Sat, 25 May 2024

)

JOB FAILED MODEL

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Συλλόγου μας με τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού κο. Γεωργόπουλο και τους κ.κ. Κατσουράνη και Κεσόγλου.

Στη συνάντηση αυτή, όπως είναι φυσικό, συζητήθηκε κυρίως το επίμαχο ζήτημα που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια, αυτό του Job Family Model (JFM).

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης προχώρησαν σε μια γενική παρουσίαση του νέου μοντέλου, το οποίο σύμφωνα με τη θέση τους στοχεύει στην αναλυτική χαρτογράφηση, την οργάνωση και τον εξορθολογισμό των ρόλων και των ιεραρχικών επιπέδων, που απαιτούνται για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου.

Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου, κατά την άποψή τους, επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να γνωρίζει την περιγραφή και τον τύπο του ρόλου του, παράλληλα δε την οικογένεια και το επίπεδο ευθύνης στο οποίο εντάσσεται.

Ως προς το ζήτημα της συσχέτισης του εν λόγω μοντέλου με τη μισθοδοσία των συναδέλφων, ο κος Γεωργόπουλος επισήμανε ότι δε πρόκειται να υπάρξει καμία αρνητική μεταβολή σε οποιονδήποτε από τους συναδέλφους εξαιτίας του job family ενώ μελλοντικά εξετάζουν τη μεθοδολογία με την οποία θα υπάρχει η απόδοση κάποιου ποσού μέσω επιδόματος ανάλογα με το βαθμό.

Τέλος σε ότι αφορά το ζήτημα των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί από τους συναδέλφους και ειδικά για την πρόβλεψη για διαδικασία ενστάσεων, δήλωσαν ότι προς το παρόν δε προβλέπεται κάτι τέτοιο και δεν είναι στους σχεδιασμούς τους για το άμεσα προσεχές διάστημα. Παρόλα αυτά συζητούν να δρομολογηθεί μελλοντικά μια τέτοια διαδικασία ενστάσεων.

Από την πλευρά μας επισημάναμε τα εξής:

  το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί μονομερή επιλογή της Διοίκησης, που επιχειρεί να παρακάμψει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις πρόνοιες του Οργανισμού Προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς, που ισχύει και δεσμεύει την Τράπεζα.

  η ανάγκη απόλυτης εναρμόνισης του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, μετά από αδικαιολόγητη καθυστέρηση ετών στο ενοποιημένο σχήμα της Τράπεζας Πειραιώς, προϋποθέτει την ένταξη του συνόλου του προσωπικού στις ρυθμιστικές διατάξεις του υφιστάμενου Οργανισμού Προσωπικού και όχι στη μονομερή επιβολή μοντέλων, που δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για την πολυετή προϋπηρεσία, τις προγενέστερες θέσεις ευθύνης, τα τυπικά προσόντα και τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις των εργαζομένων.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εργαζόμενοι μετά από 20 και 25 χρόνια δουλειάς περιμένουν πολλά περισσότερα, αντί για τα βαφτίσια τους σε … «officers».

  η κατά παράβαση οποιασδήποτε θεσμικής διαδικασίας και προγενέστερης διαβούλευσης επιβολή μεγαλόσχημων και βαρύγδουπων κατ’ όνομα μοντέλων (π.χ. Become & Achieve, Job Family Model), που το μόνο για το οποίο σκοπίμως διακρίνονται είναι η συνθετότητα και περιπλοκότητά τους, δεν μπορεί επ’ ουδενί να αποκρύψει τον διαχρονικό και διακαή πόθο των εμπνευστών τους, που δεν είναι άλλος από την σαφή υποβάθμιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

  η οριοθέτηση των επιπέδων ευθύνης, βαθμολογικής και μισθολογικής προώθησης προβλέπονται ήδη στον Οργανισμό Προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς, οποιαδήποτε επομένως απόπειρα μονομερούς επιβολής ενός νέου σχήματος, με όρους μάλιστα … «παπικού αλάθητου», αφού πουθενά δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία υπηρεσιακής ένστασης - προσφυγής, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να άρει το φάσμα της καχυποψίας και αδιαφάνειας, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις.

Στην ίδια συνάντηση θέσαμε και ένα άλλο ζήτημα που επίσης απασχολεί και ανησυχεί τους συναδέλφους, αυτό του HiveDown και ειδικότερα το πως θα επηρεαστούν από αυτό οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων. Οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού τόνισαν ότι ο σχεδιασμός αυτός της απόσχισης εργασιών θα ολοκληρωθεί στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου- Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή εξετάζουν το ποιες εργασίες θα ενταχθούν στην Holding. Μάλιστα ανέφεραν ως παράδειγμα την ίδια διαδικασία που ολοκληρώθηκε πριν από ορισμένους μήνες στην EUROBANK. Από την πλευρά μας δηλώσαμε ότι σε καμία περίπτωση δε θα ανεχθούμε οποιαδήποτε παρέκκλιση των εργασιακών δικαιωμάτων για το σύνολο του προσωπικού.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

με αφορμή την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, απευθύναμε με τους Συλλόγους Ε.Σ.Ε.Τ.Π και Σ.Υ.Γ.Τ.Ε εναγώνια πρόσκληση για την από κοινού συστράτευση όλων των επιχειρησιακών σωματείων στο υπό διαπραγμάτευση πλαίσιο, με στόχο την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος των εργαζομένων. Δυστυχώς δεν βρήκαμε την ανάλογη ανταπόκριση από τους υπόλοιπους Συλλόγους.

Ωστόσο, θα συνεχίζουμε σταθερά από την πλευρά μας τις ενέργειές και τις προσπάθειες για κοινές δράσεις και παρεμβάσεις με τα υπόλοιπα επιχειρησιακά σωματεία για όλα τα σοβαρά θέματα (Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Υγείας, Κανονισμός Αξιολόγησης) που απασχολούν τους συναδέλφους μας, ώστε να διαμορφώσουμε τους συσχετισμούς εκείνους μέσα από πολύ συγκεκριμένες και συνειδητές επιλογές, που θα μας επιτρέψουν να υπερβούμε το τέλμα και να φέρουμε στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες, τη δική μας AGENDA προς όφελος όλων των συναδέλφων.

Ο αποτελεσματικός αγώνας μας για την πιστή εφαρμογή του ωραρίου στο σύνολο της Τράπεζας αποτελεί τον οδηγό ​​ και για όλες ​​ τις υπόλοιπες διεκδικήσεις.

 

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

3