Sat, 20 July 2024

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ –

ΠΡ. ΠΕΡΙΘΑΛΛΨΗΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας αναδείξαμε για ακόμη μία φορά την ανάγκη άμεσης υπογραφής νέας Επιχειρησιακής Σύμβασηςπεριφρουρώντας και διευρύνοντας τα εργασιακά μας δικαιώματα, αποκρούοντας ταυτόχρονα τυχόν προκρούστειες λογικές συρρίκνωσης και απορρύθμισής τους, υπό το πρόσχημα της πανδημικής κρίσης.

 

Αναγνωρίζοντας την ιστορική συγκυρία αλλά και την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε, αξιολογήσαμε ως επιβεβλημένη τη συστράτευση ΟΛΩΝ και για το λόγο αυτόαπευθύναμε ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου από κοινού να διεκδικήσουμε:

 

  • την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων,

 

  • την πλήρη υλοποίηση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), για τη συνταξιοδοτική κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων, με ταυτόχρονη αναδρομική καταβολή εισφορών από 01.01.2019 στην ατομική μερίδα εκάστου δικαιούχου,

 

  • την ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση των παροχών και καλύψεων του υφιστάμενου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Προγράμματος Υγείας. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους Προέδρους των υπολοίπων Συλλόγων, αρχής γενομένης από τον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο της Πειραιώς, επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή μας για επικαιροποίηση του διαπραγματευτικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπ'  όψιν τις εποικοδομητικές προτάσεις ΟΛΩΝ, και την από κοινού διαπραγμάτευση με τη Διοίκηση της Τράπεζας, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των εργαζομένων.

 

Επαναλαμβάνουμε ότι, ο χρόνος που έχει χαθεί είναι πολύτιμος. Ωστόσο, η σημαντική αυτή υστέρηση δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει ως πρόσχημα ή άλλοθι για την τύποις υπογραφή μιας οποιασδήποτε Επιχειρησιακής Σύμβασης, με τον κίνδυνο να αποδειχθεί για ακόμη μία φορά κατώτερη των προσδοκιών και των αναγκών των συναδέλφων μας και ενδεχομένως καθοριστική για τις εργασιακές σχέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

Ήδη οι Σύλλογοι ΕΣΕΤΠ (πρ. ΜΑ - ΘΡΑΚ) και ΣΥΓΤΕ (πρ. Γενικής) έχουν ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκλησή μας. Ευελπιστούμε και στους υπολοίπους γιατί η σοβαρότητα των στιγμών δεν επιδέχεται άλλη αναβολή ή αναίτια κωλυσιεργία.

 

Δυστυχώς, η πρώτη αντίδραση του ΣΕΤΠ ήταν αρνητική. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να ελπίζουμε ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα αναλογιστεί και θα ανταποκριθεί στην ιστορική ευθύνη που έχει και που οι καιροί επιτάσσουν για συστράτευση ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των Συλλόγων, χάριν των εργαζομένων.Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το αντιπροσωπευτικό επιχειρησιακό σωματείο έχει την ευθύνη υπογραφής νέας Επιχειρησιακής.

 

Ο χρόνος που έχει χαθεί είναι πολύτιμος. Η διαπραγμάτευση της Διοίκησης της Τράπεζας με ένα Σύλλογοπου εκπροσωπεί λιγότερο από το 30% των συνάδελφων,αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική μας ικανότητα και υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσει, με καθυστέρηση ενός έτους, σε υπογραφή “μιας οποιασδήποτε…” επιχειρησιακής, κατώτερης των περιστάσεων, γεγονός που  μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τις εργασιακές σχέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η σύμπραξη των δυνάμεων, ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των Συλλόγων είναι κοινή απαίτηση των Συνάδελφων

Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους συναδέλφους μας και να εμπεδωθεί το πολυπόθητο αίσθημα σταθερότητας και ασφάλειας στο σύνολο των εργαζομένων.

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

2