Thu, 01 December 2022

 

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ​​ 

Αυξήσεις πραγματικές και όχι λογιστικές - Αν χρειαστεί θα προσφύγουμε νομικά!!

ΟΧΙ στην απαξίωση Διευθυντών και Προϊσταμένων

Αγαπητές συναδέλφισσες / αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος μας, στη μισθοδοσία Οκτωβρίου διαπίστωσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν παράνομοι συμψηφισμοί, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί επί σειρά ετών από τη πλευρά της Διοίκησης της Τράπεζας αλλά και του ΣΕΤΠ. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, έγιναν συμψηφισμοί που μπορεί να ήταν στα όρια της νομιμότητας αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν «ηθικές». Ο ΣΕΤΠ, για ακόμα μια φορά, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως αντιπροσωπευτικό σωματείο προκειμένου να αποδοθούν μετά από δεκατέσσερα χρόνια οι πρώτες αυξήσεις στους τραπεζοϋπάλληλους, πραγματικά και όχι λογιστικά.​​ 

Όλα αυτά δε, έρχονται ως συνέχεια μιας επιχειρησιακής σύμβασης η οποία έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Συγκεκριμένα:

  • Στην έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση «τιμώρησαν» τους συναδέλφους που έχουν παιδιά, διότι προφανώς, Διοίκησή και ΣΕΤΠ τους θεωρεί «καλοπληρωμένους». Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

      • Συνάδελφος με δύο παιδιά και πτυχίο πανεπιστημίου θεωρείται ικανοποιητικά αμειβόμενος​​ και είναι, στην καλύτερη περίπτωση, στη δεύτερη κλίμακα (260€).

      • Αρκετοί πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνταν από την ενίσχυση!!! Είναι ενδεικτικό ότι συνάδελφος με πέντε παιδία δεν πηρέ ούτε ένα ευρώ…

  • Δεν προβλέπεται καμία ανταμοιβή για τους​​ Διευθυντές και τους Προϊστάμενους​​ δημιουργώντας την αίσθηση για σκόπιμη απαξίωση από πλευράς Διοίκησης και ΣΕΤΠ των συναδέλφων αυτών στις συγκεκριμένες θέσεις. Η μεγάλη συμμετοχή Διευθυντών στο πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

  • Ακόμα και στους ρόλους που υπήρξε υποτυπώδης ανταμοιβή, εξαιρέθηκαν αδικαιολόγητα οι εκατοντάδες συνάδελφοι που εμφανίζονται ως​​ acting.

 

Καθιστούμε σαφές ότι θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο μέσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων, όπου υπάρχουν νομικά ερείσματα, προκειμένου να αποκρουστεί η νέα αυτή επίθεση στη μισθοδοσία τους. Για το σκοπό αυτό, εστάλη προς​​ τους επικεφαλής της ΔΑΔ η παρακάτω​​ επιστολή, προκειμένου να αποκαταστήσουν άμεσα την βλαπτική προς τους συναδέλφους μεταβολή και να λάβουν οι τελευταίοι,​​ πραγματικά και όχι λογιστικά,​​ τις αυξήσεις που προβλέπονται από την κλαδική ΣΣΕ 2022-2024. Άλλως,άμεσα,​​ θα προβούμε στα επόμενα βήματα μέσω της νομικής οδού. Τέλος, και οι ίδιοι οι συνάδελφοι, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η στήριξη συλλόγων που συμπεριφέρονται σαν το μακρύ χέρι της Διοίκησης βλάπτει σοβαρά τόσο τη μισθοδοσία όσο και την ίδια την εργασία.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

             ​​​​      Μπεμπένης Εμμανουήλ                       Γοίλιας Ισίδωρος

____________________________________________________________________

seytpe10

 

 

 

ΠΡΟΣ:​​ Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε​​ 

Υπ΄ όψιν κου Γεωργόπουλου Γεωργίου​​ 

Executive General Manager - GROUP HUMAN RESOURCES​​ 

 

 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,​​ 

Όπως γνωρίζετε άριστα, δυνάμει επιχειρησιακών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας πρώην Τράπεζων που απορροφήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς προβλεπόταν η καταβολή συγκεκριμένων ποσών που αντιστοιχούσαν στο  επίδομα παιδικής μέριμνας. Εν συνεχεία, δε, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο 2017 μέρος των ποσών αυτών που αντιστοιχούσαν στο επίδομα παιδικής μέριμνας και αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα των τακτικά καταβαλλόμενων αποδοχών των συναδέλφων μας, χαρακτηρίστηκε από την Τράπεζα παράτυπα και μονομερώς ως οικειοθελής παροχή. Με εξώδικες δηλώσεις μας προς την Τράπεζα και με ανακοινώσεις προς τους συναδέλφους μας αποδοκιμάσαμε την ως άνω μονομερή ενέργεια, επισημαίνοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή για μελλοντική μείωση του μισθού των συναδέλφων μας είτε μέσω συμψηφισμού των τακτικών αυτών αποδοχών, που πλέον χαρακτηρίζονται ως «οικειοθελής» από μελλοντικές αυξήσεις, είτε μέσω κατάργησης με μονομερή ενέργεια της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.​​ Η Τράπεζα διαβεβαίωσε ότι τα ποσά αυτά καταβάλλονται στο πλαίσιο επιχειρησιακής πρακτικής και ότι κατά συνέπεια δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο μείωσης ούτε και αντικείμενο συμψηφισμού σε τυχόν μελλοντικές αυξήσεις (π.χ. λόγω αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης, απόκτησης τίτλου σπουδών κ.λπ.).​​ 

Παρά την ως άνω διαβεβαίωση, στις 26/10/2022 οπότε και εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες αυξήσεις από την κλαδική ΣΣΕ της ΟΤΟΕ με έκπληξη συνειδητοποιήσαμε ότι συμψηφίστηκαν τα ποσά που αντιστοιχούσαν στο επίδομα παιδικής μέριμνας από τις αυξήσεις αυτές.

Καθίσταται σαφές ότι εν όψει του τακτικά καταβαλλόμενου χαρακτήρα των αποδοχών αυτών και των επανειλημμένων διαβεβαιώσεων της Τράπεζας ότι τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στο πλαίσιο επιχειρησιακής συνήθειας και ότι δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο συμψηφισμού ή περικοπής, η ως άνω μονομερή σας ενέργεια τυγχάνει μη νόμιμη και σας καλούμε για το λόγο αυτό, όπως προχωρήσετε πάραυτα στην αποκατάσταση των μισθών των συναδέλφων μας παραλείποντας στο μέλλον οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια συμψηφισμού ή περικοπής μέρους των τακτικά καταβαλλόμενων αποδοχών τους.

Με εκτίμηση,

 

            ​​ Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

 ​​ Μπεμπένης Εμμανουήλ                      Γοίλιας Ισίδωρος

          

3