Sat, 20 July 2024

Τα σενάρια επί σεναρίων για deals καλά κρατούν. Η Εθνική έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για deals με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην  Alpha αλλά και τις παρασκηνιακές επαφές με την Eurobank όπως διαρρέουν ορισμένοι κύκλοι αλλά επίσημα διαψεύδεται και από τις δύο τράπεζες.

Ωστόσο για  4η φορά μέσα σε διάστημα 60-70 ημερών κυκλοφόρησαν φήμες που θέλουν την Εθνική και την Eurobank να εξετάζουν την μεταξύ τους συγχώνευση ενώ εμπλέκουν επίσης για πολλοστή φορά το ΤΤ. Στελέχη των δύο τραπεζών διαψεύδουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα deal μεταξύ των δύο τραπεζών ενώ εστιάζονται και σε ένα λογικό επιχείρημα. Η Εθνική εμφανίζει κεφαλαιοποίηση 4,77 δις ευρώ και η Eurobank περίπου 1,8 δις ευρώ δηλαδή η Εθνική είναι 2,5 φορές περίπου μεγαλύτερη της Eurobank βάση αποτίμησης. Με βάση το ενεργητικό περίπου στα 118 δις η Εθνική και 87 δις η Eurobank η Εθνική είναι μεγαλύτερη κατά 1,34 φορές. Σε ένα σχήμα μεταξύ των δύο τραπεζών θα υπάρξουν δύο πυλώνες μετόχων από την μια πλευρά το ελληνικό δημόσιο με ποσοστό 15% στην Εθνική και στην Eurobank η οικογένεια Λάτση με ποσοστό 44,5%. Σε ένα σχήμα συγχώνευσης των δύο τραπεζών με βάση τις αποτιμήσεις αλλά και την δομή του ενεργητικού θα προέκυπτε η εξής παράμετρος.Η οικογένεια Λάτση θα έλεγχε το 15%  και το ελληνικό δημόσιο μέσω των ταμείων το 10% δηλαδή στο νέο σχήμα η οικογένεια Λάτση θα αποκτούσε τον έλεγχο.

Το ερώτημα είναι το ελληνικό δημόσιο θα ήταν διατεθειμένο γι’ αυτό το βήμα;
Τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα πολλά.

Προφανώς η νέα τράπεζα θα ξεπερνούσε τα 210 δις ευρώ ενεργητικό και θα καθίστατο από τις μεσαίες τράπεζες στην Ευρώπη, ωστόσο το θέμα των μετοχικών ισορροπιών είναι μείζονος σημασίας. Τα σενάρια με την Alpha που σχεδιάζει στο μέλλον αύξηση κεφαλαίου 1,4 δις ευρώ. Επειδή τα σενάρια εμπεριέχουν και ευελιξία αν η Eurobank δεν υλοποιήσει deal με την Εθνική θα υλοποιήσει deal με την Alpha ενώ έχουν υπάρξει και επαφές και στο παρελθόν μεταξύ των διοικήσεων των 2 τραπεζών. Η Eurobank μέσω του προέδρου του ομίλου του Τίμου του Χριστοδούλου συνομιλούσε με την Alpha και τον Γ Κωστόπουλο. Οι συζητήσεις δεν προχώρησαν καθώς ανέκυψαν προβλήματα μετοχικά, ρευστότητας και κεφαλαίων. Ο Κωστόπουλος θα ήταν μειοψηφών μέτοχος σε σχέση με τον Λάτση, το νέο σχήμα θα έπρεπε να επιστρέψει 2 δις στο ελληνικό δημόσιο ως κεφάλαιο ενώ η εξάρτηση από την ΕΚΤ αγγίζει τα 32-33 δις ευρώ.

Ωστόσο βασική προτεραιότητα για την Alpha bank είναι η σχεδιαζόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους περίπου 1,4 δις ευρώ χωρίς να έχει προσδιορίσει τους όρους της αύξησης κεφαλαίου αλλά και τον χρόνο υλοποίησης. Η στρατηγική είναι απλή εφόσον ο χρόνος υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου δεν έχει ακόμη καθοριστεί και προφανώς δεν θα είναι άμεσα από Φθινόπωρο θα αξιολογηθούν οι παράμετροι και θα οριστικοποιηθεί ο χρόνος αλλά και οι όροι η διοίκηση θα επιδιώξει να επιτύχει την καλύτερη δυνατή χρηματιστηριακή συγκυρία και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια.
Η Alpha bank με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,3% και core tier 1 9,3% διαθέτει καλή κεφαλαιακή διάρθρωση ωστόσο σε μια περίοδο όπου θα καταστούν αναγκαίες οι επιπρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις η στρατηγική κίνηση της Alpha bank για νέα αύξηση κεφαλαίου ήταν απαραίτητη. Η Alpha bank ακολούθησε ένα διαφορετικό δρόμο στην προσπάθεια διατήρησης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλά επίπεδα. Μείωσε το ενεργητικό της κατά 4 δις στα 64 δις ευρώ και έτσι βελτίωσε τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς μειώθηκε αναλογικά και το σταθμισμένο ενεργητικό. Το μείζον ερώτημα είναι πως θα συμπεριφερθούν οι 131,4 χιλ μέτοχοι το 45% ιδιώτες επενδυτές και το 36% των ξένων στην προσπάθεια της Alpha να συγκεντρώσει κεφάλαια. Παρ΄ ότι ακόμη η διαδικασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης βρίσκεται σε πρωτόλεια μορφή ο αντίκτυπος στους μετόχους είναι θετικός.
Η οικογένεια Κωστόπουλου με 9% θα επιδιώξει ακόμη και να αυξήσει το ποσοστό της στην επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση.

Ποιοι θα μπορούσε να ήταν οι όροι;

Προφανώς υποθέσεις μπορεί να υπάρξουν καθώς δεν είναι γνωστή η σημαντικότερη παράμετρος η τιμή της μετοχής η οποία μπορεί να κινηθεί υψηλότερα ή και χαμηλότερα. Με βάση τα τωρινά δεδομένα η τιμή θα μπορούσε να προσδιοριστεί στα 2 ευρώ ανά μετοχή και η ονομαστική αξία από τα 4,7 ευρώ θα αναπροσαρμοζόταν στο 1,5 ευρώ. Ωστόσο το ιδανικό σενάριο θα ήταν η αύξηση κεφαλαίου της Alpha bank να πραγματοποιηθεί σε μια τιμή κοντά στα 3 ευρώ.

Πηγή: www.bankingnews.gr