Sat, 25 May 2024

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ​​ ΤΩΡΑ!

ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ …​​ AGENDA

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς σταθερά προσηλωμένη στην​​ κατεύθυνση της​​ πλήρους​​ αποδόμησης​​ των εργασιακών σχέσεων και της​​ αποσταθεροποίησης​​ κάθε έννοιας ασφάλειας και προστασίας στην εργασία, επιχειρεί συνειδητά να​​ απεκδυθεί​​ και​​ όλων των υποχρεώσεων​​ και ευθυνών​​ της σε σημαντικά ζητήματα, που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, όπως:​​ Επιχειρησιακή Σύμβαση, Πρόγραμμα Υγείας, Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Χωρίς περιστροφές και περισπούδαστες αναλύσεις,​​ είναι καιρός οι εργαζόμενοι να αναδείξουμε της δική μας …​​ Agenda!

Για το λόγο αυτό,​​ ο Σύλλογός μας​​ αναλαμβάνει​​ συγκεκριμένη πρωτοβουλία​​ κατάρτισης συγκεκριμένης​​ πρότασης​​ διαπραγματευτικού​​ πλαισίου,​​ για την​​ άμεση υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, η οποία θα δίνει διέξοδο στις​​ πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων και θα καλύπτει τις​​ θεματικές ενότητες: Μισθολογικά και θεσμικά ζητήματα, ποιοτική αναβάθμιση του Ομαδικού​​ Ασφαλιστηρίου Προγράμματος Υγείας,​​ Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις μας εξειδικεύονται ως εξής:

Μισθολογικά και Θεσμικά ζητήματα

 • αποτύπωση της ουσιαστικής​​ δέσμευσης​​ - όχι βούλησης - της Τράπεζας, για τη διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας.​​ 

Σε μία Τράπεζα που τρεις (3) φορές έχει ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του ελληνικού λαού, εμπίπτει στη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου, ​​ πρόκειται να ενταχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του σχεδίου «Ηρακλής» με παροχή εγγυήσεων του δημοσίου για τα κόκκινα δάνεια και, επιπλέον, συνεχίζει να καταγράφει κέρδη στα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα, ​​ η προστασία της σταθερής εργασίας αποτελεί μονόδρομο, πόσο μάλλον όταν υπάρχει ακόμη το αγκάθι των 24 απολύσεων.​​ 

 • ένταξη του συνόλου του προσωπικού στις προστατευτικές​​ και κανονιστικές διατάξεις του Οργανισμού Προσωπικού της​​ Τράπεζας Πειραιώς.​​ Επιπλέον,​​ βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, που απορρέουν​​ από τις διατάξεις του Οργανισμού Προσωπικού.

 • πλήρης​​ διασφάλιση των μισθολογικών απολαβών των συναδέλφων, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους.

 • αυξήσεις σε ποσοστό επί του βασικού μισθού για την​​ αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών της προηγούμενης περιόδου.

 • μισθολογικά κίνητρα για Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Στελέχη του δικτύου των καταστημάτων και των κεντρικών υπηρεσιών, ανάλογα με τη θέση ευθύνης.

 • μισθολογικά κίνητρα για εργαζόμενους στο δίκτυο των καταστημάτων με ειδικούς ρόλους (SME, Προσωπικοί Συνεργάτες,​​ BRO, Upper mass). ​​ ​​​​ 

 • αναπροσαρμογή στα 200€ των υφιστάμενων επιδομάτων​​ για​​ ταμίες και​​ meeter​​ greeters.

 • αύξηση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού και βρεφονηπιακής φύλαξης στα 300€, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα σημερινά πραγματικά δεδομένα.

 • αύξηση του επιδόματος​​ παιδικής μέριμνας στα 80€.

 • επέκταση της χορήγησης του επιδόματος​​ άριστης γνώσης​​ ξένης γλώσσας και στις υπόλοιπες πέραν της αγγλικής, για την οποία ήδη καταβάλλεται.​​ 

 • μείωση του επιτοκίου κατά 0,50% στις​​ δανειακές υποχρεώσεις (staff) των συναδέλφων​​ (σε​​ προσωπικά, καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια)​​ και​​ στις​​ πιστωτικές κάρτες.​​ 

 • κάλυψη από την​​ τράπεζα​​ των δαπανών ασφάλισης ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας, πυρός - σεισμού για τα στεγαστικά δάνεια προσωπικού με επιτόκιο κλαδικής ΣΣΕ, για το σύνολο των χορηγήσεων (παλαιές και νέες).

 • θεσμοθέτηση διαλείμματος εργασίας​​ ανά δίωρο με ταυτόχρονη απομάκρυνση του εργαζόμενου από τη θέση εργασίας,​​ απολύτως αναγκαίο για το σύνολο των εργαζομένων, πόσο μάλλον για συγκεκριμένες ειδικότητες συνεχούς φόρτου εργασίας (ταμίες,​​ meter​​ greeters).

 • προστασία του​​ εργαζόμενου κατά τη διάρκεια του​​ ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου ανάπαυσης, των ημερών νόμιμης αργίας, καθώς και των περιόδων νόμιμης απουσίας του με κάθε είδους νόμιμη άδεια από την​​ εξ αποστάσεως με​​ ψηφιακά μέσα​​ (λογισμικά,  ψηφιακές πλατφόρμες,  κοινωνικά  δίκτυα,  ασύρματες  συνδέσεις,  ηλεκτρονικά  μηνύματα, internet​​ /​​ intranet,  κλπ.)​​ επικοινωνία του με την υπηρεσία για επαγγελματικούς σκοπούς.​​ 

Η​​ εκτός χρόνου εργασίας χρήση των ψηφιακών μέσων​​ σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις​​ για την επικοινωνία μεταξύ Τράπεζας και εργαζομένων δεν μπορεί να επιβάλλεται μονομερώς στον εργαζόμενο. 

 • κάλυψη από την​​ τράπεζα​​ των δαπανών μετακίνησης για επαγγελματικούς λόγους​​ συνολικής απόστασης​​ (μετ' επιστροφής)​​ 40 χλμ.​​ και άνω,​​ με παροχή χιλιομετρικής αποζημίωσης 0,20€/km, για όσους εργαζόμενους χρησιμοποιούν δικό τους όχημα,

 • παροχή​​ από την​​ τράπεζα​​ δωρεάν​​ ασφάλισης αστικής ευθύνης,​​ για όσους εργαζόμενους χρησιμοποιούν δικό τους όχημα για υπηρεσιακούς λόγους.

Όλες οι προτάσεις μας, που​​ αναφέρονται στο μισθολογικό σκέλος,​​ να μην​​ συμψηφίζονται​​ με τυχόν υπέρτερες καταβαλλόμενες αποδοχές.

 

Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Υγείας

Με πολλαπλές ανακοινώσεις και αντίστοιχες παρεμβάσεις μας έχουμε αναδείξει τις​​ σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία του​​ Ομαδικού​​ Ασφαλιστηρίου​​ Προγράμματος​​ της ΝΝ,​​ για το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς.

Πλέον εξοργιστική υπήρξε η από μέρους μας​​ αποκάλυψη της λειτουργίας​​ παράλληλου​​ ασφαλιστηρίου προγράμματος για …​​ «λίγους και εκλεκτούς»,​​ εγείροντας σοβαρά ζητήματα ηθικής, όσον αφορά την​​ ισότιμη πρόσβαση ΟΛΩΝ στο ύψιστο​​ κοινωνικό​​ αγαθό της υγείας.​​ 

Από την πλευρά μας, και​​ στο πλαίσιο υπογραφής νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, κρίνουμε επιβεβλημένη τη συμπερίληψη ουσιωδών βελτιώσεων, με συγκεκριμένες​​ προτάσεις για την κατοχύρωση ενός ασφαλιστηρίου προγράμματος, προσαρμοσμένου στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους:

 • χωρίς​​ καταβολή ασφαλίστρων​​ για τα προστατευόμενα μέλη μας, που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από το πρ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

 • χωρίς​​ τη συμμετοχή των​​ 500€ στη νοσοκομειακή περίθαλψη.

 • χωρίς​​ εκπιπτόμενο ποσό 100€ ανά ασφαλιζόμενο μέλος​​ στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού για μία 4μελή οικογένεια με το εκπιπτόμενο ποσό των 400€ κατ’ ​​ έτος, για ιατρικές αποδείξεις, μόνο ως παράλογη μπορεί να κριθεί).

 • με​​ πλήρη κάλυψη της εμβολιαστικής δαπάνης​​ για τα παιδιά των συναδέλφων.

 • με​​ αύξηση​​ του ποσοστού και του ανώτατου ποσού επιστροφής στις ιατρικές δαπάνες​​ (το​​ ανώτατο ποσό επιστροφής​​ των​​ 35€​​ δεν ανταποκρίνεται στα​​ σημερινά​​ πραγματικά δεδομένα).​​ 

 • με​​ αύξηση​​ του ετησίου πλαφόν νοσοκομειακής περίθαλψης​​ (αυτή τη στιγμή είναι 20.000€). Επιπλέον,​​ κάλυψη από την τράπεζα των εξόδων νοσηλείας, όταν αυτά υπερβαίνουν το ετήσιο πλαφόν,​​ με δεδομένο ότι στις περιπτώσεις αυτές ουσιαστικά συντρέχει​​ σοβαρό​​ περιστατικό.​​ 

 • με​​ ένταξη​​ και​​ των προστατευόμενων μελών στο δωρεάν ετήσιο​​ check​​ up, στην οφθαλμολογική εξέταση με δωρεάν συνταγογράφηση γυαλιών​​ και στο πρόγραμμα​​ dental​​ care,

 • με κάλυψη όλων των συναδέλφων και των προστατευόμενων μελών τους​​ χωρίς εξαιρέσεις, με την επίκληση συγγενών ή εκ γενετής παθήσεων, όπως​​ εξακολουθεί να​​ συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Μετά:

 • την αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως προς​​ την​​ ένταξη των συναδέλφων που μέχρι στιγμής δεν υπάγονταν​​ σε Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα​​ (εργαζόμενοι​​ από​​ την​​ πρ. Αγροτική,​​ πρ. Marfin, πρ. Γενική, πρ. Millenium, πρ. Πανελλήνια),​​ και εδώ οι ευθύνες για ακόμη μία φορά είναι πολύ συγκεκριμένες,

 • τις ευθύνες για τη​​ μετάθεση​​ της​​ δυνατότητας​​ πλήρους κατοχύρωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της Πειραιώς, αντί της 15ετίας που ίσχυε μέχρι τότε, αποκλειστικά και μόνο στη ​​ συνταξιοδότηση,​​ γεγονός που από την πλευρά​​ μας αναδείξαμε,​​ 

 • τη​​ ρευστοποίηση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων,

οι​​ σχετικές​​ ανακοινώσεις περί ίδρυσης Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης​​ (Τ.Ε.Α), παραμένουν επί ένα (1) χρόνο ακόμη στα χαρτιά.

Οι δε αναφορές για ποσοστό εισφοράς 2% από πλευράς Τράπεζας επί του μικτού μηνιαίου μισθού εκάστου εργαζομένου επί 14 μήνες, μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να​​ θεωρηθεί.​​ Ποσοστό της τάξης τουλάχιστον 4% μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου ​​ 216 4001691 - 3 (εσ.​​ 81691​​ -​​ 3),​​ 216 4001974 (εσ. 81974) & 216 9001245.

                                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 ​​ ​​​​ 

Ο Πρόεδρος    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Γεν. Γραμματέας

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ ​​  ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Μπεμπένης​​ Εμμανουήλ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Γοίλιας Ισίδωρος