Sat, 02 December 2023

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

κο. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 προγραμματισμένη συνάντηση του Συλλόγου μας με τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού κο. Γεωργόπουλο και τους κ.κ. Κατσουράνη και Κεσόγλου.

Στη συνάντηση αυτή, πέραν του θέματος της πιστής τήρησης των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία λόγω της πανδημίας, αναδείξαμε και τα κρίσιμα ζητήματα της:

 • υπογραφής νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης (βλ. συνημμένο πλαίσιο),

 • πλήρους λειτουργίας του νέου Συνταξιοδοτικού Προγράμματος, υπό τη μορφή Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α). Με συμπερίληψη του συνόλου των εργαζομένων, μετά από αδικαιολόγητη πολυετή καθυστέρηση και καταβολή με αναδρομική ισχύ από 01.01.2019 των εισφορών στην ατομική μερίδα εκάστου δικαιούχου, επιζητώντας παράλληλα την ουσιαστική αναβάθμιση της συνταξιοδοτικής παροχής (ζητήσαμε ποσοστό 4% αντί της υφιστάμενης πρόβλεψης 2%).

 • ουσιαστικής αναβάθμισης των παροχών και καλύψεων του Υφιστάμενου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Προγράμματος Υγείας ΝΝ (βλ. συνημμένες προτάσεις), για το οποίο συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση, ενώ κρίθηκε αναγκαία και η παρουσία εκπροσώπων της ασφαλιστικής εταιρείας.

Τονίζουμε ότι, για κάθε μία από τις τρεις αυτές περιπτώσεις καταθέσαμε υπεύθυνα τις προτάσεις μας, που ανταποκρίνονται και στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

Γνωρίζοντας, ωστόσο, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ότι την ευθύνη υπογραφής φέρει το αντιπροσωπευτικό σωματείο, απευθύναμε ήδη ενωτική πρόσκληση για την από κοινού διαπραγμάτευση της νέας Επιχειρησιακής, με συστράτευση ΟΛΩΝ των επιχειρησιακών σωματείων που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των εργαζομένων.

Αυτήν την ενωτική πρόσκληση, χωρίς κανένα απολύτως επιχείρημα, έσπευσε δυστυχώς να αντιπαρέλθει ο ΣΕΤΠ, απαντώντας αρνητικά. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι σε διαδοχικές ανακοινώσεις του επιχειρεί να ψαλιδίσει πρόωρα τις όποιες εύλογες προσδοκίες από πλευράς των εργαζομένων, επικαλούμενος όχι άδολα τις επιπτώσεις της πανδημίας και την αρνητική συγκυρία. Για την ολιγωρία ως προς την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης επί σχεδόν ένα έτος ούτε λόγος…

Και έχοντας πλέον εξαντλήσει κάθε άλλο αφήγημα, φθάνει μάλιστα στο σημείο να ανακοινώνει ως προϊόν διαπραγμάτευσης το ήδη ανακοινωμένο από πλευράς Διοίκησης Σχήμα Επιβράβευσης

Κλείνοντας αυτήν την αναγκαία παρένθεση, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στα εξής ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα, τα οποία επίσης απασχόλησαν τη συνάντησή μας:

 • θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασίας

Ειδικότερα, ζητήσαμε την άμεση ενεργοποίηση των τεχνικών ασφαλείας για την ενημέρωση του προσωπικού και την επίβλεψη των προδιαγραφών για την ορθή χρήση των κλιματιστικών μονάδων. Τη δημιουργία ανοιγόμενων παραθύρων, σε χώρους που δεν υπάρχει φυσικός εξαερισμός, χωρίς να επηρεάζονται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Την τοποθέτηση προστατευτικών - διαχωριστικών plexiglass στα γραφεία, καθώς και ειδικής σήμανσης για την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ εργαζομένων και πελατών κατά την εξυπηρέτησή τους. Τη συνεχή αναπλήρωση των προβλεπόμενων μέσων αυτοπροστασίας για το σύνολο του προσωπικού.

 • Τηλεργασία – Ωράριο Εργασίας – Υλοποίηση αιτημάτων ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Η εφαρμογή συστήματος τηλεργασίας, λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, δεν θα επιτρέψουμε επ’ ουδενί να λειτουργήσει ως δούρειος ίππος για την περιστολή θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Μάλιστα, για το θέμα της τηλεργασίας, έχουμε συμπεριλάβει στις προτάσεις μας για την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, την εξής προτεινόμενη ρύθμιση:

«προστασία του εργαζόμενου κατά τη διάρκεια του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου ανάπαυσης, των ημερών νόμιμης αργίας, καθώς και των περιόδων νόμιμης απουσίας του με κάθε είδους νόμιμη άδεια από την εξ αποστάσεως με ψηφιακά μέσα (λογισμικά,  ψηφιακές πλατφόρμες,  κοινωνικά  δίκτυα,  ασύρματες  συνδέσεις,  ηλεκτρονικά  μηνύματα, internet / intranet,  κλπ.) επικοινωνία του με την υπηρεσία για επαγγελματικούς σκοπούς.

Η εκτός χρόνου εργασίας χρήση των ψηφιακών μέσων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για την επικοινωνία μεταξύ Τράπεζας και εργαζομένων δεν μπορεί να επιβάλλεται μονομερώς στον εργαζόμενο». 

Στο ίδιο πλαίσιο, και ειδικά για τα καταστήματα του δικτύου που διαχειρίζονται αιτήματα ΤΕΠΙΧ ΙΙ, δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα καταστρατήγησης του νομίμου ωραρίου εργασίας, όπως σε περιπτώσεις καταστημάτων, τις οποίες ήδη γνωστοποιήσαμε και δηλώσαμε την πρόθεσή μας να παρέμβουμε σε περίπτωση που δεν αντιστραφεί άμεσα η εικόνα αυτή.

 • Εργαζόμενοι πρ. RBU

Άμεση τοποθέτηση και αξιοποίηση των συναδέλφων μας σε θέσεις πλησίον του τόπου διαμονής τους, εκείνων που λήγουν άμεσα οι συμβάσεις δανεισμού τους, αλλά και αυτών που έχουν τοποθετηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές.

 • Εργαζόμενοι με σύμβαση δανεισμού στην PDS.

Αξιοποίηση των συναδέλφων μας για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών, εντός της Τράπεζας. Διασφάλιση της αυτονόητης και οφειλόμενης πρόσβασής τους στο HRMS, στο επαγγελματικό τους mail, σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις απουσία καταγραφικής συσκευής.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε υπεύθυνα αναδεικνύοντας τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Όπως κάνουμε πάντα, όπως κάναμε και πρόσφατα με αφορμή την πανδημική κρίση, αναδεικνύοντας, παρεμβαίνοντας και επιτυγχάνοντας λύσεις για:

 • την πιστή τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με συνεχείς παρεμβάσεις για την άμεση αποστολή και συνεχή αναπλήρωση των μέσων αυτοπροστασίας - λόγω και των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και αρχικών ελλείψεων - τονίζοντας διαρκώς την ανάγκη ελεγχόμενης εισόδου του συναλλασσόμενου κοινού και τη μηδενική αναμονή πελατών εντός των καταστημάτων,

 • την παροχή πρόσθετης, πραγματικής υλικής ανταμοιβής προς τους εργαζόμενους, που συνέχισαν από την πρώτη γραμμή να παρέχουν με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού τις υπηρεσίες τους, δίνοντας ταυτόχρονα αποστομωτική απάντηση προς όσους μέχρι πρότινος στην Τράπεζα Πειραιώς υιοθετούσαν άκριτα θεωρίες περί … «πλεονάζοντος προσωπικού».

 • την τοποθέτηση μόνιμων προστατευτικών - διαχωριστικών plexiglass, με παράλληλη αντικατάσταση των προσωρινών λύσεων, όπως στην περίπτωση των ταμείων,

 • τα θέματα λειτουργίας των καταστημάτων εντός των νοσοκομειακών μονάδων αντιμετώπισης περιστατικών Covid-19, για τα οποία επιτύχαμε εντέλει την επί 3ωρο λειτουργία τους  και τη λήψη διπλάσιου ποσοστού επιβράβευσης.

Με τον ίδιο τρόπο, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα, πολύ περισσότερο δε να διεκδικούμε λύσεις, αλλά και να εργαζόμαστε με συνέπεια και σταθερότητα από κοινού με υγιείς και ανιδιοτελείς δυνάμεις για τη διαμόρφωση εκείνων των συσχετισμών, που θα μας επιτρέψουν να υπερβούμε κατεστημένες αντιλήψεις μετριότητας, που μοιραία οδηγούν σε περιστολή αντί σε περαιτέρω ουσιαστική διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141)  & 216 9001245, 216 4001699 (εσ. 81699).

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

 

Πρόγραμμα Υγείας – Προτάσεις ΣΕΥΤΠΕ

Επιχειρησιακή – Προτάσεις ΣΕΥΤΠΕ