Sat, 20 July 2024

Συνολικά έως και τέσσερις μισθούς μέχρι το 2015 θα χάσουν οι απασχολούμενοι σε στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις επιταγές του Μεσοπρό­θεσμου Προγράμματος που θα αρχίσει να τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.

Η συμφωνία μεταξύ Αθήνας και τρόικας και η «λυπητερή» για την ανάγκη εξοικονόμησης 10,5% του ΑΕΠ, ή 24,5 δισ. ευρώ έως το 2015, μεταφράζεται σε δραματική πτώση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων με συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Κι αυτό γιατί οι απώλειες για κάθε μισθωτό, κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση, θα φτάσουν τα 3.804 ευρώ μέχρι το 2015.

Υπολογίζεται ότι οι μειώσεις στο μέσο ετήσιο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων το 2011 θα αγγίξουν τα 1.142 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μέσο μισθό, το 2012 οι απώλειες σε ετήσια βάση θα φτάσουν τα 2.205 ευρώ, το 2013 τα 2.911 ευρώ, το 2014 τα 3.540 ευρώ, ενώ το τελευταίο έτος του Μεσοπρόθεσμου το 2015 οι απλώλειες θα έχουν φτάσει τα 3.804 ευρώ.

Εκτός από τις πρωτοφανείς αυτές περικοπές των μισθών, η Κομισιόν εμφανίζεται αμετακίνητη και στην ανάγκη να μειωθούν κατά 150.000 (από 727.440 το 2010 σε 577.042 το 2015) οι θέσεις εργασίας στο Δημόσιο έως το 2015. Στις Βρυξέλλες δεν θέλουν καν να ακούσουν για μετάθεση για τον Σεπτέμβριο της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, ενώ δεν αποκλείουν, σε περίπτωση που υπάρξουν αποκλίσεις από τους στόχους, ο κανόνας «1 προς 10» να μην ισχύσει μόνο για το 2011 αλλά να επεκταθεί και στα επόμενα χρόνια.

Οπως διαμηνύουν αρμόδιοι κοινοτικοί παράγοντες, κάθε καθυστέρηση στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων επιβαρύνει την κατάσταση και καθιστά ακόμη πιο επαχθή τα βάρη για τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικό του μεγάλου βαθμού δυσπιστίας που χαρακτηρίζει τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι της Ελλάδας είναι ότι η Κομισιόν στέλνει μήνυμα στην Αθήνα πως τα δρακόντεια μέτρα που έχουν αποφασιστεί ενδέχεται να συμπληρωθούν με πρόσθετα, που θα διασφαλίζουν όμως την επίτευξη των συμφωνημένων ή? και μεγαλύτερων στόχων!!!

Βασικό σκεπτικό της Επιτροπής είναι ότι οι μειώσεις μισθών που έχουν ήδη επιβληθεί ναι μεν είχαν θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά οι «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» δεν έχουν καν πλησιάσει την «επιθυμητή κριτική μάζα» ώστε να έχουν αισθητές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

Απαράβατος όρος
Για την Κομισιόν, απαράβατος όρος για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων είναι η τήρηση της αρχής «ίση αμοιβή για ίδια εργασία», ανεξαρτήτως του φορέα ή του υπουργείου όπου ανήκει κάποιος, ενώ θα υπάρξει και σταδιακή σύγκλιση των μισθών στον δημόσιο τομέα με αυτούς του ιδιωτικού.

Στο ίδιο καθεστώς θα ενταχθούν και οι μισθοί σε ΔΕΚΟ, πολλές από τις οποίες απειλούνται με λουκέτο και συγχωνεύσεις. Σε αυτά τα μέτρα λιτότητας θα πρέπει να προστεθούν το «πλαφόν» 20 πληρωμένων υπερωριών μηνιαίως και η μείωση κατά 50% των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για το 2011, κατάργηση η οποία θα αυξάνεται κατά 10% ετησίως από το 2012. Ακόμη, προβλέπεται η γενίκευση της αύξησης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες. Επίσης, θα διευρυνθεί το καθεστώς μερικής απασχόλησης και θα επεκταθούν οι άδειες άνευ αποδοχών, ενώ αναμένεται να περικοπούν «δεκάδες» επιδόματα.

Τα μόνα βέβαια επιδόματα που θα επιβιώσουν από αυτήν την επιδρομή είναι το οικογενειακό επίδομα, τα επιδόματα σπουδών (μεταπτυχιακού, διδακτορικού τίτλου) και το πριμ παραγωγικότητας, το οποίο όμως θα συνδεθεί με ομαδικούς και ατομικούς στόχους και θα αποδίδεται ύστερα από αξιολόγηση.

Πάντως, σκληρό αναμένεται να είναι το «παζάρι» με την τρόικα, η οποία επανέρχεται στα τέλη Ιουλίου στην Αθήνα για τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, κριτηρίων που θα ισχύσουν στην επιλογή των δικαιούχων. Τα κοινωνικά επιδόματα θα περικοπούν κατά 1,1 δισ. το 2011, στα οποία θα προστεθούν νέες περικοπές 1,2 δισ. το 2012, 1 δισ. το 2013, 1 δισ. το 2014 και 700 εκατ. το 2015, συνολικά δηλαδή 5,1 δισ. ευρώ.

Ο στόχος για εξοικονομήσεις που θα προέλθουν από την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου -όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο- είναι 2,2 δισ. μέχρι το 2015. Το ποσό αυτό κατανέμεται στην πενταετία ως εξής: 770 εκ. για φέτος, 600 εκ. ευρώ το 2012, 448 εκ. το 2013, 306 εκ. το 2014 και 71 εκ. το 2015. Οι τεχνο­κράτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπολόγισαν ότι για να εξοικονομηθούν για παράδειγμα τα 700 εκ. φέτος, θα πρέπει να περικοπεί από κάθε δημόσιο υπάλληλο ένας μισθός. Με βάση ολόκληρη τη μισθολογική κλίμακα ο μέσος μισθός είναι 1.142 ευρώ από τις ετήσιες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μέσο μισθό.

Αντίστοιχως οι αποδοχές του ίδιου υπαλλήλου στο τέλος του 2012 θα έχουν περικοπεί αθροιστικά 1.063 ευρώ ενώ στο τέλος της πενταετίας θα έχουν περικοπεί 3.804 ευρώ. Διαφορετικά θα είναι τα ποσά για τους χαμηλόσμιθους και τους υψηλόμισθους υπαλλήλους, ο καθένας όμως του 2015 θα έχει χάσει τέσσερις μισθούς. Στο πλαίσιο της ασφυκτικής επιτήρησης και της πίεσης να λογοδοτεί η Αθήνα στις Βρυξέλλες, οι ελληνικές αρχές θα καλούνται κάθε 30 του μηνός να κοινοποιούν στις υπηρεσίες της Κομισιόν «ακτινογραφία» με λεπτομερή στοιχεία για τις δαπάνες που αφορούν την καταβολή μισθών και επιδομάτων ανά υπουργείο και δημόσια αρχή και τον ακριβή αριθμό των απασχολουμένων.

Ιση αμοιβή για ίση εργασία και 10 έως 12 από 18 κλιμάκια
Θα μείνουν τρία επιδόματα

Μειώσεις έως και 40% των συνολικών αποδοχών κατά μέσο όρο -σε σχέση με τις ετήσιες αποδοχές που λάμβαναν το 2009- θα υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου.

Οι απώλειες θα ξεπεράσουν, σύμφωνα με υπολογισμούς, συνολικά τους 6 μισθούς ετησίως. Με την εφαρμογή του Μισθολογίου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν σχεδόν τέσσερις μισθούς σε βάθος πενταετίας, ενώ έχουν απολέσει άλλους δύο τα δύο τελευταία χρόνια.

Το σχέδιο του νέου Γενικού Μισθολογίου επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ ανακλήθηκαν οι άδειες στους υπαλλήλους των αρμόδιων διευθύνσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να κοστολογηθεί και να ολοκληρωθεί η τελική πρόταση μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Το επικαιροποιημένο Μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με την τρόικα αναφέρει ότι από το ενιαίο μισθολόγιο θα επιτευχθεί μείωση του μισθολογικού κόστους. Κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν ότι το νέο μισθολόγιο δεν θα επιφέρει μείωση της συνολικής μισθολογικής δαπάνης, η οποία θα επέλθει κυρίως από την αύξηση των αποχωρήσεων.

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνουν τα επιδόματα που καταλαμβάνουν συνολικά το 38% (7,1 δισ. ευρώ) της συνολικής μισθολογικής δαπάνης, η οποία ανέρχεται στα 19 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προσαρμογής θα περικόπτεται σταδιακά και θα καταργείται ένα μεγάλο μέρος από τα 99 επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι ανά υπουργείο με στόχο έως το 2015 να έχει πραγματοποιηθεί η σύγκλιση με τις αποδοχές των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι η εξοικονόμηση που πρέπει να πραγματοποιηθεί από την εφαρμογή του Μισθολογίου μέχρι το 2015 είναι 2,2 δισ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα απολέσουν το 2011 περίπου έναν μέσο μισθό, δηλαδή 1.142 ευρώ. Ηδη με την αναβολή της ωρίμανσης (35 ευρώ κατά μ.ο. μηνιαίως, 420 ευρώ ετησίως) και με την περικοπή του κινήτρου απόδοσης κατά 50% (άλλα 35 ευρώ κατά μ.ο. μηνιαίως) οι απώλειες μέσω του μεσοπρόθεσμου αντιστοιχούν σε 740 ευρώ μηνιαίως).

Τα υπόλοιπα 450 ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως θα προκύψουν από τη σταδιακή μείωση των επιδομάτων που θα καταργηθούν. Ετσι, ένας υπάλληλος ΔΕ του υπουργείου Οικονομικών θα δει τις αποδοχές του να μειώνονται κατά 300 ευρώ περίπου, από την περικοπή -για παράδειγμα- κατά 30% του επιδόματος ΔΙΒΕΕΤ (911-1.700 ευρώ). Αντίστοιχα τα επόμενα χρόνια θα περικόπτονται ποσοστιαία όλα τα προς κατάργηση επιδόματα με στόχο να απαλειφθούν μέχρι το 2015.

Θα παραμείνουν μόνο 3 επιδόματα: το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα παραγωγικότητας και το επίδομα ειδικών συνθηκών. Το επίδομα σπουδών, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενσωματωθεί στον βασικό μισθό. Η σύνδεση του βαθμολογίου με τα μισθολογικά κλιμάκια θα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους ΠΕ και ΤΕ να εισάγονται σε ανώτερα κλιμάκια και να εξελίσσονται ταχύτερα, ενώ η εξέλιξη των ΔΕ και ΥΕ θα έχει χαμηλότερο ταβάνι στις ανώτατες αποδοχές.

Τα μισθολογικά κλιμάκια από 18 θα μειωθούν σε 10-12, ενώ οι βαθμοί θα αυξηθούν από 5 έως και 10, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αξιολόγηση μέσω εξετάσεων για την εξέλιξη των υπαλλήλων κάθε 4-5 χρόνια και όχι κάθε δύο όπως συμβαίνει σήμερα. Το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να έχει μειώσεις στις αποδοχές του. Τις μεγαλύτερες απώλειες θα έχουν οι υπάλληλοι που λαμβάνουν υψηλά επιδόματα όπως για παράδειγμα στο υπουργείο Οικονομικών, όπου υπολογίζεται ότι θα μειωθούν οι αποδοχές τους μέχρι το 2015 (ΥΕ και ΔΕ) έως και 50%.

Σταδιακά και σε βάθος τριετίας θα εφαρμοστεί η αρχή «ίση αμοιβή για ίση εργασία». Αν και δεν θα καταργηθούν τα ειδικά μισθολόγια, οι διοικητικοί υπάλληλοι όπου και να απασχολούνται θα λαμβάνουν τις ίδιες αμοιβές.

Ετσι θα εξισωθούν οι αποδοχές των υπαλλήλων σε όλα τα υπουργεία με αποτέλεσμα να αμείβονται το ίδιο ο διοικητικός υπάλληλος ΠΕ με την 9 χρόνια προϋπηρεσία που απασχολείται στο υπουργείο Οικονομικών με τον συνάδελφό του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Η εξέλιξη αυτή θα επιφέρει μειώσεις έως και 40% στις αποδοχές υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ, που απασχολούνται για παράδειγμα στα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Πηγή: http://www.imerisia.gr