Sun, 25 February 2024

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

η επάνοδος στη νέα κανονικότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται την εποχή της πανδημικής κρίσης, καθιστά για ακόμη μία φορά επιβεβλημένη την ανάγκη άμεσης υπογραφής νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Οι εργαζόμενοι στη μεγαλύτερη ελληνική συστημική Τράπεζα, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, παραμένουν αδικαιολόγητα χωρίς το αναγκαίο προστατευτικό πλαίσιο, την ομπρέλα ασφαλείας που προσδιορίζει και περιφρουρεί τους επιχειρησιακούς όρους αμοιβής και εργασίας, γεγονός που εντείνει δικαιολογημένα τις ανησυχίες τυχόν έκθεσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων σε προκρούστειες λογικές συρρίκνωσης και απορρύθμισης, υπό το πρόσχημα της πανδημικής κρίσης.

Σε όλα αυτά, οφείλουμε να συνυπολογίσουμε και το μείζον ζήτημα της καθυστέρησης ως προς την πλήρη υλοποίηση - μετά την πάροδο 16 μηνών - του νέου Συνταξιοδοτικού Προγράμματος για το σύνολο των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εντεινόμενη ανησυχία και τον προβληματισμό που επικρατεί μεταξύ των συναδέλφων. Η δέσμευση της Διοίκησης της Τράπεζας ως προς τη λειτουργία του νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), με ταυτόχρονη αναδρομική καταβολή εισφορών από 01.01.2019 στην ατομική μερίδα εκάστου δικαιούχου, οφείλει άμεσα να τεθεί σε ισχύ.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το αντιπροσωπευτικό επιχειρησιακό σωματείο έχει την ευθύνη υπογραφής νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ.  Δεν είναι, βεβαίως, η ώρα καταλογισμού ευθυνών γι’ αυτή τη σημαντική καθυστέρηση, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Επιβάλλεται, ωστόσο, να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπερβούμε το τέλμα, στο οποίο δυστυχώς έχουμε περιέλθει.

Ο Σύλλογός μας, με την ευθύνη που του αναλογεί ως το δεύτερο μεγαλύτερο επιχειρησιακό σωματείο, λαμβάνει την πρωτοβουλία και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση  προς όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε από κοινού άμεσα συνάντηση - τηλεδιάσκεψη των Προεδρείων των Συλλόγων μας με στόχο να: ​​ 

  • επικαιροποιηθεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εποικοδομητικές προτάσεις και των υπολοίπων Συλλόγων,

  • προσέλθουν, ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΖΙ, στη διαπραγμάτευση με τη Διοίκηση της Τράπεζας για την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

Γνωρίζουμε ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα εργασιακά δεδομένα στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι εξελίξεις, ωστόσο, η ιστορική συγκυρία και η ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε, απαιτούν τη συστράτευση ΟΛΩΝ.

Στη συνάντηση αυτή, εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, κρίνουμε, επίσης, αναγκαίο να διεκδικηθεί η ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση των παροχών και καλύψεων του υφιστάμενου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Προγράμματος Υγείας.

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε για ακόμη μία φορά την εναγώνια έκκληση - πρόσκλησή μας προς ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ να μην προσπεράσουν την πρότασή μας, που αποτελεί και καθολική απαίτηση των εργαζομένων, σε μια κρίσιμη καμπή για τα εργασιακά ζητήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο χρόνος που έχει χαθεί είναι πολύτιμος. Ωστόσο, τυχόν μεγαλύτερη καθυστέρηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τις εργασιακές σχέσεις στην Τράπεζας Πειραιώς. Με την σύμπραξη των δυνάμεων, ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των Συλλόγων, μπορεί να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους συναδέλφους μας και να εμπεδωθεί το πολυπόθητο αίσθημα σταθερότητας και ασφάλειας στο σύνολο των εργαζομένων.

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

2