Fri, 02 June 2023

 

 

 

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Πρόσκληση προς ΟΛΟΥΣ του Συλλόγους για την από κοινού κατάρτιση, διαπραγμάτευση και υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής ΣΣΕ ​​ 

 

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας τοποθετηθήκαμε για το ζήτημα της υπογραφής της νέας κλαδικής Σ.Σ.Ε 2022 - 2025, την οποία χαρακτηρίσαμε πολύ κατώτερη των προσδοκιών και των πραγματικών αναγκών των εργαζομένων.

Και τούτο, κυρίως, γιατί όπως επισημάναμε:

 • η παροχή​​ ετήσιας μεσοσταθμικής αύξησης 1,74%, με πρώτη περίοδο καταβολής των … «αυξήσεων» τον Οκτώβριο του 2022, με τον κίνδυνο αυτή να εξανεμιστεί πριν καν φθάσει στις τσέπες μας με τα γνωστά τερτίπια των συμψηφισμών και με τον πληθωρισμό να ροκανίζει ήδη σταθερά τα εισοδήματά μας, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων.

 • η επανάληψη του γνωστού μοντέλου περί βούλησης για την προστασία της απασχόλησης​​ στον κλάδο, ήδη στη συνείδηση όλων μας επιτείνει την αβεβαιότητα, αντί να δίνει πραγματική διέξοδο στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των θέσεων εργασίας από τις συνέπειες της επιθετικής συρρίκνωσης και της εργασιακής ανασφάλειας, που όλοι μας βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.​​ 

Η επικείμενη υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, αποτελεί την ύστατη ευκαιρία να ανακτήσουμε την εργασιακή μας αξιοπρέπεια και να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας και εργασιακά δικαιώματα​​ απέναντι στις στρατηγικές επιλογές των …​​ transformers​​ της Διοίκησης.​​ 

Με το σκεπτικό αυτό,​​ απευθύνουμε πρόσκληση προς ΟΛΟΥΣ του Συλλόγους​​ για την από κοινού κατάρτιση, διαπραγμάτευση και υπογραφή νέας, ικανοποιητικής​​ Επιχειρησιακής ΣΣΕ, με τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αντιπροσωπείας από ΟΛΟΥΣ τους Συλλόγους των Εργαζόμενων, σε μια ουσιαστική προσπάθεια να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και να προσδώσουμε ένα αίσθημα συλλογικής ενότητας στην πράξη.​​ 

Για το λόγο αυτό,​​ ο Σύλλογός μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και υποβάλλει στην κρίση σας συγκεκριμένη πρόταση διαπραγματευτικού πλαισίου,​​ η οποία βεβαίως και δύναται να εμπλουτισθεί με τις δημιουργικές προσθήκες και των υπολοίπων Συλλόγων, για την​​ άμεση υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, η οποία θα δίνει διέξοδο στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων και θα καλύπτει Μισθολογικά και Θεσμικά ζητήματα όπως η Τηλεργασία, οι παροχές του Ομαδικού ασφαλιστηρίου και του Εφάπαξ:

Πιο συγκεκριμένα,​​ οι προτάσεις μας εξειδικεύονται ως εξής:

Μισθολογικά και Θεσμικά ζητήματα

 • αποτύπωση της ουσιαστικής​​ δέσμευσης​​ - όχι βούλησης - της Τράπεζας, για τη διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας.​​ 

 • ένταξη του συνόλου του προσωπικού στις προστατευτικές και κανονιστικές διατάξεις του Οργανισμού Προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς.​​ Επιπλέον,​​ βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, που απορρέουν από τις διατάξεις του Οργανισμού Προσωπικού.

 • όλες οι προτάσεις μας, που αναφέρονται στη συνέχεια στο μισθολογικό σκέλος,​​ να μην συμψηφίζονται​​ με τυχόν υπέρτερες καταβαλλόμενες αποδοχές (οικειοθελής παροχή).

 • αυξήσεις επί του βασικού μισθού για την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών από τον πληθωρισμό και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

 • θέσπιση ουσιαστικών μισθολογικών κινήτρων για Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Στελέχη του δικτύου των καταστημάτων και των κεντρικών υπηρεσιών, ανάλογα με τη θέση ευθύνης και το δικαίωμα υπογραφής.

 • θέσπιση επιδόματος ευθύνης για όλους τους ειδικούς ρόλους (Προσωπικοί Συνεργάτες,​​ SME, Upper mass). Αναγνώριση του ρόλου του​​ Upper​​ Mass​​ σε όσους συναδέλφους διαχειρίζονται το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, χωρίς μέχρι στιγμής να τους έχει αποδοθεί.

 • πραγματικά μισθολογικά κίνητρα για το σύνολο των εργαζομένων, που συνδέονται με την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων.  ​​ 

 • αναπροσαρμογή στα 150€ των υφιστάμενων επιδομάτων για ταμίες και​​ meeter​​ greeters.

 • αναπροσαρμογή της πολιτικής μετακινήσεων με κάλυψη εξόδων για αποστάσεις άνω των 30χλμ και αύξηση του ποσού της χιλιομετρικής αποζημίωσης,​​ ούτως ώστε να καλύπτεται το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

 • αύξηση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού και βρεφονηπιακής φύλαξης στα 300€, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα σημερινά πραγματικά δεδομένα.

 • αύξηση του επιδόματος παιδικής μέριμνας στα 80€.

 • αναθεώρηση του συστήματος αξιολογήσεων, υιοθέτηση 5βάθμιας κλίμακας αξιολόγησης, κατάργηση της υφιστάμενης εικονικής διαδικασίας ενστάσεων και αντικατάστασή της από μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, με συμμετοχή του εργαζόμενου και εκπροσώπου του Συλλόγου του οποίου αποτελεί μέλος, καθιέρωση του 360Ο​​ view​​ σε όλα τα κλιμάκια.

 • μείωση του επιτοκίου κατά 0,50% στις δανειακές υποχρεώσεις (staff) των συναδέλφων​​ (σε προσωπικά, καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια) και στις​​ πιστωτικές κάρτες.​​ 

 • θεσμοθέτηση διαλείμματος εργασίας ανά δίωρο με ταυτόχρονη απομάκρυνση του εργαζόμενου από τη θέση εργασίας,​​ απολύτως αναγκαίο για το σύνολο των εργαζομένων, πόσο μάλλον για συγκεκριμένες ειδικότητες συνεχούς φόρτου εργασίας.

 • παροχή από την τράπεζα δωρεάν ασφάλισης αστικής ευθύνης,​​ για όσους εργαζόμενους χρησιμοποιούν δικό τους όχημα για υπηρεσιακούς λόγους.

Τηλεργασία

Ο Σύλλογός μας ήταν ο πρώτος που κατήρτισε από τον Ιανουάριο του 2021, ολοκληρωμένη πρόταση επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε, που ρυθμίζει το εργασιακό καθεστώς της τηλεργασίας στον κλάδο μας.​​ 

Το εν λόγω σχέδιο διασφαλίζει ρητά όχι μόνο τον οικειοθελή χαρακτήρα της, αλλά  και την πλήρη κάλυψη του κόστους από την πλευρά της Τράπεζας, καθώς και την υποχρέωση του εργοδότη για την πιστή τήρηση του νομίμου ωραρίου εργασίας,​​ αντί του δικαιώματος αποσύνδεσης που ασκείται από τον εργαζόμενο.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ολοκληρωμένο σχέδιο ρύθμισης των όρων παροχής εργασίας μέσω τηλεργασίας.

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Υγείας

  Η πρόσφατη ένταξη του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου στο Τ.Ε.Α επαναφέρει για ακόμη μία φορά την αναγκαιότητα​​ για ουσιαστική κατοχύρωση ενός ασφαλιστηρίου προγράμματος, προσαρμοσμένου στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Η Διοίκηση της Τράπεζας, οφείλει​​ μετά την από μέρους μας​​ αποκάλυψη της λειτουργίας παράλληλου ασφαλιστηρίου προγράμματος για … «λίγους και εκλεκτούς»,​​ να προχωρήσει στην παροχή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ προγράμματος για το σύνολο του προσωπικού,​​ με αναβαθμισμένες παροχές και καλύψεις, καθιερώνοντας την​​ ισότιμη πρόσβαση ΟΛΩΝ στο ύψιστο κοινωνικό αγαθό της υγείας.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τις προτάσεις μας για το Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας.

 • Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Το ποσοστό εισφοράς 2% από πλευράς Τράπεζας επί του μικτού μηνιαίου μισθού εκάστου εργαζομένου επί 14 μήνες, εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.​​ 

Ο Σύλλογός μας στηρίζοντας το ρόλο της μοναδικής εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ του Τ.Ε.Α, επαναφέρει την πρόταση για διπλασιασμό της εισφοράς του εργοδότη στο 4%, παράλληλα με ένα πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων, που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των συναδέλφων.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τις προτάσεις μας για το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Κλείνοντας, καλούμε άμεσα ΟΛΟΥΣ τους Συλλόγους Εργαζομένων σε κοινή σύσκεψη για την κατάρτιση του τελικού διαπραγματευτικού πλαισίου και την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση της Τράπεζας για την υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

 

 

4

ΘΕΣΕΙΣ ΝΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΣΕ ΣΕΥΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Τ.Ε.Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ