Sat, 25 May 2024

Αρκετές ημέρες είχε στα χέρια του ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λοβέρδος την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη μη σύννομη λειτουργία της γυναικολογικής – μαιευτικής κλινικής “ΓΑΙΑ”. Και αφού την μελέτησε, υπέγραψε την υπουργική απόφαση η οποία ρίχνει ουσιαστικά του τίτλους τέλος για το “ΓΑΙΑ”, τουλάχιστον όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα, ως σύμπραξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν και του ομίλου του Ιατρικού Κέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η απόφαση, υιοθετώντας πλήρως την εισήγηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ, αποδέχεται ότι το ΓΑΙΑ λειτουργεί παράνομα, αντιβαίνοντας το καταστατικό και την άδεια που έχει το Ερρίκος Ντυνάν για την λειτουργία μαιευτικής – γυναικολογικής κλινικής, καλώντας τις δύο πλευρές (Ερρίκος Ντυνάν και όμιλο Αποστολόπουλου) να συμμορφωθούν με αυτή και να προβούν σε όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την αναστολή της δραστηριότητάς της.

Μάλιστα, τόσο ο όμιλος Μητέρα-Λητώ όσο και το ΙΑΣΩ έχουν ήδη αποστείλει εξώδικες δηλώσεις, ζητώντας την άμεση εφαρμογή της υπουργικής απόφασης, εμμένοντας εξαρχής ότι αυτή η σύμπραξη δεν είναι νόμιμη. Πηγές προσκείμενες στην αγορά σημείωναν δε, πως η άδεια του λειτουργίας του “Ερρίκος Ντυνάν” τροποποιήθηκε το 2009 επί Δημήτρη Αβραμόπουλου στο υπουργείο Υγείας και εφόσον το ΝΣΚ έκρινε την σύμπραξη μη σύννομη, τότε αυτή θα πρέπει να αναιρεθεί και το νοσοκομείο να επιστρέψει στο προ 2009 καθεστώς, όπου δεν μπορούσε να λειτουργήσει μαιευτικό τμήμα, πλην 12 γυναικολογικών κλινών.

Ο κ. Ανδρέας Μαρτίνης, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Ερ. Ντυνάν δήλωσε στο Capital.gr ότι “δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την υπουργική απόφαση εφόσον δεν στρέφεται εναντίον του Ερρίκος Ντυνάν και δεν στρεβλώνει το καταστατικό λειτουργίας του”, ωστόσο ακόμη η απόφαση δεν τους έχει κοινοποιηθεί.
Η διοίκηση του νοσοκομείου μετά από αυτή την εξέλιξη εξετάζει όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, και μάλιστα την Δευτέρα έγιναν οι πρώτες από μια συζητήσεων με διάφορους φορείς του δημοσίου. Η λειτουργία μαιευτικής – γυναικολογικής κλινικής από το ίδιο το Ερρίκος Ντυνάν είναι ένα από τα πιθανά σενάρια, με ή χωρίς την συμμετοχή κάποιου πανεπιστημιακού νοσοκομείου, όπως και η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας σε άλλους τομείς ειδικοτήτων. Προϋπόθεση βέβαια για το Ερ. Ντυνάν είναι οι συνεργασίες που θα προκύψουν με φορείς του δημοσίου να είναι επικερδείς για το νοσοκομείο.
Το Ιατρικό από την πλευρά του έχει ανακοινώσει ότι διατηρεί στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα του, επιμένει ότι η σύμπραξη είναι νόμιμη και θα στραφεί “δια παντός νομίμου μέσου, τόσον κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και κατά οιουδήποτε άλλου τρίτου, που με παράνομες πράξεις θα θίξει τη λειτουργία μας και θα πετάξει ανελέητα στο δρόμο, χάριν παχυλών ιδιωτικών συμφερόντων τρίτων, ήτοι των συνασπισμένων σε ΚΑΡΤΕΛ ανταγωνιστών μας, μερικές εκατοντάδες εργαζομένων”.
Μάλιστα, κατηγορεί τον ανταγωνισμό για “υφαρπαγή υπέρ αυτών γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και παγίδευσης του κ. Υπουργού Υγείας στην αποδοχή της”. Το Ιατρικό βρίσκεται ίσως, στην δυσχερέστερη θέση, αφού είχε “επενδύσει” στρατηγική στην περίπτωση “ΓΑΙΑ”, προκειμένου να μπει στο κομμάτι των γυναικολογικών – μαιευτικών υπηρεσιών, “χτίζοντας” σχέσεις με γιατρούς και προσελκύοντάς τους εμμέσως στο δυναμικό του Ιατρικού.
Η εταιρεία έχει να διαχειριστεί και τα οικονομικά της, αφού μόλις πέντε μήνες μετά την συμφωνία με τις τράπεζες, παραβίασε τους όρους του ομολογιακού της δανείου, το οποίο ξεκίνησε να αποπληρώνει αρχές του 2011. Και πλέον, ξανακάθεται στο τραπέζι των συζητήσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα για να επαναδιαπραγματευθεί τα εναπομείναντα 146,5 εκατ. ευρώ και τους όρους αποπληρωμής. Μάλιστα, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιεί το Ιατρικό Αθηνών στις 29 Ιουνίου τα βασικά θέματα προς έγκριση από τους μετόχους είναι η έκδοση ομολογιακού 20 εκατ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και η τροποποίηση ομολογιακού ύψους 150 εκατ. ευρώ, με τις τράπεζες Εθνική, Eurobank και Alpha Bank.
Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ
Η γνωμοδότηση, αφού λαμβάνει υπόψιν το καταστατικό του Ερρίκος Ντυνάν, τις άδειες που του έχουν εκχωρηθεί και όλα τα διαθέσιμα έγγραφα από την σύμπραξή του για το “ΓΑΙΑ”, αναφέρει ότι η ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδοτεί ομοφώνως ότι “η συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ», βάσει της οποίος η τελευταία ανέλαβε, έναντι τιμήματος, την οργάνωση και λειτουργία τριών μαιευτικών-γυναικολογικών τμημάτων του νοσηλευτικού ιδρύματος, μη εναρμονιζόμενη με τις δημοσίας τάξεως διατάξεις των π.δ. 247/1991 και 517/1991, περιορίζουσα την αυτοτέλεια του Ιδρύματος και αναιρούσα εν μέρει τον μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα, δεν εμπίπτει στην έννοια της «συμπράξεως» που προβλέπεται στην περ. ζ΄ του άρθρου 2 του καταστατικού του”.
Το ΝΣΚ έκρινε μη συμβατούς όρους:
– Η «αυτόνομη και ανεξάρτητη», κατά τη σύμπραξη, «μαιευτική-γυναικολογική κλινική» στην οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στεγάζεται σε χώρους του Ιδρύματος, που της έχουν παραχωρηθεί κατά κατοχή και χρήση με αντάλλαγμα, παρά το ότι, για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής κλινικής απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο, απαγορεύεται δε η συστέγαση ιδιωτικών κλινικών, η εγκατάσταση μιας κλινικής εντός άλλης και η καθοιονδήποτε τρόπο (μέσω μισθωτικής συμβάσεως, παραχωρήσεως χώρων κλπ) χρησιμοποίηση μέρους του κτιρίου μιας κλινικής από άλλη
– Η ανωτέρω «αυτόνομη και ανεξάρτητη μαιευτική-γυναικολογικη κλινική» λειτουργεί δυνάμει της “εισφερόμενης΄ αυτήν απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2009. Η απόφαση αυτή, όμως, με την οποία τροποποιήθηκε η άδεια λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος και εγκρίθηκε η δημιουργία τριών μαιευτικών-γυναικολογικών τμημάτων του χειρουργικού του τομέα, έχει προσωποπαγή χαρακτήρα και δεν μπορεί να “εισφερθεί” νομίμως σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης, το ΝΣΚ διαπίστωσε παραβίαση όρων που περιορίζουν την αυτοτέλεια του Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν όπως:

– αυτόν που προβλέπει ότι το ΓΑΙΑ προχωρά το ίδιο σε πρόσληψη και μισθοδότηση προσωπικού (το Ερρίκος Ντυνάν προσλαμβάνει και απολύει με βάση το καταστατικό του),

– ο όρος κατά τον οποίο η εταιρεία καθορίζει η ίδια τιμοκατάλογο για τις προσφερόμενες στην κλινική υπηρεσίες (πάλι το ΔΣ του Ερρίκος Ντυνάν αποφασίσει για το ύψος του ημερήσιου νοσηλίου με βάση το καταστατικό)

– ο όρος, κατά τον οποίο η Εταιρεία ασκεί ανεξάρτητη πολιτική, καθόσον αφορά σης συμβάσεις με δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θίγει την αυτονομία του ιδρύματος, ενώ ο όρος κατά τον οποίο σε περίπτωση συμμετοχής της ΓΑΙΑ Α.Ε, κατά πλειοψηφία, σε άλλη εταιρεία, η νέα αυτή εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δεσμεύει υπερμέτρως το Ίδρυμα.