Sat, 20 July 2024

 

 
Τα αυθαίρετα μπορούν να τακτοποιηθούν όπως οι ημιυπαίθριοι, σύμφωνα με τη ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από την τακτοποίηση εξαιρούνται τα αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί μετά τις 28 Απριλίου 2010. Πλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2012 κανένα ακίνητο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση του μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο.
 
Τα αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί έως τις 28 Απριλίου 2010 – ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων – μπορούν να τακτοποιηθούν από 20 έως 40 χρόνια με την καταβολή ενός χρηματικού προστίμου που θα καταλήγει στο Πράσινο Ταμείο.
 
Ειδικότερα, για τα αυθαίρετα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως (ή εντός ορίων οικισμών) η ρύθμιση ισχύει για 40 χρόνια. Για τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως (ή εκτός ορίων οικισμών) η ρύθμιση ισχύει για 20 χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής που βρίσκεται το αυθαίρετο και καθοριστούν χρήσεις – και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν – τότε το αυθαίρετο διατηρείται για επιπλέον 20 χρόνια.

ΣΕ ΜΗ ΑΡΤΙΑ. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, εάν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρησή τους μπορεί να είναι για 40 χρόνια μόνο όταν ο ιδιοκτήτης αγοράσει την υπόλοιπη έκταση που χρειάζεται από όμορο οικόπεδο ή να πληρώσει στον δήμο την αξία της επιπλέον έκτασης ή να κάνει συνδυασμό των δυο επιλογών.
 
Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης αυθαιρέτου ο οποίος το έχτισε σε 2 στρέμματα, ενώ θα έπρεπε να το χτίσει σε 4 που απαιτούνται συνήθως για την εκτός σχεδίου δόμηση, για να μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει είτε να αγοράσει την υπόλοιπη έκταση από όμορο οικόπεδο ή να πληρώσει στον δήμο την αξία των 2 επιπλέον στρεμμάτων. Τα χρήματα θα πηγαίνουν στο Πράσινο Ταμείο για τη δημιουργία ελεύθερων χωρών και χώρων πρασίνου.
 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου έκανε χθες τη γενική παρουσίαση των μέτρων και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης ανέλαβε τις εξειδικεύσεις πάνω στα επιμέρους θέματα με ιδιαίτερη έμφαση στο «περιβαλλοντικό ισοζύγιο» που αποτελεί και το «όπλο» τού ΥΠΕΚΑ απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το νομοσχέδιο με όλες τις λεπτομέρειες θα κατατεθεί στη Βουλή αύριο Πέμπτη.

ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Από τη ρύθμιση θα αποκλείονται όλα τα αυθαίρετα που βρίσκονται εντός δασικών και αρχαιολογικών χώρων, ρέματα και αιγιαλό. Μάλιστα, έχει ήδη ξεκαθαριστεί από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Σηφουνάκη ότι τέτοια αυθαίρετα που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών σε Μαραθώνα, Παλαιά και Νέα Πεντέλη (ξεπερνούν τις 2.000) δεν θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και τού μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην πολεοδομική υπηρεσία ή το ΚΕΠ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση, παράβολο υπέρ του Δημοσίου (500 ευρώ, 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής), έντυπο υπολογισμού τού ειδικού προστίμου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής. Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την πολεοδομία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.
 
Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία – συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες – επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους πολιτικούς μηχανικούς προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.