Sat, 20 August 2022

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΛΜΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ​​ 

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

η​​ εκτεταμένη εφαρμογή συστήματος τηλεργασίας​​ για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού δημιουργεί την ανάγκη άμεσης ρύθμισης του πλαισίου που την διέπει.

Μετά από επεξεργασία μηνών με το νομικό μας επιτελείο,​​ τολμάμε να εισάγουμε σε διαδικασία διαβούλευσης το πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο​​ (δείτε συνημμένο αρχείο)​​ που καταθέτει επιχειρησιακό σωματείο στην ελληνική επικράτεια με αντικείμενο την τηλεργασία,​​ δίνοντας απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας σε μια σειρά από ζητήματα, όπως:

 • η διασφάλιση του οικειοθελούς χαρακτήρα της τηλεργασίας.

 • η​​ καταβολή χρηματικής παροχής ύψους εκατό ευρώ (100€),​​ για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, ψύξης/θέρμανσης, καθαριότητας, συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την αναπλήρωση των εξόδων εστίασης, αναλωσίμων κλπ.

 • η​​ πλήρης ανάληψη του κόστους της τηλεργασίας από τον εργοδότη,​​ όπως σαφώς προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ (2006-2007), την Ευρωπαϊκή Συλλογική Συμφωνία - Πλαίσιο για την τηλεργασία και τον Ν. 3846/2010, με σαφή περιγραφή των υποχρεώσεων και του εξοπλισμού που οφείλει να παρέχει ο εργοδότης.

 • η καταβολή μηνιαίας παροχής ύψους εβδομήντα ευρώ (70€),​​ σε περίπτωση που ο εργαζόμενος οικειοθελώς χρησιμοποιεί το δικό του εξοπλισμό κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

 • η προστασία του νομίμου ωραρίου εργασίας,​​ με απόλυτο καθορισμό και μέτρηση του εργάσιμου χρόνου, καθώς και του τρόπου αποδέσμευσης του τηλεργαζόμενου απ’ όλα τα συστήματα της Τράπεζας μετά το πέρας αυτού, καθώς μ’ ένα​​ mail​​ στοιχειοθετείται παραβίαση ωραρίου.

 • η τηλεργασία προκρίνεται ως εναλλακτικό μέσο εργασίας,​​ σε περίπτωση κατάργησης οργανικής μονάδας (υπηρεσία ή κατάστημα) και μη ύπαρξης διαθέσιμης θέσης εργασίας σε άλλη υπηρεσία ή κατάστημα πλησίον του τόπου κατοικίας.

 • η​​ ειδική προστασία από καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα της τηλεργασίας.

 • η διασφάλιση της​​ αρχής της ίσης μεταχείρισης,​​ σε σχέση με τους συγκρίσιμους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης εργαζόμενους (ωράριο, άδειες κ.λπ.).

 • η​​ μέριμνα για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία,​​ σε καθεστώς τηλεργασίας.

 • θέματα κατάρτισης των τηλεργαζόμενων.

 • η​​ προστασία συλλογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

         Η πρότασή μας φιλοδοξεί να ρυθμίσει τους όρους παροχής εργασίας με τηλεργασία, και που βεβαίως δύναται να εμπλουτισθεί με τις δημιουργικές προσθήκες - παρατηρήσεις τόσο των άμεσα εμπλεκόμενων - όλων δηλ. των συναδέλφων μας που αυτή τη στιγμή εργάζονται εξ αποστάσεως -, αλλά και των υπολοίπων Συλλόγων Εργαζομένων, που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, από κοινού με την Ομοσπονδία μας (ΟΤΟΕ).

Στη συνέχεια, και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι​​ εποικοδομητικές προτάσεις ΟΛΩΝ, οφείλουμε άμεσα να θέσουμε το πλαίσιο αυτό σε διαπραγμάτευση με τη Διοίκηση της Τράπεζας, με​​ συστράτευση ΟΛΩΝ των Επιχειρησιακών Σωματείων, για την υπογραφή σχετικής Επιχειρησιακής Σύμβασης, η οποία θα συμπεριληφθεί ως προσάρτημα στην ήδη υπάρχουσα και η οποία λήγει το Δεκέμβριο του 2021.

Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, επαναλαμβάνουμε, στη συστράτευση ΟΛΩΝ. Δεν επιτρέπεται καμία ολιγωρία, δεν υπάρχει η πολυτέλεια αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα να παραμένει αρρύθμιστο ή πολύ περισσότερο να παραπέμπεται στις καλένδες και να διαιωνίζονται σοβαρά ζητήματα όπως:

 • η καταστρατήγηση του νομίμου ωραρίου εργασίας (σε αρκετές περιπτώσεις εργαζόμενοι δουλεύουν έως και 12 ώρες).

 • η μείωση του πραγματικού μισθού με τη μετακύλιση λειτουργικού κόστους στον εργαζόμενο.​​ 

 • η αποξένωση από το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και η εργασιακή απομόνωση.​​ 

Παραμένουμε, λοιπόν, στη διάθεσή σας αναμένοντας τις δικές σας εποικοδομητικές προτάσεις και ανοίγοντας αυτόν τον πρώτο κύκλο ενός γόνιμου αλλά συνάμα απαραίτητου διαλόγου για το τόσο ευαίσθητο ζήτημα της τηλεργασίας, που σύμφωνα με τις προβλέψεις των περισσοτέρων ήρθε για να μείνει…

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑ

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  ​​ Μπεμπένης Εμμανουήλ                   ​​   Γοίλιας Ισίδωρος

 

 


ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΣΕ ΣΕΥΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ