Fri, 12 August 2022
Ο δεκαπεντάλογος των Μερκοζί
Η Γαλλία και η Γερμανία έστειλαν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπάι την κοινή επιστολή στην οποία είχαν αναφερθεί οι Νικολά Σαρκοζί και Ανγκελα Μέρκελ επί των προτάσεων για τις αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την επιστολή, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του «Βήματος» και περιλαμβάνει βασικά σημεία που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα, το Παρίσι και το Βερολίνο προτείνουν:

1. Τακτικές Συνόδους Κορυφής της ευρωζώνης – τουλάχιστον δύο φορές ετησίως – με μόνιμο πρόεδρο., οι οποίες θα καθορίζουν τον στρατηγικό προσανατολισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

2. Σε περιπτώσεις κρίσεων, οι Σύνοδοι αυτές θα είναι μηνιαίες και θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στη δημοσιονομική σταθερότητα.

3. Οσες άλλες χώρες που έχουν υπογράψει το «Σύμφωνο για το Ευρώ» θα προσκαλούνται να συμμετέχουν όποτε συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

4. Ενίσχυση του συντονισμού, της επιτήρησης και του σεβασμού των κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης σε κάθε κράτος – μέλος της ευρωζώνης ενός κανόνα για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης – κατά προτίμηση ενσωματωμένου στο Σύνταγμα ή σε νόμο ίσης ισχύος.

5. Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), έπειτα από αίτημα της Επιτροπής ή ενός κράτους – μέλους, θα έχει τη δυνατότητα να επαληθεύει την ενεργοποίηση αυτού του κανόνα στην εθνική έννομη τάξη.

6. Τη συμμετοχή των εθνικών Κοινοβουλίων στο θέμα του συνυπολογισμού των συστάσεων που γίνονται σε ένα κράτος – μέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με την εκτέλεση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

7. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης και τη δημιουργία ενός νέου νομικού πλαισίου, συμβατού με την Κοινή Αγορά, που θα επιτρέπει ταχύτερη πρόοδο σε θέματα χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων, συγκλίσεων στην αγορά εργασίας, εναρμόνισης της φορολογίας των επιχειρήσεων και εισαγωγής πολιτικών που σχετίζονται με τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στις χώρες της ευρωζώνης.

8. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένα κράτος – μέλος έχει υπερβεί το όριο του 3% στο δημοσιονομικό έλλειμμα, αυτό θα πυροδοτεί αυτόματες κυρώσεις, εκτός αν μία ενισχυμένη πλειοψηφία στο Eurogroup αποφασίσει διαφορετικά.

9. Το συγκεκριμένο κράτος – μέλος θα υποχρεώνεται να συμφωνεί με την Επιτροπή μία «Συνεργασία Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης» που θα περιλαμβάνει δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα και η οποία θα εγκρίνεται από το Eurogroup.

10. Μία διαδικασία επεμβάσεων αυξημένης βαρύτητας στη νομοθεσία ενός κράτους – μέλους θα μπορούσε να καθοριστεί ως στοχευμένη απάντηση στην υπέρβαση του πλαφόν του 3% στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Τα βήματα και οι κυρώσεις που θα προτείνει η Κομισιόν θα πρέπει να υιοθετούνται εκτός αν μία ενισχυμένη πλειοψηφία κρατών της ευρωζώνης αποφασίζει διαφορετικά.

12. Η διαδικασία μείωση του κρατικού χρέους κάτω από το όριο του 60% του ΑΕΠ πρέπει να περιλαμβάνεται στη νέα Συνθήκη.

13. Την επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) από το 2012 ώστε να αντιμετωπιστούν μελλοντικά καλύτερα οι απειλές για τη σταθερότητα της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας σε κράτη – μέλη που μπορούν να μολυνθούν από την κρίση.

14. Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ESM, οι αποφάσεις του οποίου θα λαμβάνονται από μία ενισχυμένη πλειοψηφία (supermajority) του 85% του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

15. Σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η Συνθήκη για τον ESM πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να καταστεί σαφές ότι η λύση για την Ελλάδα είναι «μοναδική και ιδιαίτερη».

Οι ηγέτες καταλήγουν επαναβεβαιώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και ζητούν οι προβλέψεις για μία νέα Συνθήκη να έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι το Μάρτιο του 2012.

Πηγή: http://www.tovima.gr