Sun, 25 February 2024

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΞΕΣΠΙΤΩΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΕΡΔΩΝ

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

   Σας κοινοποιούμε σημερινή επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου μας, προς τη Διοίκηση της Τράπεζας, αναφορικά με τις νέες αυθαίρετες και εκβιαστικές μεταθέσεις συναδέλφων χωρίς ρόλο από το δίκτυο των καταστημάτων της περιφέρειας, μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

    Για ακόμη μια φορά, παραμονή Χριστουγέννων, η Διοίκηση, παρά το επαναλαμβανόμενο ρεκόρ κερδοφορίας και την ολοκλήρωση της "εθελούσιας" επιλέγει την αδιέξοδη στρατηγική απαξίωσης του προσωπικού, μέσω σκηνοθετημένων αδιεξόδων που παραβιάζουν τον Οργανισμό Προσωπικού.

   Απέναντι και στη νέα αντεργατική μεθόδευση της Διοίκησης, ο Σύλλογός μας θα επιστρατεύσει κάθε πρόσφορο συνδικαλιστικό και νομικό μέσο, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

Κανένας συνάδελφος δεν θα επιτρέψουμε να μείνει μόνος του απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

            Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                      Γοίλιας  Ισίδωρος                      ​​   Μπεμπένης Εμμανουήλ                               

_________________________________________________________________________________

Επιστολή Διαμαρτυρίας προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς

 

   Όπως γνωρίζετε άριστα, με την από 09/11/2023 επιστολή μας σας καλούσαμε, όπως προβείτε στην άμεση απόδοση ρόλων και την ένταξη των συναδέλφων μας στη Νέα Δομή των καταστημάτων προς το σκοπό απρόσκοπτης άσκησης του δικαιώματος τους στην πραγματική απασχόληση. Με την ίδια επιστολή σας υπενθυμίζαμε τη δέσμευση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς προς τον Υπουργό Εργασίας​​ και Κοινωνικής Ασφάλισης για την πραγματική απασχόληση των συναδέλφων μας που θα επιλέξουν την παραμονή τους στην Τράπεζα Πειραιώς και όχι αυτή της «εθελουσίας εξόδου».​​ 

   Εν τούτοις, εσείς σε αποκορύφωμα της έως σήμερα αντισυμβατικής, κακόπιστης και παράνομης συμπεριφοράς σας, η οποία συνίσταται στη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των συναδέλφων μας με μόνο σκοπό να παρουσιάσετε ως μόνη επιλογή γι’ αυτούς την εθελουσία έξοδο, φθάσατε στο σημείο να γνωστοποιήσετε σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων μας την επικείμενη μετάθεσή τους σε θέσεις εργασίας πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Ο εξόχως καταχρηστικός χαρακτήρας των αναγκαστικών και κατά παράβαση του άρθρου 21 του Οργανισμού Προσωπικού μεταθέσεων αυτών καταδεικνύεται πέραν των άλλων και από το γεγονός ότι οι συνάδελφοι καλούνται να αναλάβουν καθήκοντα στις 07/12/2023, δηλαδή σε χρόνο που αντικειμενικά αποκλείει την ίδια τη δυνατότητα μετεγκατάστασής τους! 

   Τούτο, δε, ενώ η διάταξη του άρθρου 21 του Οργανισμού Προσωπικού απαγορεύει καταρχήν τη μετάθεση υπαλλήλου εκτός του οικοδομικού συγκροτήματος στο οποίο υπηρετεί και σε κάθε περίπτωση επιβάλλει τη στάθμιση κατά σειρά των οικογενειακών υποχρεώσεων, των λόγων υγείας και την ιεραρχική θέση του υπαλλήλου στην Τράπεζα.​​ 

   Σας υπενθυμίζουμε, λοιπόν, για πολλοστή φορά ότι με βάση το άρθρο 21 του Οργανισμού Προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς, η μετάθεση του υπαλλήλου από τη μία υπηρεσία στην άλλη και από το ένα κατάστημα στο άλλο, μπορεί να γίνει μέσα στην περιοχή ενός και του αυτού οικοδομικού συγκροτήματος και ότι για κάθε μετάθεση θα πρέπει να σταθμίζεται εκτός από το συμφέρον της Τράπεζας και η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση υγείας και η ιεραρχική θέση του υπαλλήλου στην Τράπεζα.​​ 

Η υποχρέωσή σας να τηρείτε απαρεγκλίτως τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 21 του Οργανισμού Προσωπικού διαπιστώθηκε και από την Επιθεώρηση Εργασίας Λάρισας, η οποία σε εργατική διαφορά συναδέλφων μας προερχόμενων από καταστήματα που έκλεισαν και οι οποίοι τελούσαν σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας, απηύθυνε ρητή σύσταση για την τοποθέτηση και πραγματική απασχόλησή τους σε όμορα καταστήματα πλησίον του τόπου κατοικίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ισχύοντος Οργανισμού Προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς.​​ 

    Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, η απόφασή σας να προβείτε σε μεταθέσεις συναδέλφων μας σε θέσεις εργασίας που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον έως σήμερα τόπο υπηρέτησης τους στην Τράπεζα, χωρίς στάθμιση των οικογενειακών υποχρεώσεων και των λόγων υγείας, τυγχάνει παράνομη και καταχρηστική, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που αποτελεί προϊόν εκδικητικής συμπεριφοράς λόγω της προηγούμενης νόμιμης άρνησής τους να επιλέξουν το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.​​ 

        Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ως άνω υποχρεώσεις που υπέχετε σύμφωνα με το Νόμο και τον Οργανισμό Προσωπικού και κυρίως τη δέσμευση του νομίμου εκπροσώπου της Τράπεζας προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σας καλούμε όπως ανακαλέσετε πάραυτα τις ως άνω αποφάσεις μετάθεσης των συναδέλφων μας και όπως προβείτε στην άμεση απόδοση ρόλων και καθηκόντων σε αυτούς, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα να ασκούν το δικαίωμά τους στην πραγματική απασχόληση.

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ. το Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ

 

            ​​ Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

             ​​           Γοίλιας Ισίδωρος ​​                        Μπεμπένης Εμμανουήλ                      

 

 

3