρω ενδυνάμωση της συνδικαλιστικής συνείδησης.

Κλείνοντας, θα θέλαμε για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνης σας, όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικότερα για το χρόνο που αφιερώσατε για την επιτυχή διεξαγωγή τής έρευνας.  

    Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Όλοι μαζί μπορούμε!

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση στα τηλ. του Συλλόγου 75245, 75246 και 75247.
 

                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                             Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                   Εμμανουήλ Μπεμπένης                              Ισίδωρος Γοίλιας

Σημείωση:  Η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, και υποστηρίχθηκε ακαδημαϊκά από τον κο. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Ηλ.Μηχ. και Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ, διδάκτορας, πλέον,  στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, επιβλέπων καθηγητής Dr Tony Elliman).

Οι ερωτήσεις που αφορούν τα κοινωνικά δίκτυα αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια του Dr Laurence Brooks. To Πανεπιστήμιο Brunel  παρείχε την υποδομή για το ερωτηματολόγιο.