Sat, 20 July 2024

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών στα πανευρωπαϊκά stress tests που διενήργησε και ανακοίνωσε αργά το απόγευμα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Τα tests πέτυχαν γενικά 83 ευρωπαϊκές τράπεζες και απέτυχαν 8, που θα χρειαστούν συνολικά κεφάλαια €2,5 δις για να φθάσουν τον πήχη που έθεσε η ΕΑΤ.

Ακόμα και στο πιο δυσμενές από τα σενάρια που εξέτασε η Αρχή, οι κυπριακές τράπεζες δείχνουν να είναι σε θέση να απορροφήσουν τους κεφαλαιακούς κραδασμούς από επιδείνωση των μακροοικονομικών και πιστωτικών συνθηκών και τους κινδύνους από την έκθεση τους σε ομόλογα χωρών της ευρωζώνης.

Τα tests έγιναν αρχή με βάση τους ισολογισμούς των τραπεζών στις 31 Δεκεμβρίου 2010, πριν οι δύο τράπεζες προχωρήσουν σε κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων τους.

Με βάση τους ισολογισμούς αυτούς, απέτυχαν 20 από τις 91 τράπεζες, δηλαδή δεν έπιασαν το core tier 1 του 5%.

Η Αρχή έλαβε μετά υπόψη τα αναγνωρισμένα μέτρα που λήφθηκαν για ενίσχυση των κεφαλαίων μέχρι 30 Απριλίου 2011 και αυτά που οι τράπεζες ήδη έκαναν ή δεσμεύθηκαν να κάνουν.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, απέτυχαν οκτώ τράπεζες περιλαμβανομένων και δύο ελληνικών, πέντε ισπανικών και μίας Αυστριακής.

Μετά την άσκηση προσομοίωσης σε ακραία σενάρια:

• Η Τρ. Κύπρου διατηρεί core tier 1 ύψους 6,2% στο τέλος του 2012, με τα αναγνωρισμένα μέτρα μέχρι τον Απρίλιο του 2011 και υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κεφάλαια core tier 1 ύψους 9,5% με βάση τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε, όπως την έκδοση €887 εκατ. Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου τον Μάιο 2011.

• Η Marfin διατηρεί core tier 1 ύψους 5,6% στο τέλος του 2012 αν ληφθεί υπόψη η πώληση της θυγατρικής της στην Αυστραλία που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2011, και 5,3% αν δεν περιληφθεί η πώληση.  Η ΕΑΤ δεν αναγνωρίζει την πώληση της θυγατρικής στο σχετικό test παρά το ότι η πράξη έγινε πριν τον Απρίλιο του 2011.

Η Marfin υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κεφάλαια core tier 1 ύψους 9,2% με βάση τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε ή δεσμεύθηκε να λάβει.

Για να φθάσει από το 5,6% στο 9,2% η Τράπεζα αναφέρει: την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου με υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2011.

Αναφέρει επίσης την αντικατάσταση των υφισταμένων Αξιογράφων Κεφαλαίου ύψους €738 εκατ. σε πρωτοβάθμια κεφάλαια συμβατά με τη Βασιλεία ΙΙΙ, με υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests, o CEO της Τρ. Κύπρου Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των stress tests δικαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και ενέργειες του Συγκροτήματος, και αποδεικνύουν  την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή του βάση ακόμη και κάτω από τα πλέον ακραία, δύσκολα, και αντίξοα σενάρια».

Ανακοίνωσε εξέδωσε και το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου.

«Είμαστε βέβαιοι ότι τα μέτρα που λαμβάνονται ή προγραμματίζονται ήδη από τις τράπεζες, θα ενισχύσουν περαιτέρω σημαντικά την φερεγγυότητα και των δύο τραπεζών. Στην απομακρυσμένη περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των τραπεζών, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να λάβει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα για διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», τονίζει.

Σε αυτά τα πλαίσια, η κυβέρνηση συνεχίζει το ΥΠΟΙΚ, έχει ετοιμάσει Σχέδιο Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Τα κριτήρια συμμετοχής στο Σχέδιο περιλαμβάνουν:

• Την εγκαθίδρυση του πιστωτικού ιδρύματος στη Κυπριακή Δημοκρατία.

• Την αποτυχία των μέτρων ιδιωτικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί από το
πιστωτικό ίδρυμα.

• Τη θετική σύσταση της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Στην άσκηση έλαβαν επίσης μέρος έξι ελληνικές τράπεζες.

• Η Εθνική διατηρεί core tier 1 ύψους 7,7% στο τέλος του 2012, με τα αναγνωρισμένα μέτρα μέχρι τον Απρίλιο του 2011 και υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κεφάλαια core tier 1 ύψους 9,7% με βάση τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε ή δεσμεύθηκε να λάβει.

• Η Alpha Bank διατηρεί core tier 1 ύψους 7,4% στο τέλος του 2012, με τα αναγνωρισμένα μέτρα μέχρι τον Απρίλιο του 2011 και υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κεφάλαια core tier 1 ύψους 8,2% με βάση τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε ή δεσμεύθηκε να λάβει.

• Η Τρ. Πειραιώς διατηρεί core tier 1 ύψους 5,3% στο τέλος του 2012, με τα αναγνωρισμένα μέτρα μέχρι τον Απρίλιο του 2011 και υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κεφάλαια core tier 1 ύψους 6,3% με βάση τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε ή δεσμεύθηκε να λάβει.

• Η Postbank διατηρεί core tier 1 ύψους 5,5% στο τέλος του 2012, με τα αναγνωρισμένα μέτρα μέχρι τον Απρίλιο του 2011 και υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κεφάλαια core tier 1 ύψους 7,1% με βάση τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε ή δεσμεύθηκε να λάβει.

• Η Eurobank διατηρεί core tier 1 ύψους 4,9% στο τέλος του 2012, με τα αναγνωρισμένα μέτρα μέχρι τον Απρίλιο του 2011 και υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κεφάλαια core tier 1 ύψους 7,6% με βάση τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε ή δεσμεύθηκε να λάβει.

• Η ΑΤΕ Βανκ έχει δείκτη core tier 1 ύψους -0,8% στο τέλος του 2012, με τα αναγνωρισμένα μέτρα μέχρι τον Απρίλιο του 2011 και υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κεφάλαια core tier 1 ύψους 6% με βάση τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε ή δεσμεύθηκε να λάβει.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ελληνικής Τράπεζας, όπως και στα προηγούμενα Stress tests που έγιναν, η τράπεζα ζήτησε να περιληφθεί αλλά με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα τεστ φέτος θα γίνονταν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία ζήτησε από τις τοπικές Κεντρικές Τράπεζες να μη στείλουν επιπλέον τράπεζες η δυνατόν μέχρι να δει τον όγκο της δουλειάς.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Ελληνική Τράπεζα θα προσπαθήσει να πάρει τα σενάρια των stress tests και να τα εφαρμόσει στα δικά της δεδομένα

Πηγή: http://www.stockwatch.com.cy