Sat, 25 May 2024

 ​​ ​​​​ ΑΔΕΙΕΣ

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σε πρόσφατη περιοδεία του Συλλόγου μας με έκπληξη διαπιστώσαμε για ακόμη μία φορά προβληματικές αναγνώσεις ως προς τη χορήγηση και χρήση από πλευράς των συναδέλφων μας μιας σειράς αδειών (π.χ. άδεια bonus χειμερινής περιόδου, άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια γονέων μονογονεϊκών οικογενειών). Και τούτο, παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων τόσο στο υπόλοιπο δίκτυο όσο και τις κεντρικές υπηρεσίες, αυτές χορηγούνται κανονικά.

​​ Για το λόγο αυτό, και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, για τις οποίες διαπιστώσαμε «παραφωνίες», υπενθυμίζουμε τις αντίστοιχες διατάξεις των κλαδικών συμβάσεων και τα συνακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν εξ αυτών, ώστε να εκλείψουν οι όποιες προβληματικές θεωρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Άδεια bonus χειμερινής περιόδου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών 2006 - 2007, άρθρο 12, προβλέπεται η χορήγηση μίας επιπλέον ημέρας αδείας bonus για κάθε πέντε (5) συνεχείς ή διακεκομμένες ημέρες κανονικής αδείας, που χορηγούνται εντός της χρονικής περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου ή από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου).

Προς αποφυγή, ωστόσο, των όποιων αδικαιολόγητων παρανοήσεων ή τυχόν προσκομμάτων κρίνουμε επιβεβλημένη να υπάρξει σχετική συστημική τροποποίηση στο HRMS, βάσει της οποίας με τη συμπλήρωση των 5 ημερών συνεχούς ή διακεκομμένης κανονικής αδείας εντός της χειμερινής περιόδου, η αμέσως επόμενη ημέρα, εντός της ίδιας περιόδου, που εγκρίνεται να προσμετράται αυτόματα ως άδεια bonus.

Έως ότου συμβεί αυτό, οι συνάδελφοι καλούνται να κάνουν κανονικά χρήση του δικαιώματός τους, καταχωρώντας το σχετικό αίτημα στο HRMS και να μας ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που αναφύονται τυχόν εμπόδια.

  • Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών

Σύμφωνα με την Κλαδική Σύμβαση ΟΤΟΕ - Τραπεζών (2019 - 2021, άρθρο 8) προβλέπεται: «η ισχύουσα βάσει του όρου 4.2 του άρθρου 4 της ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ 2016 - 2018 άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες κατ’ έτος μετ’ αποδοχών για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Οι δύο (2) αυτές πρόσθετες ημέρες αδείας χορηγούνται υπό την προϋπόθεση της εξάντλησης της κανονικής άδειας του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου οι ως άνω πρόσθετες ημέρες αδείας ζητούνται, άλλως συμψηφίζονται με την ως άνω κανονική άδεια».

Ως εκ τούτου, και σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, οι συνάδελφοι δικαιούνται προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχολική επίδοση των παιδιών τους ή για να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις (π.χ. αγιασμός) και σχολικές εορτές:

  •  ​​​​ 6 ημέρες για ένα (1) παιδί

  •  ​​​​ 8 + 2 ημέρες για δύο (2) παιδιά,

  • 10 + 4 ημέρες για τρία (3) παιδιά,

  • 12 + 6 ημέρες για τέσσερα (4) παιδιά,

  • 14 + 8 ​​ ημέρες για πέντε (5) παιδιά.

Υπενθυμίζουμε, μάλιστα, ότι με παλαιότερη παρέμβασή μας στο Υπουργείο Εργασίας αποκαταστήσαμε το νόμιμο δικαίωμα των συναδέλφων - γονέων να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης αδείας με δεδομένο ότι αυτή αποτελεί ατομικό τους δικαίωμα (βλ. συνημμένο), απέναντι στην αδικαιολόγητη άρνηση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ) με το στρεβλό επιχείρημα ότι ο/η σύζυγος είναι άνεργος/άνεργη.

  • ​​ Άδεια γονέων μονογονεϊκών οικογενειών.

Στους εργαζόμενους που είναι διαζευγμένοι, χήροι ή άγαμοι γονείς, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών, και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής αδείας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σταθερά προσηλωμένοι στην προστασία και περαιτέρω διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων δεν θα παραμείνουμε απαθείς μπροστά σε διαφαινόμενες … «δυσκολίες» και προσκόμματα ως προς το θεμελιωμένο δικαίωμα των εργαζομένων στη λήψη του συνόλου των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων.

Για το λόγο αυτό, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την πιστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, έτοιμοι πάντοτε να παρέμβουμε, καλώντας παράλληλα τους συναδέλφους μας να συνεχίσουν να μας ενημερώνουν για προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν σε καταστήματα και υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρξουν οι από μέρους μας ενδεδειγμένες ενέργειες.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, στους συναδέλφους μας να καταχωρούν ηλεκτρονικά τα αιτήματα χορήγησης των πάσης φύσεως αδειών μέσω του HRMS, προκειμένου να αποτυπώνονται αλλά και να αποτρέπονται τυχόν αυθαίρετα εμπόδια στη λήψη των νομίμων δικαιωμάτων τους.

Ο Σύλλογός μας, έχοντας επιβάλλει τη χορήγηση του συνόλου των αδειών στο εργασιακό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς - καθώς ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν, όσον αφορά τις ημέρες ετήσιας κανονικής αδείας, αυτές όχι μόνο δεν εξαντλούνταν αλλά εναλλάσσονταν συστημικά σε επόμενα έτη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διψήφια και τριψήφια υπόλοιπα αδειών - θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για την πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141) & 216 9001245.

    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Πρόεδρος  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Γεν. Γραμματέας  ​​ ​​​​ 

Μπεμπένης Εμμανουήλ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Γοίλιας Ισίδωρος  ​​​​ 

4

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ