Sat, 20 July 2024

 

 ​​ ​​​​ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΔ

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 προγραμματισμένη συνάντηση του Συλλόγου μας με τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού κο. Γεωργόπουλο,  παρουσία του κου Κεσόγλου.

Στη συνάντηση αυτή, όπως ήταν φυσικό, αναδείξαμε τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

Τονίσαμε για ακόμη μία φορά την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης, μέσα από συγκεκριμένα μέσα και πρακτικές (προστατευτικές μάσκες, προστατευτικά plexiglass, επιδαπέδια σήμανση για την οριοθέτηση ασφαλών αποστάσεων, ελεγχόμενη προσέλευση πελατών, διαρκής και επιμελής καθαρισμός των μονάδων κλιματισμού και των εργασιακών χώρων).

Εξαιτίας, ωστόσο, των τριψήφιων σε αριθμό κρουσμάτων, σε καθημερινή βάση, κρίναμε επιβεβλημένο να αναφερθούμε στην ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων στους χώρους εργασίας, εστιάζοντας στην:

  ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 50% ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων προστασίας, θεωρούμε επιβεβλημένη τη διαρκή ανακύκληση (rotation) των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με παρουσία του 50% του προσωπικού ανά εβδομάδα εντός του δικτύου των καταστημάτων, με πλήρεις αποδοχές, προκειμένου όχι μόνο να αποτραπεί η έκθεση σε τυχόν παράγοντες διάδοσης της νόσου του συνόλου των εργαζομένων αλλά και ​​ να μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα το κατάστημα σε περίπτωση κρούσματος.

  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Για τους συναδέλφους μας που εργάζονται σε νοσοκομεία αναφοράς περιστατικών Covid - 19, τονίσαμε την ανάγκη - σε περίοδο μάλιστα έξαρσης της πανδημίας - επαναφοράς του μειωμένου ωραρίου (3ωρη απασχόληση), με πλήρεις αποδοχές, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας.

  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ Plexiglass - ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

Αναδείξαμε την ανάγκη άμεσης τοποθέτησης προστατευτικών - διαχωριστικών plexiglass σε ΟΛΑ τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών και ειδικής επιδαπέδιας σήμανσης για την οριοθέτηση ασφαλών αποστάσεων μεταξύ εργαζομένων και πελατών.     

Επιπλέον, αναφερθήκαμε στην ανάγκη προμήθειας βάσεων στήριξης απολυμαντικών, που θα λειτουργούν είτε με φωτοκύτταρο είτε με ποδοκίνητο μηχανισμό, προκειμένου να τοποθετηθούν στις εισόδους καταστημάτων και υπηρεσιών στη διάθεση  εργαζομένων και πελατειακού κοινού.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης ενημέρωσαν ότι λαμβάνουν ήδη όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τον κορωνοϊό. Ειδικά στις υπηρεσίες εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας, με ποσοστό άνω του 70% των εργαζομένων σε κάποιες περιπτώσεις να εργάζεται με καθεστώς τηλεργασίας.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες προτάσεις μας, και αφού αναγνώρισαν και τη δική μας εποικοδομητική συμβολή στην ενίσχυση των μέτρων αυτοπροστασίας, τις κατέγραψαν προτάσσοντας, ωστόσο, από πλευράς τους πάντοτε τον παράγοντα κόστος, στις περιπτώσεις που απαιτείται η έγκριση σχετικής δαπάνης.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Σε πολλαπλές ανακοινώσεις μας έχουμε τονίσει ότι η εφαρμογή συστήματος τηλεργασίας, λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, δεν θα επιτρέψουμε επ’ ουδενί να λειτουργήσει ως δούρειος ίππος για την περιστολή θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, επιμείναμε στο ότι:

1.    η παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισμού για τηλεργασία,

2.    το κόστος που συνδέεται άμεσα μ’ αυτή την εργασία, και ιδίως το κόστος των επικοινωνιών,

3.    τα ζητήματα τεχνικής υποστήριξης, υγείας και ασφάλειας,

4.    η ευθύνη, για τις δαπάνες που συνδέονται με την απώλεια και τη ζημιά στον εξοπλισμό και στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον τηλεργαζόμενο,

αποτελούν υποχρεώσεις του εργοδότη και δεν μπορούν να μετακυλίονται στον εργαζόμενο. Επομένως, θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν από πλευράς Διοίκησης οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και διευθετήσεις.

Άλλωστε, η υπαγωγή ενός εργαζόμενου σε καθεστώς τηλεργασίας δεν σημαίνει αυτονόητα ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ούτε ότι δύναται να επωμισθεί το κόστος απόκτησης ή κατάλληλης αναβάθμισης.

Τέλος, σε περίπτωση ενεργοποίησης εκ νέου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανάλογα και με την εξέλιξη της πανδημίας, θα πρέπει να λάβουμε υπ’  όψιν μας ότι κάθε εργαζόμενος και μάλιστα τηλεργαζόμενος θα πρέπει επίσης να μεριμνήσει για την παροχή της κατάλληλης υποδομής στα παιδιά του, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως και για την εξασφάλιση δικτύου υψηλών ταχυτήτων που θα μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα πολλαπλές ανάγκες (τηλεργασία, τηλεμαθήματα κ.ο.κ).

 Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν για ακόμη μία φορά να σηκώσουν την οικονομική αιμορραγία που σηματοδοτεί η εφαρμογή συστημάτων τηλεργασίας.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης δήλωσαν ότι ήδη επιλαμβάνονται περιπτώσεων, παρέχοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ επεξεργάζονται όλα τα σενάρια σε περίπτωση που προκύψουν και ταυτόχρονες ανάγκες τηλεκπαίδευσης, παραπέμποντας σε κάθε περίπτωση στις ρυθμίσεις του νέου Νόμου για την τηλεργασία, εντός Οκτωβρίου.  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (Hive - Down)

Επανήλθαμε με αναφορά μας στο θέμα της πλήρους διασφάλισης των εργαζομένων που θα παραμείνουν στην Εταιρεία Συμμετοχών (HoldCo), με ταυτόχρονη προστασία των εργασιακών, μισθολογικών και θεσμικών κατακτήσεων, κάτι στο οποίο οι εκπρόσωποι της Διοίκησης επανέλαβαν τη σύμφωνη γνώμη τους.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΝ

Σε διαδοχικές ανακοινώσεις μας έχουμε αναδείξει τα πολλαπλά προβλήματα που απορρέουν από τη λειτουργία του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Προγράμματος, σε σημείο μάλιστα που οι συνάδελφοι να «παραιτούνται» ακόμη και από τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων αποζημίωσης.

Επαναφέραμε, μάλιστα, την πρότασή μας για ένταξη του συνόλου των εργαζομένων σε μία ενιαία ταχύτητα με τις παροχές που ισχύουν για τα στελέχη και ​​ ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των  καλύψεων και παροχών. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διακρίσεις σε «πατρίκιους και πληβείους», απέναντι στο ύψιστο αγαθό της Υγείας. (δείτε την από 06/09/2018 ανακοίνωση Συλλόγου (βλ.επισυναπτομενο αρχειο ΝΝ)

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης τόνισαν ότι ενδιαφέρονται καταρχήν για την επικοινωνία των συναδέλφων με την Ασφαλιστική και την έγκαιρη ανταπόκριση στα αιτήματά τους, χωρίς προσκόμματα, και θα επιδιώξουν να στελεχώσουν με επιπλέον προσωπικό και σε υποομάδες την αντίστοιχη υπηρεσία της ΔΑΔ. Επιπλέον, θα συνταχθεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα προς τους συναδέλφους, που θα επεξηγεί αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποζημίωσης.  

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όσον αφορά την υλοποίηση και λειτουργία του νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), για τη συνταξιοδοτική κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων, με ταυτόχρονη αναδρομική καταβολή εισφορών από 01.01.2019 στην ατομική μερίδα εκάστου δικαιούχου, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης δήλωσαν ότι η έγκριση έχει ήδη ληφθεί στα τέλη Ιουλίου και εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ για τη σύσταση του Νέου Ταμείου η οποία αναμένεται πιθανότατα εντός Οκτωβρίου.

ΑΝΤΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, με δεδομένο ότι έχουμε αναφερθεί σε πλήθος περιπτώσεων, για κάποιες από τις οποίες έχει ενεργοποιηθεί ακόμη και η εσωτερική Διαδικασία Διαχείρισης Καταγγελιών της Τράπεζας, ζητήσαμε από τους επικεφαλής της ΔΑΔ να αποκαταστήσουν με συγκεκριμένες παρεμβάσεις το περί δικαίου αίσθημα μεταξύ των εργαζομένων και τη λειτουργική ευρυθμία των μονάδων.

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες καταγγελιών από συναδέλφους στο Δίκτυο μια υπέρμετρης πίεσης αναφορικά με τη στοχοθεσία και ιδιαίτερα με τις πωλήσεις τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Τονίσαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συντήρηση ενός τοξικού, διαβρωτικού και αντιεπαγγελματικού κλίματος στους εργασιακούς χώρους, πόσο μάλλον στη μεγαλύτερη ελληνική συστημική Τράπεζα.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡ. RBU ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ζητήσαμε την άμεση τοποθέτηση και αξιοποίηση των συναδέλφων μας σε θέσεις πλησίον του τόπου διαμονής τους, εκείνων που λήγουν άμεσα οι συμβάσεις δανεισμού τους, αλλά και αυτών που έχουν τοποθετηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές.

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Τέλος, όσον αφορά την πιθανολογούμενη νέα εθελούσια, λόγω και των περίεργων μαζικών μετακινήσεων που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα, καταστήσαμε σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε τετελεσμένα, συμβουλευτικές προτροπές ή παραινέσεις προς τους συναδέλφους μας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Μαζί Συνεχίζουμε !

 

    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Πρόεδρος  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Γεν. Γραμματέας  ​​ ​​​​ 

Μπεμπένης Εμμανουήλ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Γοίλιας Ισίδωρος  ​​​​