Sat, 24 February 2024

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέτρα είναι επώδυνα και συχνά δεν κατανέμουν το βάρος των θυσιών δίκαια. Στο σημείο που φτάσαμε όμως δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Το δίλημμα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι πτώχευση ή επώδυνη προσαρμογή και μεταξύ των δυο η επιλογή της δεύτερης λύσης είναι αναπόφευκτη. Τα παραπάνω δήλωσε πριν από λίγη ώρα στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας ο πρόεδρος του ομίλου κ. Βασίλης Ράπανος.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος κ. Απόστολος Ταμβακάκης επεσήμανε για ακόμη μια φορά ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο επιβάλλεται να μην μείνει απαθές αλλά οφείλει να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και την ανασυγκρότησή του. «Η δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεπάγεται συνέργειες και υπεραξίες που καμία άλλη στρατηγική δεν μπορεί να προσφέρει, προστατεύει τις τράπεζες από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ύφεσης, αποτρέπει τον κίνδυνο συρρίκνωσής τους στα στενά όρια της ελληνικής αγοράς, επιτρέπει να διεκδικήσουν μεγαλύτερο αναπτυξιακό μέρισμα από την ευρύτερη περιοχή, και διασφαλίζει ότι τα κέντρα λήψης των αποφάσεων παραμένουν στη χώρα μας» τόνισε ο κ. Ταμβακάκης, επαναφέροντας την πάγια θέση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας υπέρ των συγχωνεύσεων στον τραπεζικό χώρο.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από την ελληνική οικονομία και στις κρίσιμες συζητήσεις που διεξάγονται στην Αθήνα και στα κορυφαία θεσμικά όργανα της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την αντιμετώπιση του προβλήματος χρέους της Ελλάδας σε μεσοπρόθεσμη βάση, ο κ. Ταμβακάκης είπε ότι παρά τα όποια λάθη και καθυστερήσεις έχουμε ορισμένες πρώτες νίκες σε αυτό το μακρύ δρόμο και θα ήταν άδικο για τη χώρα και τις θυσίες του ελληνικού λαού να μηδενιστούν όσα επιτεύχθηκαν στην πρώτη φάση της προσαρμογής της οικονομίας και πολύ περισσότερο άδικο αν μέναμε στη μέση της προσπάθειας και αφήναμε αυτές τις θυσίες να πάνε χαμένες.

Περαιτέρω θωράκιση κεφαλαιακής επάρκειας 

Σε περαιτέρω θωράκιση της κεφαλαιακής του επάρκειας θα προχωρήσει ο όμιλος της Εθνικής, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης με τη διάθεση μειοψηφικού ποσοστού της Finansbank («όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν»), αλλά και αναπτύσσοντας νέες πρωτοβουλίες διαχείρισης του ενεργητικού του με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Ταμβακάκης εξετάζεται σειρά εναλλακτικών επιλογών με στόχο να προστεθούν 120-150 μονάδες βάσης εποπτικών κεφαλαίων με οργανικό τρόπο μέσα στο 2011. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό αναλογεί στο περίπου 60% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν με την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του οποίου η Εθνική έχει ήδη αντλήσει νέα κεφάλαια 2,3 δισ. ευρώ (1,8 δισ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 450 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης), ο δείκτης κύριων βασικών κεφαλαίων (Core Tier I) του ομίλου προσεγγίζει σήμερα το 12%. Πριν μάλιστα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης με τη διάθεση του μειοψηφικού ποσοστού της Finansbank. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο βασικός δείκτης κυρίων κεφαλαίων του ομίλου θα υπερβεί το 13% χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι προνομιούχες μετοχές του δημοσίου (350 εκατ. ευρώ). 

Επόμενη στρατηγική προτεραιότητα του ομίλου για το 2011 είναι η διαχείριση της ρευστότητας με στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος διατηρεί ή και αυξάνει τα μερίδιά του στην ιδιωτική αποταμίευση στην Ελλάδα, συνεχίζει εντατικά την προσπάθεια να καταστήσει τις θυγατρικές στο εξωτερικό, ιδίως στην Κεντρική Ευρώπη απολύτως αυτόνομες, συνεχίζει την απεμπλοκή από θέσεις, χαρτοφυλάκια και τοποθετήσεις που δεν είναι στον πυρήνα των εργασιών του και δεν θίγουν σχέσεις με πελάτες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι σήμερα η Εθνική έχει μειώσει την εξάρτησή της από την ΕΚΤ κατά 6 δισ. ευρώ. 

Τρίτον, θα ενταθούν οι προσπάθειες για περιστολή των δαπανών. Το 2010 η Εθνική περιόρισε το κόστος στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη κατά 125 εκατ. ευρώ, ή περίπου 6%. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα οι δαπάνες περικόπηκαν κατά 7%. Ηδη στο πρώτο τρίμηνο του 2-011 τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν περαιτέρω κατά 8% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010. 

Τέταρτον, θα συνεχίσει την ενεργό διαχείριση των επισφαλειών. Η αποτελεσματική διαχείριση του κύματος των καθυστερήσεων το 2010 περιόρισε την αύξηση του δείκτη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο 8,5% και αύξησε το δείκτη κάλυψης κατά 1% στο 55%. Ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2011 ο δείκτης κάλυψης επισφαλειών και από προβλέψεις βελτιώθηκε στο 56%. Όπως εκτίμησε ο κ. Ταμβακάκης ο ρυθμός δημιουργίας επισφαλειών θα κορυφωθεί μέσα στο 2011, ενώ το 2012 θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή ομαλοποίηση των καθυστερήσεων στο μέτρο που η ελληνική οικονομία θα αρχίσει σταδιακά να ανακάμπτει. Όπως τόνισε, για την Εθνική Τράπεζα η ανθεκτική οργανική κερδοφορία της επιτρέπει να απορροφήσει ακόμη και μεγαλύτερες προβλέψεις, διασφαλίζοντας ότι η κρίση δεν θα πλήξει τα κεφαλαιακά της αποθέματα, που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε, τα προ προβλέψεων κέρδη της ΕΤΕ καλύπτουν μιάμιση φορά τις προβλέψεις σε επίπεδο ομίλου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι διατηρεί τη δυνατότητα να απορροφήσει μέσω της κερδοφορίας της μια περαιτέρω αύξηση των προβλέψεων κατά 50% χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τα κεφαλαιακά της αποθέματα. 

Τέλος, στόχος της Εθνικής είναι η ενίσχυση της παρουσίας της σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Πέραν των όσων έχουν ανακοινωθεί για την Finansbank η Εθνική εξετάζει εναλλακτικά σχέδια ώστε να δώσει στην παρουσία της στις χώρες αυτές μεγαλύτερη επιχειρησιακή αυτονομία και οργανωτική αυτοτέλεια. 

Όπως είπε ο κ. Ταμβακάκης η πρωτοβουλία αυτή θα επιτρέψει στην Εθνική να επιτύχει διασυνοριακές συνέργειες μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή σε περιφερειακό επίπεδο, θα διευκολύνει την αυτόνομη πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων και θα ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία υπεραξιών για τον όμιλο. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ήταν οι εξής: 

1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010. 

2. Αποφάσισε τη μη καταβολή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών, προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008 κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, και τους κατόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος μετοχών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44α σε συνδυασμό με τα άρθρα 42γ και 43 Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Τράπεζας. 

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010. 

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012. 

5. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012 τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Στέφανο Βαβαλίδη, Γεώργιο Ζανιά και Μαρία Φραγκίστα. 

7. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2011, τους ελεγκτές κ.κ. Εμμανουήλ Πηλείδη και Επαμεινώνδα Γιουρούκο της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. 

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 41,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Πηγή: www.capital.gr