Mon, 15 April 2024

…Περιεργες Αξιολογησεις,

περιεργες μετακινησεις…

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Καθώς η πανδημία του COVID-19 παρατείνει την κοινωνική και εργασιακή αβεβαιότητα, πληθαίνουν οι αναφορές υπαλλήλων και διευθυντών σχετικά με ένα κύμα μετακινήσεων, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι συνδέεται και με χαμηλές αξιολογήσεις

 

Δεδομένου ότι για τον ΣΕΥΤΠΕ δεν πρόκειται περί σύμπτωσης, εγείρονται μια σειρά από ερωτήματα, για τα οποία η Δ.Α.Δ οφείλει να πάρει θέση:

 

  • Πως είναι δυνατόν, συνάδελφοι που επί σειρά ετών έχουν κριθεί επαγγελματικά επαρκείς από διαφορετικούς μάλιστα αξιολογητές, φέτος ξαφνικά να θεωρούνται ... "μειωμένων δυνατοτήτων";

 

  • Μπορεί ένας υπάλληλος τραπεζικού ιδρύματος, που εργάζεται στο δίκτυο, να αξιολογείται μόνο για το πόσο καλός πωλητής ασφαλιστικών προϊόντων είναι; Άραγε η γνώση και η ορθή τήρηση των διαδικασιών, η ομαδικότητα και η αποτελεσματική διαχείριση των υπολοίπων απαιτητικών τραπεζικών εργασιών δεν παίζουν κανένα ρόλο;

 

  • Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι υφίσταται τόσο μεγάλο ποσοστό συναδέλφων ... "χαμηλών δεξιοτήτων", πως είναι δυνατόν ο δείκτης ικανοποίησης πελατών της Τράπεζας να παραμένει ο υψηλότερος σε σύγκριση με τις άλλες Τράπεζες του ανταγωνισμού;

 

  • Αν ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων βαθμολογείται στην κατώτατη κλίμακα, τότε πως επιτυγχάνονται επί σειρά ετών οι εξαιρετικά φιλόδοξοι στόχοι πωλήσεων και μάλιστα χωρίς σοβαρά οικονομικά κίνητρα;

 

  • Αν υποτεθεί ότι το Become & Achieve προάγει την αξιοκρατία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, προτίθεται η Τράπεζα να αυξήσει τον προϋπολογισμό και την ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης των στελεχών της;

 

  • Επίσης, αν όντως υπήρχαν τόσοι συνάδελφοι κάτω του ... «μέσου όρου», δεν θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη όσοι βρίσκονταν σε θέσεις ευθύνης τόσα χρόνια και όσοι μας διαβεβαίωναν ότι η Τράπεζα επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού;

 

  • Ποια είναι η σκοπιμότητα στις περίεργες μετακινήσεις που γίνονται λίγο πριν την πιθανολογούμενη ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος εθελουσίας; Αυτή είναι η επιβράβευση που επιφυλάσσει η τράπεζα σε όλους εκείνους που στήριξαν την τράπεζα την κρίσιμη περίοδο των capital controls και της πανδημίας, που με κίνδυνο της ζωής τους ήταν και παραμένουν στην πρώτη γραμμή;

 

 

Ο Σύλλογός μας ανέδειξε έγκαιρα τους κινδύνους που δημιουργεί το  Become & Achieve. Παρουσιάστηκε ως ένα σύστημα που θα καταργούσε την αρνητική αξιολόγηση, στην ουσία όμως χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να εμπεδώσει κλίμα φόβου και γενικευμένης ανασφάλειας μεταξύ των συναδέλφων.

 

Έχουμε ήδη ζητήσει επιτακτικά τη θέση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ερωτήματα.

 

Καλούμε τους συναδέλφους μας να είναι σε επαγρύπνηση για να αντιμετωπίσουμε ΜΑΖΙ οποιαδήποτε μεθόδευση στρέφεται ενάντια στις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

.                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

              Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας   

      ​​ ​​ Μπεμπένης Εμμανουήλ                            ​​      Γοίλιας Ισίδωρος