Tue, 16 April 2024

 

 

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ​​ 

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

     ως απάντηση στην​​ επιχειρούμενη από πλευράς Τράπεζας​​ παράτυπη, αναλογική κάλυψη μέρους της κατασκηνωτικής δαπάνης,​​ ο Σύλλογός μας απέστειλε ήδη από χθες​​ επιστολή στον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού​​ (βλ. παρακάτω)​​ και​​ σήμερα​​ προς την ΟΤΟΕ​​ (βλ. παρακάτω)​​ - καθώς το κατασκηνωτικό επίδομα αποτελεί κλαδική ρύθμιση - με τις οποίες ζητάμε​​ η Τράπεζα να καλύψει, ως οφείλει, το σύνολο της δαπάνης.

Η καταβολή του κατασκηνωτικού επιδόματος αποτελεί συμβατική υποχρέωση και όχι κατ’ εξαίρεση παροχή της Τράπεζας, που απορρέει από κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με το​​ ύψος της παροχής (724€) ουδέποτε​​ να​​ εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια των κατασκηνώσεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141), 216 4001699 (εσ. 81699) & 216 9001245) και στο Παράρτημα Β. Ελλάδος 2310293865 (εσ. 23865).

Ο ΣΕΥΤΠΕ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

               ​​ Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

cid:image001.jpg@01D4A74C.E87FCDF0

 

 

Α

ΠΡΟΣ:  ​​ κο. Γεωργόπουλο Γεώργιο

Executive​​ General​​ Manager ​​ -​​ Group​​ Human​​ Resources​​ Τράπεζας​​ Πειραιώς

 

Αξιότιμε κε. Διευθυντά,

όπως γνωρίζετε, δυνάμει του θεσμικού όρου του άρθρου 5 της κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών (2006 – 2007) και ο οποίος εξακολουθεί έως και σήμερα βάσει της ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ να διατηρείται σε ισχύ, ρητά προβλέπεται ότι:​​ «Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 657 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 690 ευρώ και από 1.1.2007 επίσης κατά 5% και διαμορφώνεται σε 724 ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.»​​ 

Από την αδιάστικτη διατύπωση του ως άνω όρου ευθέως προκύπτει ότι το κατασκηνωτικό επίδομα είναι ετήσια εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή το ύψος της οποίας κατά τρόπο ρητό ορίστηκε να ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (724 €). Καθίσταται σαφές από την ίδια τη γραμματική διατύπωση του συγκεκριμένου όρου ότι το ύψος της χορηγούμενης αυτής παροχής ορίστηκε κατά τρόπο αποκλειστικό, χωρίς να εξαρτηθεί από οποιοδήποτε άλλο όρο ή αίρεση, όπως επί παραδείγματι από τη χρονική διάρκεια των κατασκηνώσεων. Περαιτέρω, δε, δεδομένου ότι ο όρος του κατασκηνωτικού επιδόματος απορρέει από την κλαδική ΣΣΕ, εξυπακούεται ότι αναπτύσσει άμεση και αναγκαστική ισχύ επί των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων – μελών μας.​​ 

            Με βάση τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι μονομερώς αποφασίσατε να προβείτε σε περικοπή κατά 1/3 του ποσού του κατασκηνωτικού επιδόματος, έτσι ώστε αυτό να ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (482 €) κατ’ επίκληση της μείωσης της διάρκειας των κατασκηνώσεων από τρεις σε δύο εβδομάδες, σας καλούμε με την παρούσα όπως επανεξετάσετε τη θέση σας αυτή και καλύψετε το συνολικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη ότι ουδόλως εξαρτήθηκε το ύψος της παροχής αυτής από τη χρονική διάρκεια των κατασκηνώσεων, όπως σαφώς προκύπτει από το άρθρο 5 της κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών.​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Με εκτίμηση

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Για το Δ.Σ του Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ

                                         

    ​​​​                                    ​​ Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

 ​​ ​​​​                                 Μπεμπένης Εμμανουήλ                   Γοίλιας Ισίδωρος

 

============================================================================

 

cid:image001.jpg@01D4A74C.E87FCDF0

 

ΠΡΟΣ:​​ τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε)

ΚΟΙΝ: Μέλη Εκτελεστικής Γραμματείας ΟΤΟΕ

Θέμα: Απαιτείται παρέμβαση της ΟΤΟΕ στην παράτυπη καταβολή του κλαδικού κατασκηνωτικού επιδόματος στην Τράπεζα Πειραιώς

 

Συνάδελφοι,

πέραν των όσων διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στην Τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή την εξαγγελθείσα νέα, βίαιη συρρίκνωση του Δικτύου και τις ασφυκτικές πιέσεις για την υπαγωγή εργαζομένων, παρά τη θέλησή τους, στο νέο πρόγραμμα «οικειοθελούς» αποχώρησης, ζητήματα για τα οποία η Ομοσπονδία μας είναι ενήμερη και έχει ήδη ζητηθεί η συνεδρίαση των Οργάνων της για τη λήψη σχετικής απόφασης, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας και για το σοβαρό ζήτημα της καταβολής του κατασκηνωτικού επιδόματος.

Με αυθαίρετη ερμηνεία της, η Τράπεζα Πειραιώς επιχειρεί να εξαρτήσει την κάλυψη της κατασκηνωτικής δαπάνης από τη χρονική διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, και αντί να καταβάλλει το σύνολο της δαπάνης μέχρι του ποσού των 724€, όπως απορρέει από το​​ άρθρο 5 της κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών (2006 – 2007), επικαλείται την κατ’ εξαίρεση αναλογική καταβολή κατασκηνωτικού επιδόματος ύψους 482€, με το επιχείρημα της μείωσης της διάρκειας των κατασκηνωτικών περιόδων από τρεις σε δύο εβδομάδες!

Επειδή το ζήτημα της καταβολής του κατασκηνωτικού επιδόματος αποτελεί κλαδικής φύσεως ρύθμιση, η οποία ουδέποτε​​ εξαρτήθηκε​​ από τη χρονική διάρκεια των κατασκηνώσεων, παρακαλούμε πολύ για την άμεση παρέμβαση της ΟΤΟΕ και για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης στρέβλωσης που πλήττει κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Επισυνάπτουμε σχετική επιστολή την οποία ήδη έχει αποστείλει ο Σύλλογός μας για το θέμα αυτό προς τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Συναδελφικά,

Για το Δ.Σ του Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ                Γοίλιας Ισίδωρος