Tue, 09 August 2022

Επτά στις δέκα κλήσεις που έχουν κοπεί την τελευταία 25ετία από το Δήμο Αθηναίων παραμένουν ανείσπρακτες! Ποσόν περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρεται από έτος σε έτος σαν οφειλές παλαιοτέρων ετών, «φουσκώνοντας» τους προϋπολογισμούς, αλλά κρατώντας ζωντανό και έναν μηχανισμό που μπορεί κατά καιρούς να υπόσχεται τακτοποίησεις και (μικρο-)ρουσφέτια.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εισηγήσεις των αρμοδίων του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες έρχονται προς ψήφιση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο την οριστική διαγραφή 200.000 κλήσεων συνολικής αξίας 3,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα περιπλόκως αναφέρονται στις εισηγήσεις αυτές:

– Στην τελευταία 20ετία, στα όρια του Δήμου Αθηναίων έχουν βεβαιωθεί περισσότερες από 3.500.000 κλήσεις.

– Στο διάστημα από το 1984 έως το 2007 οι εγγεγραμμένες ανείσπρακτες κλήσεις φτάνουν σε πλήθος τις 2.414.429. Τα χρονικά διαστήματα δεν συμπίπτουν για να γίνει άμεση σύγκριση, αλλά, με δεδομένο ότι τα παλαιότερα χρόνια κόβονταν πολύ λιγότερες κλήσεις, θεωρείται ασφαλές το συμπέρασμα ότι σχεδόν επτά στις δέκα κλήσεις (69%) παραμένουν ανείσπρακτες.

– Ισχύει ο νόμος 344/68, βάσει του οποίου διαγράφονται πρόστιμα που βεβαιώθηκαν προ 20ετίας ή και παλαιότερα και δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους, αν και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες (ταμειακές προσκλήσεις, αυστηρές ειδοποιήσεις, αναγκαστικά μέτρα είσπραξης).

Με βάση τα παραπάνω, η δημοτική αρχή εισηγείται τη διαγραφή:

1) 172.198 κλήσεων που βεβαιώθηκαν μέχρι το 1990 και είναι συνολικής αξίας 2.146.871 ευρώ.

2) Περίπου 30.000 κλήσεων συνολικής αξίας 1,35 εκατ. ευρώ που έχουν βεβαιωθεί σε διάφορα χρονικά διαστήματα από το 1984 έως το 2009, αλλά δεν μπορεί να γίνει είσπραξη των οφειλών. Ως λόγοι αδυναμίας είσπραξης αναφέρονται η αλλαγή ιδιοκτήτη, τα λάθη στην καταγραφή των στοιχείων του οχήματος, το γεγονός ότι το όχημα ανήκε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων καθώς και η αόριστη κατηγορία «διάφορες περιπτώσεις για διαγραφή»…

3) Επισημαίνεται πάντως ότι στο υποσύνολο των 30.000 αυτών κλήσεων υπάρχει ένα τμήμα τους (πάνω από 19.000) που θα επαναβεβαιωθούν, διότι, για παράδειγμα, βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ήταν υπαίτιος της παράβασης.

Στο ψυγείο

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του δήμου ξεκίνησαν την προσπάθεια «εκκαθάρισης» του αρχείου των ανείσπρακτων κλήσεων εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς όμως να καταλήξουν σε αποτέλεσμα. Οι συγκεκριμένες εισηγήσεις ήταν έτοιμες από το 2009, αλλά «πάγωσαν» λόγω των τότε βουλευτικών εκλογών. Φαίνεται όμως ότι παρέμειναν στην «κατάψυξη» και το επόμενο έτος 2010. Προφανώς ο τότε δήμαρχος Νικήτας Κακλαμάνης δεν ήθελε να προβεί σε τέτοιες ενέργειες σε περίοδο πριν από τις δημοτικές εκλογές. Αλλά και ο διάδοχός του, Γ. Καμίνης, χρειάστηκε πολύ χρόνο για να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ενδεικτικό ότι οι συγκεκριμένες εισηγήσεις φέρουν ημερομηνίες του περασμένου Φεβρουαρίου – Μαρτίου, αλλά φτάνουν προς ψήφιση Δεκέμβριο.

Για να επιβεβαιωθεί έτσι η παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις υπηρεσίες αλλά και η αδυναμία ενός επιτελικού μηχανισμού να ελέγξει αποτελεσματικά τις εισηγήσεις. Οσο για τους «παραβάτες» με τα εκατομμύρια των κλήσεων… Εκείνοι μπορούν να διαχωρίζονται στη μειονότητα που πλήρωσε το πρόστιμο και στην πλειονότητα που το απέφυγε, είτε θεωρώντας την ποινή άδικη είτε προσδοκώντας μια διαγραφή που θα αργήσει να γίνει…

http://www.enet.gr/